Zpráva DHL o trendech: Zavedení digitálních dvojčat významně vylepší provozní činnosti v logistice

  • Klesající náklady na klíčové technologie umožní jejich široké využití
  • Rozmanitá uplatnění pro digitální dvojčata v logistice
  • DHL vyzývá své zákazníky a partnery ke společnému výzkumu veškerého potenciálu digitálních dvojčat

Praha, 27. července 2019: Společnost DHL zveřejnila novou zprávu o trendech na téma Digitální dvojčata v logistice v rámci prvního ročníku akce Den internetu věcí v Inovačním centru DHL v Německu. Zpráva objasňuje koncept digitálních dvojčat, vzestup této technologie i způsoby, jimiž vytváří přidanou hodnotu. Technologie, která používá digitální modely pro lepší porozumění a efektivnější řízení fyzických aktiv, se již v některých odvětvích etablovala a má potenciál významně změnit provozní činnosti v logistice.

Digitální dvojče je jedinečným, virtuálním obrazem hmotného objektu, který sleduje a napodobuje fyzický stav i chování příslušného předmětu. Digitální kopie je nepřetržitě spojena s hmotným předmětem (resp. hmotnými předměty) a její automatické aktualizace reagují na změny v reálném světě. Digitální dvojčata produktů, strojů i celých firemních „ekosystémů“ mohou odhalit minulé skutečnosti, optimalizovat současný stav a dokonce i předvídat budoucí výkony.

„Podle prognóz poroste trh s digitálními dvojčaty o více než 38 procent ročně a do roku 2025 jeho objem překoná hranici 26 miliard USD,“ vysvětluje Matthias Heutger, viceprezident a globální ředitel pro inovace a obchodní rozvoj ve společnosti DHL. „Digitální dvojčata nabízejí jedinečné možnosti pro sledování, monitorování a diagnostikování stavu aktiv. Změní tradiční dodavatelské řetězce a nabídnou řadu možností pro rozhodování a spolupráci na základě dat, zefektivňování podnikových procesů a realizaci nových obchodních modelů. S nadšením budeme spolupracovat s našimi zákazníky a partnery na společném výzkumu možností využití této technologie v našem odvětví.“

Možnosti využití digitálních dvojčat v logistice

Digitální dvojčata by mohla v logistice nalézt rozmanitá uplatnění v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty, včetně řízení kontejnerových flotil, monitoringu zásilek nebo plánování logistických systémů. Například senzory internetu věcí na jednotlivých kontejnerech ukazují jejich polohu a zaznamenávají případná poškození nebo kontaminaci. Tato data jsou přenášena do digitálního dvojčete kontejnerové sítě, které pomocí strojového učení zajišťuje maximálně efektivní používání kontejnerů. Digitální dvojčata lze využívat nejen pro jednotlivá aktiva, ale i pro celé sítě a „ekosystémy“, jako jsou sklady. Digitální dvojčata přitom kombinují model zařízení ve formátu 3D s daty o zásobách a provozních činnostech. Systém by mohl poskytovat přehled o stavu strojů a dostupnosti produktů a mohl by sestavovat prognózy a autonomně přijímat rozhodnutí o zásobách nebo dodávkách. Stejný princip platí pro hlavní logistická centra nebo globální logistické sítě.

Markus Kückelhaus, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, odpovědný za inovace a výzkum trendů, k tomu dodává: „Digitální dvojčata, využívající internet věcí, sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí internetové sítě, umělou inteligenci a vyspělé vizualizační nástroje, jsou pro společnosti stále atraktivnější a dostupnější alternativou. Avšak realizace kompletního digitálního dvojčete na základě propojení těchto a dalších důležitých technologií je komplexním a náročným úkolem. Úzká spolupráce všech partnerů napříč celým řetězcem tvorby přidané hodnoty je proto pro využití veškerého potenciálu zásadní.“

DHL ve své zprávě o trendech zkoumá výzvy, spojené s implementací digitálních dvojčat, jako jsou obavy o počítačovou bezpečnost. Zároveň však zdůrazňuje, že obchodní případy využití digitálních dvojčat získávají na atraktivitě. Spolehlivost příslušných technologií se zvyšuje a jejich ceny klesají. Pro společnosti v mnoha odvětvích proto budou digitální dvojčata nedocenitelným pomocníkem pro řízení komplexních systémů aktiv v reálném čase a pro zvyšování efektivity podnikových procesů. Zpráva na závěr připojuje úvahu nad nezbytnými investicemi a změnami pro úspěšnou implementaci digitálních dvojčat v logistice.

Zpráva o trendech Digitální dvojčata v logistice – Pohled společnosti DHL na vliv digitálních dvojčat na logistiku je k dispozici k bezplatnému stažení na internetové adrese http://logistics.dhl/digitaltwins 

50 let DHL

DHL oslavuje v roce 2019 padesáté výročí založení společnosti třemi podnikateli v San Franciscu, k němuž došlo v roce 1969. Společnost DHL přinesla revoluci do tradičního způsobu doručování zásilek, zmírnila byrokracii inovativní službou doručování dokumentů letecky přes noc. Z DHL se od té doby stal globální koncern s 380 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích a teritoriích, jehož nabídka pokrývá veškeré spektrum logistiky a dalších služeb pro dodavatelské řetězce. Zaměření DHL na zákazníky a plnění jejich požadavků přineslo pět desetiletí inovací – od DHL 1000, jednoho z prvních počítačů na světě pro zpracování textu, až po používání speciálních ekologických doručovacích vozidel StreetScooter s elektrickým pohonem, vyvinutých společností Deutsche Post DHL Group. DHL je i nadále průkopníkem v logistice díky strategii Mission 2050, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí v rámci celého koncernu. 

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Rodina divizí DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro elektronický obchod, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Zhruba 380 000 zaměstnanců DHL ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě propojuje bezpečně a spolehlivě lidi i firmy, což umožňuje plynulý globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor výzkumu a zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod společně s časem prověřeným závazkem v oblasti společenské zodpovědnosti a bezkonkurenční přítomností na rozvíjejících se trzích, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2018 více než 61 miliard EUR. 

Označeno tagem