Výsledky NN Group za třetí čtvrtletí roku 2019: Další pokles nákladů a posílení kapitálové pozice

Praha, 20. listopadu 2019 – Provozní výsledek za třetí čtvrtletí roku 2019 činil 453 milionů eur, oproti 463 milionům eur ve třetího čtvrtletí roku 2018. Odráží se v něm nižší mimořádné dividendy z private equity v nizozemské životní pojišťovně a horší výsledky zajištění, částečně vyvážené lepšími výsledky v nizozemské neživotní pojišťovně, Insurance Europe a japonské životní pojišťovně a bance.

  • Celkový čistý výsledek hospodaření dosáhl 515 milionů eur, oproti 788 milionům eur ve 3Q18, především kvůli nižším neprovozním položkám.
  • Náklady klesly ve třetím čtvrtletí roku 2019 o dalších 17 milionů eur; celkově tedy již poklesly o 323 milionů eur oproti srovnávací administrativní nákladové základně za rok 2016.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 217 % z 210 % na konci druhého čtvrtletí roku 2019, čímž odráží pozitivní dopady tvorby provozního kapitálu.
  • Hotovostní pozice holdingové společnosti dosahuje 1,943 miliardy eur, včetně dividend ve výši 258 milionů eur od všech dceřiných společností.

Prohlášení generálního ředitele Davida Knibbeho

„Těší nás, že ve třetím čtvrtletí roku 2019 můžeme představit takto silné výsledky skupiny NN, v nichž se odráží naše setrvalé zaměření na poskytování produktů a služeb s přidanou hodnotou a výbornou zákaznickou zkušeností.

Když se ohlédneme za finanční výkonností v minulém čtvrtletí, tak většina segmentů předvedla ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku lepší výsledky. Nizozemská neživotní pojišťovna vykázala dobrý výsledek s kombinovaným poměrem 94,2 %. K dobrému výsledku přispěla též Insurance Europe a japonská životní pojišťovna a banka, zatímco mimořádné dividendy z private equity v nizozemské životní pojišťovně byly nižší než před rokem. Ve třetím čtvrtletí jsme v rámci integrace snížili výdajovou základnu cílových jednotek o dalších 17 milionů eur, a tak jsme navýšili dosavadní celkové úspory nákladů na úroveň 323 milionů eur. V Nizozemsku jsme zaznamenali silnější komerční dynamiku, včetně nárůstu schválených žádostí o hypotéku o 2 miliardy eur v oblasti našeho bankovnictví a výborných tržeb v Insurance Europe. Náš správce aktiv NN IP dosáhl přílivu nových aktiv, díky čemuž se celková spravovaná aktiva navýšila na 287 miliard eur. Celkový nový prodej pojišťovnických produktů se ovšem oproti třetímu čtvrtletí roku 2018 snížil, a to v důsledku nižších prodejů v japonské životní pojišťovně po zavedení nových daňových pravidel pro některé produkty firemního životního pojištění.

Skupina NN má silnou kapitálovou pozici, o čemž svědčí kapitálový ukazatel Solvency II na úrovni 217 % a hotovostní pozice ve výši 1,9 miliardy eur.

Zákaznická spokojenost zůstala v letošním roce stabilní nebo stoupala. Nizozemská NN získala z celého trhu nejvyšší skóre v oblasti zvažování značky a nejvyšší preferenční skóre v oblasti spoření na penzi. Naším cílem je zaujmout v životě našich zákazníků ještě důležitější místo a dále zlepšovat jejich spokojenost s námi, a to nabízením správných produktů a služeb, které odpovídají jejich potřebám, a propojením analýzy dat napříč distribučními kanály a prodejními místy.

Chceme sehrát svou roli v podpoře udržitelného rozvoje společnosti. Jsme proto hrdí na to, že skupina NN je již třetím rokem součástí indexů udržitelnosti společnosti Dow Jones. Jde o uznání našich výsledků v rámci stanovených ekonomických, environmentálních a sociálních parametrů.

Pokud jde o naši budoucnost, rozhodli jsme se od roku 2020 přejít ze čtvrtletního k pololetnímu zveřejňování výsledků hospodaření, protože to lépe odpovídá dlouhodobé povaze našeho podnikání. Těší nás, že můžeme potvrdit datum našeho dne kapitálových trhů na 24. června 2020, kdy předložíme aktualizaci strategického a finančního vývoje skupiny NN.“

Klíčové údaje NN Group 

Výsledky v mil. eur 3Q19 3Q18 Změna 9M19 9M18 Změna
Provozní výsledek 453 463 -2,2 % 1 366 1 283 6,5 %
Čistý zisk  515 788 -34,6 % 1 633 1 650 -1,1 %
Kapitálový ukazatel Solvency II 3Q19

217 %

2Q19

210 %

3Q18

           239 %

Hlavní výsledky divize Insurance Europe 

  • Provozní výsledek vzrostl na 74 milionů eur ze 65 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018 díky vyšší investiční marži, rostoucím příjmům z pojištění rizik ve středoevropském regionu, a také díky vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku.  
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 133 milionů eur, což představuje nárůst o 3,1 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2018. Ovlivnily jej zejména vyšší prodeje rizikového pojištění a penzijních produktů, a dále také realizované akvizice v České republice a na Slovensku. 

Provozní výsledek vzrostl na 74 milionů eur ze 65 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018 díky vyšší investiční marži, rostoucím příjmům z pojištění rizik ve středoevropském regionu, a také díky vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku.  To bylo částečně vyváženo nižšími příjmy z poplatků u penzijních produktů v Rumunsku.

Investiční marže stoupla na 26 milionů eur ze 17 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018, zvláště díky vyšším příjmům z investic v Belgii.

Příjmy z poplatků a z pojistného vzrostly na 184 milionů eur ze 171 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018, hlavně díky rozšíření portfolia v důsledku akvizic v České republice a na Slovensku, růstu příjmů z pojištění rizik v celém regionu a vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku. To bylo částečně vyváženo nižšími příjmy z poplatků u penzijních produktů v Rumunsku.

NN Group

NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 17 milionům klientů, o které pečuje 15 000 zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

NN Životní pojišťovna 

NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. Po stříbru mezi životními pojišťovnami ve výzkumu Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ získala v roce 2019 nejvyšší titul „Nejlepší životní pojišťovna“. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2018“ se flexibilní životní pojištění NN Smart umístilo na 2. místě v kategorii „Investiční životní pojištění“ a rizikové životní pojištění NN Život na 2. místě v kategorii „Rizikové životní pojištění“. Více informací najdete na www.nn.cz.

NN Penzijní společnost 

NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. V roce 2013 klientům přinesla inovativní řešení správy soukromého spoření na penzi v podobě on-line portálu Moje NN, který postupně rozšířila i na správu životní pojištění. NN Penzijní společnost je držitelem ocenění Superbrands 2017. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017“ se NN Penzijní společnost umístila na 3. místě v kategorii „Doplňkové penzijní spoření“. Bližší informace o NN Penzijní společnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.