Prohlášení Martina Nejedlého Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl o mém návrhu vydání předběžného opatření

Vzhledem k šíření lživých informací o mé osobě v souvislosti s aktuální situací ve společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. jsem se rozhodl dne 13. prosince podat návrh na předběžné opatření na ochranu před zásahem do osobnosti.

Dne 18. prosince 2019 Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl o mém návrhu vydání předběžného opatření, že společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. je povinna zdržet se šíření informací o tom, že stojím za odchodem vázaných zástupců od této společnosti a za vytvořením divize „4fin“ v rámci Broker Trust, a.s. nebo se na něm podílím a že jsem se v této věci dopustil podvodu, trestného činu nebo jiné nelegální činnosti.

Soud zároveň nařídil odstranění lživých mediálních výstupů z vybraných internetových médií, kde je mé jméno s aktuálním děním ve společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. spojováno.

Martin Nejedlý