ČD – Telematika zrekonstruovala klíčovou část své páteřní optické infrastruktury

Aktuálně byl úspěšně dokončen jeden z nejvýznamnějších projektů rekonstrukce páteřní optické infrastruktury ČD – Telematiky v úseku Cheb – Karlovy Vary a Ústí nad Labem – Kadaň.

„Po úspěšném dokončení rekonstrukce části sítě v úseku Plzeň – České Budějovice jde o další významný krok ke zlepšení parametrů a kapacity optické infrastruktury naší společnosti,“ komentuje Mikuláš Labský z ČD – Telematiky. 

V rámci této vlastní investice byl v určitých úsecích nahrazen původní závěsný optický kabel o profilu 36 vláken z roku 2002 – 2003 novými zemními kabely o profilech 72 – 144 vláken. Tyto nové kabely odpovídají nejmodernějším výrobním postupům a normám. Do provozu bylo postupem času uvedeno zhruba 155 kilometrů nových tras zemních optických kabelů. 

Výstavba byla koordinována s paralelně probíhající výstavbou Správy železniční dopravní cesty. Šlo zejména o stavbu Rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary Hlavní nádraží a s připravovanou výstavbou systému GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. 

Po nedávném významném upgradu L2 přenosové sítě za více než 50 milionů korun jde o další významnou investici do vlastní infrastruktury s cílem poskytovat svým zákazníkům co nejkvalitnější služby ČD – Telematiky. Na bezpečnou a bezvadně fungující síť ČD – Telematiky spoléhá mj. Ministerstvo vnitra i další klíčové státní instituce.      

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.