Prozeta pomáhá FN Motol při léčbě nádorů mozku

Česká technologická společnost Prozeta vyvinula v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole software využívající 3D virtuální realitu. Tento inovativní software pomáhá při zvolení správného rehabilitačního postupu před i po operaci nádorů mostomozečkového koutu. Díky tomu je pak možné výrazným způsobem zvýšit úspěšnost a zkrátit dobu pooperační rekonvalescence. 

Využití virtuální reality u těchto pacientů představuje novou a velmi slibnou metodu, která má velký potenciál rozšířit léčebné a rehabilitační možnosti pro pacienty trpící pooperační závratí. Na projektu vývoje software pro Fakultní nemocnici v Motole pracoval nejmladší vývojový tým společnosti Prozeta. Jedná se tak po podzimním The Future of IoT Hackathon o další iniciativu Prozety, jejímž cílem je dát prostor mladým mimořádným talentům v oblasti SW a HW vývoje.

Ve virtuální realitě je možné simulovat reálné scény a tím ovlivňovat mozek pacienta. Pacient je pak za pomocí virtuální reality vystaven vhodným scénám, které co nejvíce napodobují reálné situace, ve kterých je pacient vystaven stresovým spouštěčům čímž dochází ke zvýšení efektu pooperační rehabilitace. Těmto 3D počítačovým simulacím je pacient vystaven už před samotnou operací. 

Tím, že budou mít lékaři FN Motol k dispozici výsledky z tohoto šetření již před chirurgickým výkonem, budou moci zavést vhodná rehabilitační opatření a přesně stanovit jejich indikační kritéria. Efekt této rehabilitace bude hodnocen především pomocí dotazníků, elektrofyziologických metod a klinickým neurootologickým vyšetřením.

“Vhodně zvolený rehabilitační postup a jeho správné načasování hraje klíčovou roli v léčbě pacientů s kompletní jednostrannou periferní vestibulární lézí, která vzniká u všech pacientů po operaci. Důležitým momentem pro správné určení rehabilitace je vhodně zvolený typ terapie respektující potřeby konkrétního pacienta,” říká MUDr. Zdeněk Čada, PhD., lékař Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, který se na vývoji softwaru podílel.

„Z dokončení softwaru pro FN Motol máme velkou radost. Těší nás, že společnost Prozeta mohla dát prostor mladým IT talentům, kteří na projektu s FN Motol velmi úzce a úspěšně spolupracovali,“ uvedl Jiří Purš, generální ředitel společnosti Prozeta.

O společnosti Prozeta

Prozeta je přední technologická společnost s působením na zahraničních trzích – v regionech EMEA a CIS. Prozeta se již více než 25 let věnuje zejména službám v oblasti telekomunikací, IoT, datových center a cloudu, které poskytuje celosvětově. Prozeta je distributorem Arista Networks pro 29 zemí střední a východní Evropy a Asie, partnerem Cisco Systems a je držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 27001 pro bezpečnost informací.

www.prozeta.eu