Y Soft podpoří vzdělávání učitelů zajištěním tiskových služeb v regionálních centrech Elixíru

— Spoluprací s organizací Elixír do škol evangelizujeme povědomí o 3D tisku v technických oborech —

Brno, Česká republika; – 14. 11. 2019 – Společnost Y Soft® Corporation dnes na veletrhu Prague Education Festival oznámila spolupráci se vzdělávací organizací Elixír do škol. Díky společnému partnerství Y Soft zajistí poskytování služeb a správu 3D tisku až ve 30 centrech napříč českými školami. Do každého z center Elixíru věnuje Y Soft dvě tiskárny YSoft be3D eDee a zajistí kromě dodávky filamentu i potřebnou podporu při instalaci a údržbě zařízení.

„Z navázaného partnerství s Y Softem máme nesmírnou radost. Učitelé v naší síti získávají jedinečnou příležitost využívat bezpečné 3D tiskárny se žáky ve své výuce. Věříme, že tímto krokem společně otevíráme další možnosti pro zavádění a ověřování inovativních výukových metod v našich školách.
Posláním Elixíru je vytvářet učitelům podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a využívání digitálních technologií ve výuce a spolupráce s Y Softem nám jednoznačně pomáhá poslání naplňovat,“ říká Petra Prošková, ředitelka Elixír do škol, z. ú. 

Edukace učitelů v 3D tisku

V rámci partnerské dohody specialisté společnosti Y Soft zajistí proškolení učitelů na obsluhu 3D zařízení.
Na Prague Education Festivalu došlo též k oznámení oficiálního spuštění projektu be3D Academy, online depozitáře 3D zdrojů a plánů jednotlivých lekcí, které usnadňují výuku s využitím 3D tisku na školách. Be3D Academy je nyní k dispozici pedagogům zapojeným do projektu Elixír jako další součást komplexního tiskového řešení YSoft be3D eDee. 

 „Věříme, že díky realizaci společných workshopů, prezentacím nejlepších příkladů z praxe učitelů z center na akcích pro další pedagogy a poskytováním našich zkušeností a zázemí k využití 3D tisku na školách výraznou měrou společně přispějeme k dalšímu rozvoji nejen technologického vzdělávání v Česku,“ vysvětlil Petr Šťastný, Senior Product Manager 3D tiskových řešení, Y Soft.

3D tiskárny v učebnách. Proč?

Odborníci se shodují na tom, že s přítomností 3D tisku ve třídách se studenti lépe zapojí do výuky a usnadní jim to pochopení obtížných předmětů. Lekce vyučované pomocí 3D tisku jsou daleko živější a udržují zájem studentů o probíranou látku. Vyučování praxí je účinná vzdělávací technika.

3D tisk může hrát důležitou roli při volbě kariéry studenta. 3D tisk otevírá nové příležitosti v oblastech, které studenti dříve považovali za nudné nebo za hranicemi svých schopností. Díky novým možnostem výuky dostávají studenti do rukou reálnou možnost, jak změnit svět. Zejména předměty z portfolia STEAM (Science – Věda, Technologie, Engineering – Strojírenství, Arts – Umění, Matematika) mohou začít hrát u studentů výraznou roli při volbě budoucí kariéry.

O Y Soft

Y Soft poskytuje chytrá podniková řešení pro moderní digitalizovaná pracoviště v oblastech enterprise firem, malých a středních podniků a vzdělávacím sektoru, díky nimž organizace fungují efektivněji. Naše platforma YSoft SafeQ pomáhá zákazníkům řídit, optimalizovat a zabezpečit tisk i digitalizaci dokumentů. V rámci řešení pro 3D tisk se soustředíme na segment vzdělávacích institucí, kde nabízíme unikátní propojení technologie 3D tisku s komplexním nástrojem pro řízení a účtování tisku. Díky našemu řešení mohou školy spolehlivě a efektivně zapojovat 3D tisk do svých výukových plánů. Y Soft vznikl v roce 2000. Společnost sídlí v Brně, celosvětovou sítí poboček pak pokrývá Severní a Latinskou Ameriku, Evropu, Blízký východ a Afriku a region Asie a Pacifiku včetně Austrálie. Více informací naleznete na www.ysoft.com.

O Elixíru do škol

Elixír do škol, z. ú. je nezisková organizace, která od roku 2013 propojuje učitele fyziky a nově i digitálních technologií po celé ČR. Prostřednictvím regionálních a létajících center vytváří pedagogům od MŠ až po SŠ podmínky pro dobrovolné pravidelné setkávání, sdílení, inspiraci a vzájemné učení se. Elixír provozuje 28 regionálních, 12 létajících a 1 virtuální centrum, ve kterých sdružuje přibližně 2000 učitelů z více než 250 škol. Elixír svou činností významným způsobem přispívá ke zlepšení přírodovědného a technického vzdělávání v ČR.