Znalecký ústav APOGEO Esteem získal jako první oprávnění na oblast nemateriální újmy

Praha, 11. listopadu 2019 – Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyhověla žádosti znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s. a rozhodla o změně jeho znaleckého oprávnění. 

Jako jediný ústav v České republice tak nyní Apogeo Esteem disponuje oprávněním pro oblast nemateriální újmy včetně ztížení společenského uplatnění v důsledku trvalých zdravotních následků, zásahů do osobnostních práv a práva na soukromí, nebo reparace nároků pozůstalosti.

„Poslední dva roky jsme s kolegou Petrem Novákem intenzivně pracovali na metodice, která by pomohla odstranit nejednotnost a nepředvídatelnost v rozhodování soudů v oblasti odškodňování za nemajetkovou újmu,“ uvádí Pavel Tůma, partner poradenské společnosti APOGEO.

Rozhodovací praxe českých soudů v této oblasti podle něj není sjednocená a předvídatelná ani čtyři roky poté, co začal platit nový Občanský zákoník.

„S ohledem na absenci ekonomicky zdůvodnitelného, racionálního a zpětně přezkoumatelného postupu posuzují soudy tyto záležitosti v kontextu minulých judikátů a obecných zásad slušnosti,“ vysvětluje Tůma. 

Náklady řízení jsou přitom vysoké, většinu z nich je navíc třeba uhradit hned na počátku. Nejedná se jen o právní zastoupení, ale také o soudní poplatek, který zpravidla činí 5 % z požadované částky. Délka soudního řízení se pak pohybuje zhruba mezi jedním a půl rokem až třemi lety. 

Někdy se poškození domohou spravedlnosti až u Nejvyššího soudu ČR, případě až u Ústavního soudu – tedy ještě o několik let psychického vypětí a několik proinvestovaných desítek tisíc později. 

V konečném důsledku se proto až dosud pro soudní obranu rozhodovalo velmi jen málo poškozených. To by nynější rozhodnutí ministryně spravedlnosti mělo změnit.