Pět let jednotného evropského elektronického podpisu v Česku: víte, co vám přináší eIDAS?

„Výhod elektronického podpisu a časových razítek využívá každoročně stále více Čechů,“ říká Martin Vondrouš, expert společnosti Software602 pro zavádění nových technologií.

Praha 22. července 2019 – V úterý 23. července 2019 uplyne přesně pět let od chvíle, kdy Česká republika přistoupila k jednotnému řešení elektronického podpisu v rámci Evropské unie. Přesně před pěti lety totiž vyšlo v Úředním věstníku Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). 

Čeští uživatelé si sice na reálný dopad nového Nařízení o elektronickém podpisu počkali ještě další dva roky, než nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 23. červenec 2014 lze ale považovat za datum zrození jednotného prostředí pro elektronické podpisy, pečeti a časová razítka v rámci členských států EU. „Šlo o převratnou záležitost, která postupně umožnila komunikovat s úřady, partnery, institucemi napříč celou Evropskou unií elektronicky a s dostatečnou legislativní váhou jednotlivých podepsaných dokumentů. Plně elektronicky, bez zbytečných prodlev při doručení klasickou papírovou formou, či jen ve frontách na úřadech. Řada lidí ale dosud tento způsob komunikace nedoceňuje nebo se ho zbytečně obává,“ říká Martin Vondrouš, expert pro zavádění nových technologií ze společnosti Software602.

Přestože od uvedení Nařízení (EU) 910/2014 uplynulo několik let, vzhledem k různým přechodným obdobím nutným pro zavedení legislativ a technologických změn, k reálnému nasazení a plné legislativní platnosti nařízení v České republice došlo až 20. září 2018. 

Kvalifikovaný elektronický podpis

Jak lze elektronický podpis používat? Pro státní správu je od loňského roku nutný tzv. kvalifikovaný elektronický podpis (QES), který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (certifikační autoritou). Co to znamená? Pro vytvoření tohoto druhu elektronického podpisu je nejen nutné, aby každý pracovník státní správy vydávající jednotlivé dokumenty měl vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, ale rovněž i to, aby související soukromý klíč, který osoba používá pro podepisování, byl vytvořen a uložen na kvalifikovaném prostředku. 

Pro fyzickou osobu toto neplatí v plném rozsahu. Pro komunikaci se státní správou je dostačující zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro eletronický podpis. Certifikát tedy nemusí být nutně uložen na kvalifikovaném prostředku. „Pokud chci ale komunikovat napříč členskými státy a nechci řešit různé drobné legislativní úpravy jednotlivých států, je pro mne výhodné disponovat kvalifikovaným elektronickým certifikátem na kvalifikovaném prostředku,“ radí Martin Vondrouš a dále dodává: „Takovým certifikovaným prostředkem jsou i nejnovější verze občanských průkazů s čipem, na kterých si lze aktivovat elektronické funkce pro identifikaci.“

Mohou to být ale i další čipové karty a USB tokeny, které prošly potřebnou certifikací. Uživatel se jimi prokazuje stejně, jako kdyby s daným úřadem jednal fyzicky a prokazoval se průkazem totožnosti. „Na základě úspěšného prokázání své totožnosti pak může uživatel bezpečně využívat služby, které daný úřad nebo subjekt nabízí k vyřízení elektronickou cestou,“ dodává Martin Vondrouš.

Existují sice i další, nižší úrovně elektronických podpisů, například prostý podpis, zaručený podpis, biometrický podpis , ty však nelze od loňského roku používat pro komunikaci se státní správou. Kvalifikovaný elektronický podpis totiž zaručuje větší bezpečnost. „Neméně důležité je přidávat k elektronickému podpisu i časové razítko. Jednoznačně identifikuje čas připojení k podpisu, či dokumentu, ale zejména zajišťuje technickou ověřitelnost dokumentu po dobu pěti let,“ říká Martin Vondrouš.

S aplikací Signer využijete elektronický podpis naplno

Software602 vyvinul aplikaci Signer, která umožňuje zpracovat a vytvářet digitální dokumenty podle nařízení eIDAS včetně neomezeného počtu časových razítek zdarma. Uživatel tak může pohodlně prostřednictvím své datové schránky komunikovat z libovolného zařízení s úřady, ať už jde o advokáta, notáře, auditora, daňového poradce, účetního, znalce, rozhodce sporů, zeměměřického inženýra, inženýra činného ve výstavbě a kohokoli dalšího, kdo podniká a má aktivovanou datovou schránku. 

Aplikace Signer zajistí ochranu dokumentů v souladu s nařízením o GDPR, konverzi dokumentů do PDF, připojení kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaého časového razítka, zpracování a zaslání fotky, účtenky či smlouvy s ověřitelným časem pořízení či ověření podepsaného digitálního dokumentu.

„Aplikace Signer je vhodná pro osobní i firemní využití. Instalovat ji lze až na tři zařízení pro každého uživatele a pracuje v systémech Windows, macOS, Android a iOS,“ konstatuje Martin Vondrouš ze společnosti Software602. Podrobnější informace o tomto nástroji včetně bezplatného vyzkoušení na 14 dní si zajistíte na internetové stránce http://www.602.cz/signer

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do řešení pro práci s elektronickými dokumenty s právním účinkem, jejich procesní workflow a zejména na jejich dlouhodobou archivaci, je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602.