Pětina českých domácností dýchá znečištěný vzduch

Praha, 5. listopadu 2019 – Pětina českých domácností dýchá každý den znečištěný vzduch. 90 % dne trávíme zavření v budovách, a proto je zásadní dbát na kvalitu vzduchu uvnitř místností a přijmout opatření, která nám umožní dosáhnout zdravějšího prostředí pro život.

Podle údajů získaných pomocí Meteostanic Netatmo přesahuje hranici 1000 částic na jeden milion (parts per milion) CO2 alespoň jednou denně v průměru 20 % českých domácností. Z uvedených údajů vyplývá, že kvůli nevyhovujícímu odvětrávání nejsou znečišťující látky odváděny ven z místností. Částečné vysvětlení pro nedostatečnou výměnu vzduchu představují špatné návyky ohledně větrání – téměř 60 % Evropanů nevětrá v domácnostech alespoň dvakrát denně, jak doporučují mnohé zdravotnické organizace. 

Změny v kvalitě vzduchu uvnitř místností v závislosti na ročním období 

Kvalita vzduchu uvnitř místností se v Česku mění v závislosti na ročním období. V zimě je kvalita vzduchu nedostatečná v 27 % českých domácností, zatímco v létě to je pouze 11 %, tj. méně než polovina. V zimě tak pohodlí převládá nad kvalitou vzduchu – každý druhý Evropan v tomto období kvůli chladu neotevírá okna.3 Avšak pokud každý den otevřete okna dvakrát až čtyřikrát na dobu pěti minut, dojde k výměně vzduchu i bez tepelných ztrát.

  1. leden 2018, den s nejznečištěnějším vzduchem v roce 

Změny v kvalitě vzduchu uvnitř místností lze pozorovat i podle jednotlivých dnů. Dnem, kdy bylo v českých domácnostech zaznamenáno nejvyšší znečištění, se v roce 2018 stala neděle 7. ledna. Tento nárůst lze vysvětlit tak, že během svátků na konci roku se Češi častěji navštěvují a tráví společně více času, aniž by dostatečně větrali.

České domácnosti se pohybují kolem evropského průměru

V průměru 22 % evropských domácností se potýká se znečištěným vzduchem každý den. V České republice je takových domácností 20 %, což je tedy méně než evropský průměr. Ale stále je to dvakrát více než ve Švédsku, které se umístilo na první příčce.

Rozdíly lze vysvětlit různými návyky ohledně větrání, ale také tím, že v jednotlivých zemích platí odlišné předpisy a používají se jiné způsoby větrání. Například ve Francii je 75 % rodinných domů postavených před rokem 1990 vybaveno tzv. přirozeným větráním a 25 % mechanickým způsobem. Na druhé straně ve Švédsku je přirozeným větráním vybaveno 40 % domů a mechanickým 60 %

Jak zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti?

Vzhledem k tomu, že 20 % českých domácností se alespoň jednou denně dostane do situace, kdy je větrání nedostatečné, je možnost mít přehled o kvalitě vzduchu zásadní.

Dodržování doporučení ohledně větrání dvakrát denně je prvním a klíčovým krokem. Stejně důležité je však i dokázat určit, kdy je vhodné v obydlí vyvětrat a jaká je vhodná délka větrání, která umožní snížit obsah nashromážděného CO2 a odvést znečištěný vzduch ven z místnosti.

Meteostanice Netatmo umožňuje každý den zlepšit prostředí, v němž žijete. Uživatel má ve svém mobilním telefonu v reálném čase informace o kvalitě vnitřního vzduchu, jejím vývoji v čase a může zjistit, zda jeho činnosti měly pozitivní dopad. Po dosažení hranice 1000 ppm obdrží na mobilní telefon výstrahu, díky níž může okamžitě přijmout opatření ke zlepšení kvality vzduchu a prostředí uvnitř místností.

O společnosti Netatmo

Společnost Netatmo se specializuje na chytrou elektroniku. Vyvíjí intuitivní a designovou spotřební elektroniku, která uživatelům nabízí bezpečnější, zdravější a pohodlnější domov. Chytrá řešení přináší i do privátní sféry. Svého cíle dosahuje Netatmo dodržováním čtyř závazků, které tvoří DNA společnosti.

  • Současný design: žádná zastarávání
  • Soukromí: garantujeme ochranu dat
  • Užitečnost a spolehlivost: naše produkty usnadňují život
  • Ohleduplná upozornění: oznámení posíláme jen když je to opravdu důležité

Od roku 2012 uvedla společnost Netatmo na trh třináct zařízení a příslušenství, které splňují hlavní požadavky chytré domácnosti. Nabízí různá řešení pro automatizaci domova a usnadňuje život od svého prvního produktu v roce 2012 po současnost.

Ve spolupráci s předními značkami ve stavebnictví rozvíjí Netatmo možnosti integrace inovativního řízení chytré domácnosti do infrastruktury obytných domů. Díky této strategii Netatmo přináší do bydlení nové zážitky a jednoduchost.

V listopadu 2018 se společnost Netatmo připojila ke skupině Legrand, světovým odborníkům v oblasti elektrické a digitální infrastruktury budov.

Netatmo, stejný domov, jen chytřejší.