Colliers International zkoumá rozšíření společností které investovaly v zemích CEE-6 prostřednictvím analýzy složek indexu Fortune Global 500

 

  • Finanční, maloobchodní a společnosti se spotřebním zbožím jsou velmi nedostatečně zastoupeny
  • Energetické společnosti vykazují poměrný nedostatek
  • Technologické odvětví je nadměrně zastoupeno a podporuje země CEE-6 v budoucím umístění ve světové ekonomice
  • Čína je v regionu v procentním vyjádření velmi nedostatečně zastoupena.

 

Praha, 12. Září, 2019Podle nejnovější „Infografiky přímých zahraničných investic do zemí CEE“ společnosti Colliers International je vysoký počet společností Global Fortune 500 v zemích CEE-6 z velké části poháněn automobilovým, průmyslovým, potravinářským, nápojářským, tabákovým, dopravním, ale také telekomunikačním & mediálním sektorem. Zatímco Polsko je největší ekonomikou, poměr přítomných společností Fortune Global 500 oproti velikosti populace je na Slovensku, Maďarsku a v České republice mnohem vyšší.

Přímé zahraniční investice hrály za posledních 30 letech velkou roli ve vývoji ekonomik a trhu komerčních nemovitostí v zemích CEE-6.

“PZI do zemí CEE“ zkoumá rozšíření společností které investovaly v zemích CEE-6 prostřednictvím analýzy složek indexu Fortune Global 500. Počet těchto velkých globálních společností v regionu se pohybuje od 61 na Slovensku a v Bulharsku až po 140 v Polsku. Zatímco Polsko je největší ekonomikou, poměr přítomných společností Fortune Global 500 oproti velikosti populace je na Slovensku, Maďarsku a v České republice mnohem vyšší. To koreluje s velmi vysokým poměrem vývozu k HDP převládajícím v těchto třech zemích. Bulharsko těmto měřítkám odpovídá, zatím co v případě Rumunska a Polska jsou tyto poměry nižší, což by mohlo tyto větší země relativně ochránit, pokud se světový obchod zpomalí, jak se tomu zdá v současnosti. Všechny země CEE-6 však mají výrazně vyšší poměr vývozu k HDP než světový průměr (29%).

Toky PZI jsou v současné době nejsilnější do Maďarska, v roce 2018 zaznamenávají vysoký 6,5% HDP. Zdá se, že tento trend pokračuje i v roce 2019. Ostatní země zaznamenávají nižší úrovně, v rozmezí od 1,8% do 2,9% HDP v roce 2018.

Analýza toků přímých zahraničních investic v posledních patnáct let naznačuje vysoké počty Global Fortune 500 společností z oblasti automobilového, průmyslového, potravinářského, nápojářského, a tabákového, dopravního, telekomunikačního & mediálního odvětví v celém regionu. Zajímavé je, že technologický průmysl je také nadměrně zastoupený. To je povzbudivá zpráva pro budoucí pozici regionu ve světové ekonomice. Velké finanční společnosti a společnosti pro spotřební zboží a maloobchod jsou velmi nedostatečně zastoupeny. Energetické společnosti také relativně chybí, možná ze strukturálních důvodů. Pokud jde o zemi původu společností Fortune Global 500, Čína je v regionu v procentuálním vyjádření velmi málo zastoupena, stejně jako Kanada, Tchaj-wan, Austrálie a Indie. Hlavní evropské země jsou velmi viditelné, stejně jako ty z USA a Jižní Koreje ve většině zemí.

-Konec-

Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí
v 68 zemích světa a zaměstnává více než 14 000 odborníků. Colliers je nejrychleji rostoucí veřejně obchodovaná globální společnost zabývající se realitními službami a investičním managementem, přičemž její korporátní tržby v roce 2018 činily 2,8 mld. dolarů (3,3 mld. dolarů, včetně přidružených společností). Za vedení Colliers odpovídá více než 20 let tým zkušených expertů, který stakeholderům společnosti prokazatelně zajišťuje přes 40 % ročních výnosů. Prostřednictvím své platformy služeb pro management investic spravuje aktiva světově nejuznávanějších institucionálních realitních investorů v hodnotě více než 26 mld. dolarů.

Aktuality ze světa Colliers International najdete na webové adrese Colliers.com i našem Twitteru (@Colliers EMEA) nebo LinkedIn. Novinky pro Českou republiku najdete na našich českých stránkách Colliers.cz.