Dvanáct studentů získalo ocenění za výtečné technické a ekonomické diplomové práce

Denisa Škrabalová navrhla speciální modul, díky kterému lze jednoduše proměnit optický mikroskop na mikroskop holografický. Vojtěch Sadil se zase nebál využít teorie chaosu a Elliottových vln, a díky tomu úspěšně a s významným ziskem investoval peníze na finančním trhu. Oba vysokoškoláci se nyní stali absolutními vítězi soutěží Cena Edwards a Cena Atlas Copco Services, které každoročně oceňují zajímavé technicky a ekonomicky zaměřené diplomové práce.

Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno 12 studentů, kteří si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 62 tisíc korun. 

Holografický modul i mobilní aplikace odhalující oční vadu 

Absolutní vítězkou čtvrtého ročníku soutěže Cena Edwards, která oceňuje inovativní technické práce, se stala Denisa Škrabalová, absolventka Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Ta úspěšně navrhla, zkonstruovala a vyzkoušela speciální holografický modul, který lze připojit k optickému mikroskopu. 

Spojením holografického modulu a standardního světelného mikroskopu lze přenést výhody holografické mikroskopie na optický mikroskop. Modul je snadno odnímatelný, mobilní, a jeho výroba je oproti holografickým mikroskopům levnější,” upozornila Škrabalová. 

Kromě technických aplikací může nalézt použití i v biologii, například při studiu živých buněk. „Ty jsou velmi dobře pozorovatelné právě v holografické mikroskopii, ale velmi těžko v běžné optické mikroskopii,” dodala Škrabalová, která si odnesla i hlavní výhru soutěže ve výši 20 tisíc Kč. 

Stříbrnou příčku obsadil Pavel Hřebíček, který vytvořil mobilní aplikaci Eye Check pro rychlé rozpoznání závažného očního onemocnění, nazývaného leukokorie. Z jediné fotografie obličeje díky ní mohou lidé okamžitě zjistit, zda náhodou touto nemocí netrpí. 

„Leukokorie je bělavý svit zornice, který se může objevit na fotografii při použití blesku. Včasnou detekcí tohoto symptomu lze zrak člověka zachránit,” popsal svůj nápad absolvent Fakulty informačních technologií VUT a doplnil, že aplikace má více než 98procentní přesnost. 

Na třetím místě se pak umístila diplomová práce Viktora Juřičky, věnující se vývoji polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin. Absolvent brněnské “stavárny” navrhl, jak využít těžce zpracovatelné odpadní suroviny jako elektrárenský popílek či autosklo coby surovinu k výrobě ušlechtilého a odolného sanačního materiálu. 

Zbohatnutí díky teorii chaosu, kryptoměny i předpověď bankrotu 

Nejlepší diplomové práce s ekonomickou tematikou ocenila soutěž Cena Atlas Copco Services. Absolutním vítězem jejího druhého ročníku se stal Vojtěch Sadil. Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně zaujal porotu netradičním tématem i pojetím – při tvorbě své práce s názvem “Využití teorie chaosu a Elliottových vln na finančním trhu” totiž kromě jiného neváhal riskovat nemalé množství svých peněz, aby dokázal, že jeho teze jsou správné. 

„Teorie chaosu a teorie Elliottových vln nabízí zajímavé metody, použitelné při obchodování na finančních trzích. Tyto metody jsou poměrně často používány, avšak zůstávají stále málo pochopeny. Hlavním cílem mojí práce je představit tyto metody a ukázat možnosti jejich praktického využití,” vysvětluje Sadil, který během pouhých dvou týdnů dokázal zhodnotit vložené prostředky o 20,1 %. Jeho práce je zároveň i zajímavou psychologickou sondou do mysli začínajícího obchodníka, popisující například stresové okamžiky v důsledku dílčích finančních ztrát.

Stříbrnou příčku obsadil Jiří Foltýn s prací věnované účetním a daňovým aspektům kryptoměn. Ty jsou v současné době celosvětovým tématem, které má v některých právních či ekonomických otázkách neurčité hranice. „Práce charakterizuje vlastnosti a základní principy fungování kryptoměn a rovněž se věnuje právní úpravě kryptoměn v ČR. Jejím hlavním cílem je zformulovat pro vybraný podnikatelský subjekt doporučení v přístupech k využití, účetní evidenci a zdanění vybrané kryptoměny,” uvedl absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Na třetím místě se umístila Pavla Srbová, absolventka Fakulty podnikatelské na VUT v Brně. Její diplomová práce se věnovala modelování předpovědí bankrotu stavebních podniků. „Krizi v podniku lze často odhalit již několik let dopředu. Nástrojem, který pomáhá k jejímu odhalení, jsou predikční modely. Ty mají za úkol včas odhalit zhoršující se hospodářskou situaci v podniku a varovat před možným bankrotem,” shrnula hlavní myšlenku své práce Srbová. Studentce se podařilo vytvořit nový a prakticky využitelný model pro obor stavebnictví v ČR, který je podle ní přesnější než stávající testované modely.

Edwards

Edwards je světovým lídrem v poskytování unikátních řešení v oblasti vakuových technologií, který působí ve více než třiceti zemích světa. Díky vakuovým vývěvám mohou vznikat mobilní telefony, počítače, LED displeje, fotovoltaické solární panely, ale i léčiva, čisté chemikálie, potraviny nebo třeba instatní káva, a mnoho dalších produktů. Vakuové vývěvy také umožňují vyspělý výzkum a vývoj v mnoha oblastech.

V Lutíně na Olomoucku sídlí moderní výrobní závod společnosti Edwards, kde pracuje více než 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Výrobky společnost jsou dodávány zákazníkům prostřednictvím evropského distribučního centra umístěného v Olomouci. Od roku 2014 je Edwards součástí švédské průmyslové skupiny Atlas Copco.  

Atlas Copco Services

Společnost Atlas Copco Services s.r.o. (dříve Edwards Services, s.r.o.) poskytuje své služby ze dvou brněnských lokalit. Centrum sdílených služeb, poskytující komplexní finanční služby a podporu zákazníků švédské průmyslové společnosti Atlas Copco, se nachází na Holandské ulici ve Spielberk Office Centre, kde pracuje více než 400 zaměstnanců. Servisní centrum vakuových technologií značky Edwards najdete na ulici Tuřanka v oblasti Černovické terasy ve Brně-Slatině, kde se o spokojenost zákazníků stará dalších 140 zaměstnanců.

CENA EDWARDS 2019 – SEZNAM VÍTĚZNÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ: 

Místo  Jméno  Název práce  Univerzita
1. Denisa Škrabalová  Holografický modul pro světelnou mikroskopii Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2. Pavel Hřebíček  Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií 
3. Viktor Juřička Vývoj polymerních správkových hmot s využitím druhotných surovin Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
4. Martin Hruška Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
5. Jakub Haluška Návrh konstrukčního řešení 3D tiskárny pro tisk bio gelu Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní
6. Denis Lampa Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická

CENA ATLAS COPCO SERVICES – SEZNAM VÍTĚZNÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

Místo  Jméno  Název práce  Univerzita 
1. Vojtěch Sadil  Využití teorie chaosu a Elliottových vln na finančním trhu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
2. Jiří Foltýn Účetní a daňové aspekty kryptoměn Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
3. Pavla Srbová Modelování predikce bankrotu stavebních podniků Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská 
4.–6.  Barbora Havelková How the specifics of blockchain startups and their funding influence their lifecycle Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podniko-hospodářská
4.–6. Robin Peška Posouzení implementace cash poolingu ve vybrané holdingové společnosti v potravinářském průmyslu Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
4.–6. Michele Stasa Finanční výkonnost eponymních firem Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podniko-hospodářská