Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 3. čtvrtletí 2019

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit konečné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 3. čtvrtletí 2019.

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2019 na 8,2 milionů m2. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 bylo dokončeno celkem 149 000 m2 skladových ploch ve 12 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 16% pokles a mezi čtvrtletně o 19% pokles.  

Největší dokončený projekt se nachází v Panattoni Parku Prague Airport II o celkové velikosti 22 900 m2, který byl postaven specificky pro farmaceutického distributora ViaPharma. Druhá největší dokončená budova, která se nachází v Mnichově Hradišti (18 500 m2) byla postavena českým developerem Finapra pro potřeby logistické společnosti DB Schenker. Třetí největší dokončený projekt představovala první část haly v areálu Brno Airport o velikosti 16 100 m2.  

Projekty ve výstavbě

Na konci třetího čtvrtletí roku 2019 bylo ve výstavbě celkem 523 900 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž téměř 24 % z nich se nachází v Plzeňském kraji. Ve třetím čtvrtletí 2019 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 134 900 m2. Přibližně 41 % z celkového objemu prostor, které se aktuálně nachází ve fázi výstavby, by mělo být dokončeno do konce roku 2019. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce ve třetím čtvrtletí 2019 mírně klesl na 48 %.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhla celkově 364 900 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k poklesu o 6 %. V porovnání s třetím čtvrtletím roku 2018 se realizovaná poptávka zvýšila o 14 %.

Čistá poptávka čítala ve třetím čtvrtletí roku 2019 celkem 231 300 m2, což bylo o 11 % více než v předchozím čtvrtletí. Meziročně došlo k nárůstu o téměř 14 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve třetím čtvrtletí především společnosti zabývající se logistikou, které tvořily 40 % podíl. 

Podíl renegociací v průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 činil 37 % z hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší novou transakcí ve třetím čtvrtletí 2019 byl předpronájem v industriálním parku Panattoni Park Stříbro, kde si nezveřejněná společnost pronajala celkem 25 600 m2. Druhou největší nájemní transakcí byl předpronájem 16 900 m2 ve Flexi Hall Pohořelice II, kterou uzavřela logistická společnost DHL. Stejná společnost si také v P3 Prague D11 předpronajala dohromady téměř 31 600 m2 , a to ve dvou halách.

Největší renegociace o velikosti 36 300 m2 byla podepsána logistickou firmou HOPI v P3 Prague D1.

Neobsazenost

Na konci třetího čtvrtletí 2019 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 4,2 %, což představuje pokles o 24 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 343 700 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí na konci roku dosahovala 3.5 %. 

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice mírně vzrostlo v průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 na úroveň 4,65 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.

Definice:

Celková výměra a nová nabídka:

Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období, včetně kancelářských vestavků.

Realizovaná poptávka:

Realizovaná poptávka je celková plocha před/pronajatá za určité období. K realizování poptávky dochází v momentě, kdy je podepsána smlouva
o pronájmu nebo smlouva o budoucím pronájmu. Započítávany jsou pouze dlouhodobější pronájmy (delší než jeden rok). Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje i renegociace a prodloužení smluv. Čistá realizovaná poptávka oproti tomu počítá nově uzavřené smlouvy a rozšíření stávajících prostor v rámci existujících smluv, podnájmy či předpronájmy.

Nejvyšší dosahované nájemné:

Představuje nejvyšší nájemné, které lze ke konci sledovaného čtvrtletí dosáhnout za skladové prostory nejvyšší kvality a technické specifikace v nejatraktivnější lokalitě na trhu. Nájemné je uváděno pro jednotku s 5 000 m² hrubých vnitřních ploch, se stropní výškou přesahující 8 metrů, využívanou primárně pro distribuci a skladování a s délkou pronájmu pět let.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry skladových a průmyslových prostor včetně kancelářských vestavků
a zázemí. 

 

Označeno tagem