Software od Unicornu zavádí Industry 4.0 ve společnosti Astra Motor

Praha, 25. září 2019 – Společnost Unicorn Systems, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, podepsala se společností Astra Motor smlouvu o dodávce inovativního softwarového řešení, které kompletně zdigitalizuje výrobu a návazné procesy Astra Motor. Software mj. na jednom místě sjednotí klíčové informace o evidenci a správě zakázek, tzv. „digitální dvojčata“ pak výrazně zrychlí výrobu i servis.

Brněnská společnost Astra Motor je předním evropským výrobcem precizních řezných obráběcích nástrojů. Aby Astra Motor zvýšila svou efektivitu a konkurenceschopnost, rozhodla se zavést řešení inspirované iniciativou Industry 4.0 (digitalizace/automatizace výroby). Jako dodavatel řešení byla zvolena společnost Unicorn, která má řadu zkušeností se zaváděním konceptu Industry 4.0 do průmyslové a výrobní praxe.

„Řezný obráběcí nástroj si můžeme zjednodušeně představit jako vrták, který se každodenním používáním opotřebovává – tupí. Při opakovaném broušení se brusná plocha zmenšuje, a to až do té míry, kdy už nástroj není schopen plnohodnotně plnit svoji funkci. Proces broušení proto není možné opakovat donekonečna. Na každý nástroj, který v Astra Motor vyrobí nebo jej servisují, bude umístěn QR kód, který v sobě ponese kompletní historii daného nástroje. Operátoři Astra Motor i majitel/uživatel nástroje tak budou mít v kterémkoli okamžiku úplný přehled o jeho stavu i úkonech, které na něm byly provedeny. To povede k úspoře času a financí vynaložených na broušení či jiné opracování daného nástroje, případně na jeho nahrazení nástrojem novým,“ uvádí Miroslav Hlaváč, Account Manager společnosti Unicorn.

Další výhody nového řešení přibližuje Jan Keprda, jednatel společnosti Astra Motor: „Většina našich dosavadních činností probíhala tzv. papírově. Systém byl založen na vyplňování průvodek a výrobních výkazů, které se následně zasílaly do výroby. I když bylo na papírech vše správně, chyběl nám celkový přehled o aktuálním stavu výroby. To se s novým systémem změní, vše budeme mít elektronicky k dispozici. Díky vytvoření digitálního dvojčete každého nástroje, uloženého v unikátních QR kódech, budeme schopni říct, kde a kdy se vyrobil, kolikrát byl servisovaný, popřípadě zjistit bližší informace o jeho velikosti či průměru. A to nejen u našich vlastních nástrojů, ale i nástrojů jiných výrobců, které k nám přijdou na servis. O každém nástroji, který se k nám dostane, budeme vědět úplně všechno. Tím se nám otevře prostor pro predikci stavu každého z nich a návrh nejvhodnějšího servisního řešení. Díky uceleným reportům bude dále možné dodat zákazníkovi informace, které mu pomohou s nákupem nových nástrojů a predikcí budoucích nákladů spojených s jejich údržbou.“

Řešení je vyvíjeno pomocí Unicorn Application Framework, jež definuje Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture pro tvorbu moderních aplikací s responzivním uživatelským rozhraním, které integrují internet věcí a jsou provozované v cloudu. Tyto aplikace jsou založeny na nejmodernějších technologiích a v případě řešení pro Astra Motor, budou spolupracovat se současným firemním ERP systémem. 

„Náš software má mj. zjednodušit uživatelům jejich práci. V případě Astra Motor proběhne integrace s docházkovým systémem, s pracovními stanicemi i čtečkami čárových a QR kódů. Systém automaticky rozpozná, kdo pracuje, na kterém stroji a na jaké zakázce, operátoři se nemusí do systému sami přihlašovat. Vizualizační nástroje operátorům zobrazí krok za krokem všechny operace, jež je na konkrétním nástroji třeba provést. Digitalizací pracovišť se v první řadě omezí chybovost zaměstnanců, a tím se následně zvýší jejich rychlost a produktivita. Software ukládá všechna data do cloudu a ta jsou kdykoliv dostupná pověřeným osobám. Ty z nich mohou získat cenné reporty o výrobě a díky detailnímu přehledu o prováděných úkonech je systém velmi vhodný pro následnou generaci podkladů pro fakturování,“ říká Karel Peška, ředitel produkčního streamu ve společnosti Unicorn.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky, a hlavně pro lidi.