Češi kouří čím dál méně, řadě z nich se ale stále nedaří přestat, ukazuje průzkum skupiny AXA

Více než polovina dospělých Čechů v produktivním věku má zkušenost s kouřením cigaret, v současnosti kouří už jen třetina z nich, ukazuje exkluzivní průzkum skupiny AXA Česká republika a Slovensko. Osm z deseti lidí, kteří s kouřením přestali, to zvládlo zcela samo bez pomoci léků nebo odborníka. Více než polovině těch, kteří by chtěli přestat, se to ale zatím nepodařilo. S kouřením a zdravým životním stylem pomáhá Čechům nově také aplikace AXA Health Keeper.

Podle exkluzivního průzkumu zpracovaného pro skupinu AXA Česká republika a Slovensko se více než polovina (53 %) dospělé české populace do 60 let někdy v životě počítala mezi kuřáky. Třetině z nich to pak vydrželo do současnosti. Mezi aktivními kuřáky převládají muži (39,1 %) a lidé bez maturity (48,2 %). Naopak více než polovina žen (52,1 %) nikdy v životě kouřit nezačala.

Většina aktivních i bývalých kuřáků se alespoň jednou pokusila přestat kouřit. Více než polovině (55 %) z těch, kteří to zkusili, se to však nepodařilo a k cigaretám se následně vrátili. Úspěšnější při pokusech o zanechání kouření byli lidé s vysokoškolským vzděláním (25,9 %). Právě ti zároveň ze všech zkoumaných skupin vykouří nejmenší množství cigaret. Naopak lidé bez maturity při odvykání častěji selhali (37,8 %).

Na sousedním Slovensku je přitom situace o něco horší než v Česku. Jen 34,6 % dotázaných Slováků nekouří a nikdy nekouřilo. Třetina Slováků pak vykouří do 10 kusů cigaret denně, další přibližně třetina sáhne pravidelně po více než 10 cigaretách. Stejně jako v Česku jsou pak i zde aktivnějšími kuřáky muži a lidé s nižším vzděláním.

„Kouření způsobuje více než 14 typů rakovin a desítky dalších onemocnění. Přestat kouřit je tak zásadní rozhodnutí, jak zlepšit své zdraví a prodloužit si život. Odvykání však přináší i mnoho dalších benefitů – ušetření tisíců korun, pozitivní vliv na vzhled (kvalita pleti, vlasů, zubů), zlepšení fyzické kondice, pozitivní vzor pro děti, zlepšení kvality spánku a psychické pohody a v neposlední řadě ochranu našich blízkých před pasivním kouřením,“ říká adiktolog z týmu Adiquit a viceprezident České koalice proti tabáku Adam Kulhánek. 

Největší motivací při odvykání představují pro Čechy obavy o zdraví, vliv má ale také sociální prostředí. Více než  čtvrtina (26 %) respondentů, kteří kouřit přestali, uvedla, že tak učinila ze zdravotních důvodů, ačkoliv v daný moment nepociťovala žádné zdravotní komplikace. Dalších 23 % kuřáků přestalo díky podpoře a pozitivní motivaci ze strany svých blízkých, například rodiny nebo partnera. Osm z deseti kuřáků přitom přestalo kouřit bez jakékoliv odborné pomoci. Jednoduše si už další cigaretu nezapálili.  

Více než třetina (36 %) dotázaných, kteří mají zkušenost s kouřením cigaret, nemá nebo neměla nikdy strach z odvykání. Častěji se ničeho neobávají muži. Ženy pak častěji (40 %) uvádějí obavy z následného tloustnutí. Lidé bez maturity se více než ostatní bojí psychických problémů, které by život bez cigarety mohl přinést. Pětina všech současných i bývalých kuřáků uvedla také pocit strachu z vlastního selhání při odvykání. Obavy mají zejména ti, kterým se už někdy přestat kouřit nepodařilo.  

„Náš průzkum ukázal, že ačkoliv má kouření v Česku klesající tendenci, stále existuje řada kuřáků, kteří by s cigaretami chtěli skončit, ale nedaří se jim to. Navíc, pokud se jim to už jednou nepodařilo, neradi to zkoušejí znovu, protože se bojí dalšího vlastního selhání. Naše aplikace AXA Health Keeper poskytuje podporu a motivaci při cestě za zdravějším životním stylem včetně nástroje, který může s odvykáním kouření pomoci,“  říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko. Díky partnerství se startupem Adiquit budou mít uživatelé aplikace AXA HealthKeeper přístup k „osobnímu asistentu” pro odvykání kouření – mobilní aplikaci Adiquit.

Prevence a zdravý životní styl jsou smyslem nové digitální platformy AXA Health Keeper. Jejím cílem je motivovat širokou veřejnost k tomu, aby začala více přemýšlet o svém zdraví. Kombinuje užitečné funkce, které uživatele společně podporují na cestě za zdravějším životním stylem. Kromě možnosti připojení chytrých hodinek a fit náramků různých značek pro měření sportovních výkonů nabízí také zdravotní testy, osobní výzvy nebo tipy, jak na zdravější život. To vše na jednom místě na www.axahealthkeeper.cz.

Aplikace Adiquit je vědecky ověřený, interaktivní mobilní asistent, který pomáhá kuřákům během procesu odvykání. Byla vyvinuta předními odborníky na léčbu závislosti na tabáku. Zprostředkovává intenzivní léčebný program založený na klinicky ověřených postupech a poskytuje kuřákům každodenní podporu a odbornou pomoc. V porovnání s odvykáním bez odborné pomoci je úspěšnost Adiquitu více než šestkrát vyšší.

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI I NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

 

 

Označeno tagem