Příjmy PR agentur vzrostly o 3,5 %, trendem jsou digitální a sociální média

Praha, 15. července 2019 – Čisté příjmy PR agentur na českém trhu loni meziročně vzrostly o 3,5 %. Zatímco v roce 2017 dosáhly příjmy očištěné od nákladů třetích stran hodnoty 675 milionů Kč, v loňském roce se vyšplhaly na bezmála 699 milionů Kč. Agenturám přibývají zakázky zejména v oblasti digitálních médií a sociálních sítí. Vyplývá to z oborového průzkumu, který zpracovala společnost STEM/MARK mezi členskými agenturami Asociace PR agentur (APRA). Ty tvoří zhruba 75 % tuzemského trhu.

Tuzemské PR agentury v loňském roce zaznamenaly výrazný růst zakázek v oblasti digitálních médií. Zatímco v roce 2017 činil podíl pouhých 19 %, v loňském roce to už bylo 39 %. Nárůst zájmu však bylo možné registrovat i mimo digitální prostředí. Průzkum ukázal nárůst poptávky klientů v oblasti krizové a interní komunikace. V prvním případě došlo k meziročnímu navýšení dokonce o 15 procentních bodů, a to na 24 %. Interní komunikace pak loni v rámci služeb PR agentur zaujímala podíl 22 %, což znamená meziroční nárůst o 14 procentních bodů. Celkové příjmy vloni vzrostly u 47 % agentur.

„V posledních letech prochází obor public relations velmi dynamickým vývojem. Naprostou samozřejmostí už jsou integrované kampaně, ve kterých roste význam digitálních a sociálních médií. Tento trend se logicky promítá také do personálního složení agenturních týmů, které musejí být připravené na nové příležitosti. Lze předpokládat, že si do budoucna PR agentury ukousnou na trhu ještě větší část marketingového koláče,“ vysvětlil Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Vývoj trhu směrem k digitálním a sociálním médiím potvrzují data o požadovaných dovednostech uchazečů o práci v oblasti public relations. Zatímco dříve jednoznačně dominovala media relations, v současnosti PR agentury od budoucích zaměstnanců očekávají znalost sociálních médií. Promítá se to i do změny prostředí, odkud PR agentury rekrutují nové spolupracovníky. Ještě v roce 2017 agentury lovily talenty v 56 % případů mezi absolventy žurnalistiky. V loňském roce však jejich podíl činil pouze 35 %.

Průzkum dále ukázal, že mzdy i ceny v oblasti PR v roce 2018 meziročně mírně narostly. Hodinové sazby se zvýšily v řádu nižších stokorun. Navýšení mezd, které bylo do 10 %, ale neodpovídá obecné představě dramatického zvyšování platů zaměstnanců.

Tabulka: Průměrné hodinové sazby v českých PR agenturách

POZICE PRŮMĚR 2018 PRŮMĚR 2017
ředitel společnosti 3 644 Kč 3 481 Kč
account director 2 734 Kč 2 656 Kč
account manažer 2 174 Kč 2 086 Kč
account executive 1 520 Kč 1 458 Kč
account assistant 1 118 Kč 1 011 Kč

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 75 % českého trhu public relations.

Zdroj: výzkum STEM/MARK pro APRA 2017 a 2018

O Asociaci public relations agentur (APRA)

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

 

Označeno tagem