Helena Nováčková, ředitelka právního oddělení Orkla Foods Česko a Slovensko

Praha, 17. září 2019 Do vedení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, do jejíhož portfolia patří značky Hamé a Vitana, nastoupila od září na pozici ředitelky právního oddělení Helena Nováčková. Ve své funkci využije zkušenosti z řízení právního oddělení na evropské úrovni ze společnosti Sanofi Generics, kde pracovala posledních 10 let jako firemní právník. Helena Nováčková je držitelkou magisterských titulů v oborech práva a německých a skandinávských studií na Karlově univerzitě v Praze.

O společnosti

Orkla Foods Česko a Slovensko v současnosti zaujímá pozici druhého největšího výrobce balených potravin v Česku a čtvrtého na Slovensku. Své produkty vyrábí v 13 závodech ve třech zemích (v Česku, na Slovensku a v Rusku), obrat integrovaného uskupení přesáhnul v roce 2018 celkem 7,5 miliard Kč a své výrobky vyváží do 40 zemí světa.