Tuzemský nebo zahraniční koncept? Vytvořit nebo koupit? To bylo tématem letošního Franchising fora, které doplnila také Master franchisingová konference

Praha, 12. listopadu 2019 – Ve čtvrtek 7. 11. 2019 proběhla v prostorách OKsystem na pražském Pankráci jedinečná franchisová akce tohoto roku, a to 17. ročník Franchising fora 2019 a 8. ročník Master franchisové konference. Představeno bylo na 20 franchisových konceptů a značek ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Finska, Velké Británie a USA. Obou konferencí se zúčastnila stovka zájemců o franchising z České republiky, ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Téma konference Franchising forum 2019 bylo „Tuzemský nebo zahraniční koncept? Vytvořit nebo koupit?“. Účastníci konference měli možnost vyslechnout si rady, zkušenosti a doporučení z praxe, pro jednání se zahraničními franchisovými systémy při nákupu master-licencí nebo individuálních licencí a na co si dát pozor při uzavírání master-franchisových nebo franchisových smluv.

Akci i letos doplnila Master franchisová konference. Představily se zahraniční franchisové koncepty s nabídkou master-franchisových a franchisových licencí pro Českou a Slovenskou republiku.

Letošní ročníky obou akcí byly zajímavé nejen samotným programem a prezentací franchisových konceptů, ale i přednáškou pana Ing. Vladimíra Pikory, předního českého makroekonoma společnosti NEXT FINANCE, který hovořil na téma „Hospodářské směřování Evropy a České republiky“. Za zmínku stojí i následná diskuze po přednášce, kterou moderoval pan Šimon Mastný, člen správní rady České asociace franchisingu a zároveň zástupce franchisového konceptu TAB Board.

Novinkou Master franchisové konference bylo představení amerických franchisových konceptů, a tak není divu, že úvodní slovo pronesl velvyslanec USA v Praze, pan Stephan B. King, který velice pozitivně hodnotil spolupráci obchodního oddělení velvyslanectví USA a České asociace franchisingu.

„Letošní účast na obou konferencích opět potvrdila, že zájem o franchisig stále roste. Jsme velice rádi, že zájem projevily i koncepty ze vzdálenějších evropských zemí, jako je Velká Británie reprezentovaná franchisovým konceptem Pingu´s English nebo americké koncepty, které představila paní Veronika Nováková z obchodního oddělení Velvyslanectví USA v Praze. Za sdílení svých zkušeností děkujeme všem představitelům prezentovaných konceptů a děkujeme rovněž návštěvníkům, kterých každým rokem přibývá. Máme radost, že se pořádané akce setkávají s velkým ohlasem a doufáme, že další ročníky budou probíhat ve stejném duchu,“ říká Jiří Krajča, projektový manažer České asociace franchisingu.

Na „fóru“ se diskutovalo

Franchising forum 2019 se může letos pochlubit velice zajímavými přednáškami na právní témata. Franchisovou smlouvu jako základní dokument franchisového konceptu prezentoval pan Mgr. et. Mgr. Antonín Kazda, LL.M., advokát specializující na franchisová právo. Pan JUDr. David Karabec, MPA, odborník na ochranu duševního vlastnictví, radil, jak ochránit know-how franchisového konceptu a paní JUDr. Kateřina Mandulová, LL.M. advokáta z DELOITTE, neopomněla upozornit na soutěžní aspekty ve franchisingu.

Nesmíme však zapomenout na hlavní téma Franchising fora, a to „Franchisový koncept koupit nebo vytvořit vlastní?“. Vedení panelu se ujal zkušený franchisový poradce, pan RNDr. Jiří Lošťák, který zpovídal zástupce velkých českých franchisových konceptů Extéria market – paní Ing. Lucii Šimíkovou, Subway – paní Irenu Očkovou, Body Express – pana Tomáše Krmíčka, Svět zdraví – pana Josefa Hůlu a TAB Board – pana Šimona Mastného.

O klíčových aspektech komunikace franchisových konceptů – média, reklama a sociální sítě se diskutovalo v panelové diskuzi „Franchising a média – zkušenosti franchisových konceptů se spoluprací s médii a naopak“. Dlouholeté zkušenosti z oblasti franchisingu, médií a komunikace předurčili k vedení této panelové diskuze pana Lubomíra Milka, který si opravdu velice dobře poradil jak se zástupci franchisových konceptů, tak se zástupci médií, kterými byli paní Ivona Steinerová/Euro, pan Mgr. Pavel Kašpar/Kašpar PR, s.r.o., Bc. Milan Nerud/internetový časopis Podnikání – franchising a pan Richard Prajsler/BUS TV.

Navazující přednáška pana Štěpána Budila a Martina Hoška z OnlineSales.cz „Nábor franchisantů v 21. století“ přilákala velký počet zájemců, i když se již celá akce blížila ke konci.

Hlavními partnery konference Franchising forum 2019 byly frachisové koncepty Extéria market a Subway.

Více informací o Master franchisové konferenci, Franchising foru 2019 a prezentovaných systémech najdete na webech www.masterkonference.cz, www.franchisingforum.cz nebo webu a facebooku České asociace franchisingu.