8 z 10 Čechů vnímá klimatické změny jako závažný problém

70 % spotřebitelů vítá, že se do jejich řešení zapojují i instituce jako banky

Praha 18. 11. 2019 – Aktuální diskuze o klimatických změnách nenechává klidnou většinu české populace. Přes 80 % Čechů považuje globální oteplování a s ním související dopady za závažný problém. Téměř tři čtvrtiny respondentů proto vítají, že se do boje s ekologickými dopady zapojují i banky. Ty stále častěji přichází s tzv. zelenými finančními produkty. Podle výzkumu Sberbank zelené hypotéky či úvěry zvažuje 37 % Čechů. Odborníci odhadují, že jejich důležitost do budoucna poroste.

Většina Čechů považuje globální oteplování za velký problém pro společnost. Obdobně to vnímá i řada firem, které se stále aktivněji zapojují do udržitelného podnikání. „Důraz na ekologičnost projektů sílí, a to i kvůli regulaci. Stavební průmysl inklinuje k nízkoenergetickým projektům bydlení, výrobní ke snížení produkce CO2. Situaci tak logicky reflektují i zástupci finančního odvětví, kteří začínají investovat do ekologických projektů a svá portfolia rozšiřují o ekologicky orientované produkty,“ říká analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), Aleš Rod. Banky nabízí klientům tzv. zelené produkty, jako je zelená hypotéka nebo ekologická půjčka. Dané novinky nejsou mezi českou populací zatím příliš rozšířené, více jak třetina respondentů by ale produkt s ekologickým přesahem dle jeho dalších podmínek zvážila.

“Zajímalo nás, jak se na problematiku klimatických změn dívá česká veřejnost a nakolik tyto debaty ovlivňují jejich chování. Už nyní vybírá 5 % Čechů finanční produkty pouze na základě jejich ekologického přínosu, dalších 37 % to zvažuje. Věříme, že do budoucna budou tato čísla sílit stejně jako diskuze na toto téma. Ve Sberbank se na podporu odpovědného a udržitelného podnikání zaměřujeme dlouhodobě,” komentuje výzkum Jan Hainz, člen správní rady Nadačního fondu Sberbank. Aktuálně Sberbank sází jeden strom za každý sjednaný úvěr.

Sílící trend ekologického podnikání potvrzuje i Rod: „Podle nejnovějšího výsledku Global Green Finance Index jsou světovými lídry v zeleném financování západní evropské státy jako Velká Británie, Nizozemsko nebo Francie. Jelikož u nás v této oblasti zatím nedochází k regulacím shora, sektor bankovnictví může být zajímavým lakmusovým papírkem, který zelené preference spotřebitelů otestuje. S ohledem na vývoj globálních trendů, v kombinaci s vládními cíli v oblasti ekologické udržitelnosti, lze do budoucna očekávat růst poptávky po těchto produktech i na českém trhu s hypotékami a půjčkami.“

Sberbank zaměřuje svůj program sociální odpovědnosti na ekologii již několik let. Během měsíců října a listopadu vysázeli zaměstnanci Sberbank v České republice více než 5000 stromů do poškozených lesních porostů nebo jako obnovu starých ovocných odrůd ve veřejných ovocných sadech. Zároveň přispívá Nadační fond Sberbank finančním obnosem Svazu ochránců přírody na novou výsadbu a následnou údržbu stromů. 

O výzkumu Češi a ekologie od Sberbank 

Kvantitativní výzkum provedený společností IPSOS zkoumá postoje české populace ke klimatickým změnám a zapojení bank do boje s těmito změnami. Proběhl prostřednictvím online dotazování respondentů ve věku 18-65 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 840 respondentů. Sběr dat probíhal v říjnu roku 2019.

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům. V rámci dobrovolnických aktivit zaměstnanci vysadili již čtyři lesy. Sberbank CZ se též stala druhou nejlepší GEEN Zelenou bankou, a to za šetrný vliv podnikání firmy na životní prostředí.