Software602 vydala novou verzi Sofa, chytrého systému řešení administrativy v kancelářích

Verze 3.7 doplňuje do formulářů skriptovací jazyk, který výrazně zjednodušuje integraci a uživatelský komfort, přidává podporu synchronizace s Active Directory, a především zavádí podporu vzdáleného podepisování.

Praha 13. listopadu 2019 – Lepší tvorbu a úpravu procesních formulářů ve firmách a organizacích všech velikostí zprostředkuje nová verze aplikace Sofa od společnosti Software602. Verze 3.7, již firma uvolnila začátkem listopadu, doplnila do tvorby formulářů skriptovací jazyk, který umožňuje uživatelskou tvorbu vzorců, závislostí, akcí na tlačítka, ale i volání externích zdrojů dat přímo do formulářů. Sofa tak ještě více usnadní vyřizování jakékoli firemní administrativy. 

Nová veze přináší přímou podporu Active Directory a službu vzdáleného podepisování se správou certifikátů (podpisů a pečetí) uložených na kvalifikovaném prostředku, který umožňuje jejich užití vzdálenou formou – nejsou tak potřebné další prostředky (token, čipová karta apod.). Vzdálený podpis a pečeť tak výrazným způsobem zjednodušují správu a použití celého ekosystému elektronických certifikátů v rámci jakékoli organizace.

„Uživatelé přejdou na novou verzi automaticky, nemusejí nic provádět. Nicméně pokud budou požadovat nové funkčnosti do formulářů a workflow, bude nutná úprava na novější verzi Sofa. Nové procesy se už budou vytvářet pomocí novějšího jádra a nových funkcí Sofa,“ vysvětluje Martin Vondrouš, expert na zavádění nových technologií ve společnosti Software602. 

Aplikaci Sofa využívají především menší a střední firmy, které se dostaly do situace, kdy potřebují nasadit automatické schvalovací procesy pro různé typy formulářů. Jde například o cestovní příkazy, schvalování faktur, žádanky a další dokumenty. „Nejvíce se využívá procesů, které je možné nasadit rychle a bez integrace, nicméně přibývají klienti, kteří chtějí přímé integrace na stávající ERP systémy, především s ohledem na výměnu ekonomických dat. Díky této nové verzi přinášíme komfort i pro větší klienty se systémy a infrastrukturou už zavedenými, kde Sofa nabídne větší možnou míru integrace,“ popisuje Vondrouš.

Sofa je v hledáčku také u velkých firem. Software602 v tom případě nasazuje do pilotních provozů procesy řádově pro tisíc zaměstnanců. Na aplikaci klienti nejvíce oceňují snadnou tvorbu a úpravy procesních formulářů, snadnou úpravu procesního workflow. „S příchodem verze 3.7 pak oceňují přímou synchronizaci na Active Directory a implementaci vzdáleného podepisování se správou certifikátů a pečetí pro organizaci,“ dodává Martin Vondrouš.

Software602 zároveň zahájila práce na zcela nové verzi Sofa 4.0, která by měla být k dispozici v dubnu 2020. Aplikace bude obsahovat zcela nový workflow engine (WFe4), který nebývalým způsobem ještě více rozšíří možnosti integrací na ostatní systémy a umožní o několik řádů složitější návrhy schvalovacích workflow, např. s vazbou na integrované systémy, paralelní schvalování, spouštění provázaných a navazujících procesů, spouštění subprocesů, apod. „S verzí 4 uživatelé dostanou i sofistikovanější přehledy nad procesy a daty z procesů, typicky pro potřeby exportů, analýz a reportů,“ slibuje Martin Vondrouš.

O společnosti Software602

Software602 a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do řešení pro práci s elektronickými dokumenty s právním účinkem, jejich procesní workflow v administrativních agendách a zejména na digitalizaci podpisu s dlouhodobou archivaci, je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602. Více na www.linkedin.com/company/software602/.