PwC získalo první místo v žebříčcích kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity týmy PwC ovládly dvojici žebříčků, které srovnávají konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnosti Forrester a ALM Intelligence do srovnání zařadily 15, respektive 24 nejvýznamnějších firem na trhu a na PwC ocenily především znalosti, profesionalitu, technické dovednosti a flexibilitu řešení.

Na globálním i evropském ocenění má svou zásluhu i tým Cyber & Privacy PwC Česká republika. Třicítka expertů pod vedením Petra Špiříka dodává kompletní služby od analýzy současného stavu, rizik, přes design governance a technické architektury až po samotnou procesní i technickou implementaci a provoz, prováděný přímo u zákazníka.

“Potvrzení PwC jako leadera v oblasti cyber security consultingu vnímáme jako ocenění naší dlouhodobé práce v této oblasti. Zejména si vážíme pozitivní zpětné vazby v oblasti schopností řešit i nejsložitější problémy v evropském a světovém kontextu. Zároveň jde o závazek do budoucna – obzvlášť v rychle se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti je tak pro nás udržení této pozice leadera výzvou. Výzvou, které se ale nebojíme,” uvedl Petr Špiřík. 

Oba žebříčky firmy své hodnocení staví na základě zákaznické spokojenosti klientů hodnocených firem. V případě průzkumu Forrester Wave, ve kterém uspěly evropské cybersecurity týmy, klienti oceňovali kvalitu nabízených služeb, konzistentnost dovedností konzultantů, flexibilitu v dodání řešení a celkovou odbornost. Finanční náklady a cenotvorba se umístily až za odbornými znalostmi. Forrester Wave přitom působí jako průvodce pro kupující, kteří promýšlí své nákupy na technologickém trhu. Pro zajištění spravedlivého měření všech hodnocených se řídí veřejně dostupnou metodikou, kterou důsledně uplatňuje. Své statistiky zveřejňuje už od roku 1983. 

Globální studie ALM Intelligence pak jako hlavní důvody vedoucí k ocenění PwC uvedla přístup BXT (business, experience, technology) zajišťující silný vztah s klientem a holistický, integrovaný model napříč různými druhy služeb s cílem řešení strategických rizik v souladu s obchodní strategií.