Prohlášení Martina Nejedlého, jednoho z bývalých vlastníků a vysokých manažerů Fincentra, k difamujícím mediálním útokům Petra Stuchlíka a Filipa Duchoně

Stuchlíkova a Duchoňova obvinění jsou lži

V médiích jsem panem Duchoněm a panem Stuchlíkem obviňován, že jsem měl podvést skupinu Swiss Life kupující akcie Fincentra, uvádět ji v omyl, zamlčovat jí důležité skutečnosti a skrytě a za jejími zády plánovat odchod skupiny poradců z Fincentra. Těmito lživými obviněními se oba pánové pouze snaží odvést pozornost skupiny Swiss Life od svých vlastních osob. Za prodej Fincentra současnému švýcarskému majiteli jsou totiž plně zodpovědní. Oba pánové se podíleli na organizaci prodejního procesu, předávali investorovi informace o stavu sítě a vyjednávali s ním o budoucnosti Fincentra a o podmínkách prodeje. 

Já osobně jsem u žádného jednání o prodeji nebyl. Se zástupci společnosti Swiss Life jsem se poprvé setkal až nějakou dobu po prodeji. Osobně jsem totiž žádné akcie neprodával, všechny akcie prodávala holdingová společnost, v jejíchž orgánech jsem žádným způsobem nefiguroval a ani jsem za ni nejednal.

Naopak oba pánové stav Fincentra a jeho vztahy ke klíčovým lidem detailně znali. Museli vědět, jaká je nálada u jednotlivých klíčových osob, a to obzvláště poté, co se v roce 2017 vztahy mezi všemi zemskými řediteli (s výjimkou pana Karlíčka) a pány Duchoněm a Stuchlíkem výrazně zhoršily po zavedení programu New Deal. Je ovšem otázkou, jaké informace o napjatých vztazích – a zda vůbec nějaké – poskytli kupujícímu.

Navíc před a po akvizici Fincentra došlo k celé řadě hrubých chyb ze strany Nilse Froweina a zejména Filipa Duchoně. A to do takové míry, že se na trhu spekuluje, že je Filip Duchoň skrytým společníkem 4fin. Nebyla by to ostatně první firma, kde je Duchoň takto skrytým společníkem, aby zakryl svůj konflikt zájmů.

Platím za kamarádství s Martinem Kovářem

Byl jsem jediný, kdo odmítl veřejně se postavit proti Martinu Kovářovi a dalším zemským ředitelům, kteří byli v minulých měsících vypovězeni. Pro mě jsou odešlí ředitelé kamarádi a kolegové, kteří se rozhodli jít vlastní cestou, což musíme respektovat.

Možná proto pan Duchoň s Petrem Stuchlíkem mylně docházejí k závěru, že dění kolem 4fin organizuji já. Spíše se ale domnívám, že se z jejich strany jedná o čistý kalkul, kdy se snaží odvrátit pozornost Švýcarů od sebe samých a bojí se odpovědět jim na otázku, jaké byly vztahy mezi nimi a zemskými ředitelstvími v době, kdy se o koupi jednalo.  

Jedna lež za druhou

Tvrzení Petra Stuchlíka a Filipa Duchoně o mé angažovanosti ve 4fin a o tom, že jsem cokoliv organizoval, jsou lživá a poškozují mě. Požádal jsem proto své právní zástupce o analýzu situace a budu se právně bránit. S 4fin nejsem majetkově ani organizačně nikterak propojen. 

Pokud pánové Stuchlík a Duchoň jednali ve vztahu k investorovi neupřímně a bude to mít právní důsledky, padá odpovědnost pouze na jejich hlavy.  

Martin Nejedlý