Kalkulačka pro filantropy

Češi nikdy nepomáhali tolik jako vloni. Podle Fóra dárců, které zastřešuje filantropy v České republice, darovali v roce 2018 Češi na charitu osm miliard korun. Nejštědřejším regionem je Praha, za ní následují Střední Čechy a Jižní Morava. To, že podpora druhých stojí za vynaložený čas a úsilí, chápe stále vice lidí. Málokdo přitom ale ví, jaké daňové výhody může tato podpora přinést samotným dárcům. Právě proto byla vytvořena Kalkulačka pro filantropy. Tento jednoduchý a bezplatný online nástroj spočítá, kolik jednotlivci i firmy mohou ročně věnovat na dobročinné účely, aby získali maximální daňovou úlevu. V naší části Evropy je to první podobný nástroj

Kalkulačka usnadní plánování filantropických výdajů nejen v České republice, ale také v dalších zemích Visegrádské skupiny, kde se daňové preference liší. Podle českých předpisů vláda podporuje jak individuální, tak korporátní filantropii různými daňovými úlevami. Maďarský systém propaguje pouze firemní dárcovství s vysokými daňovými výhodami. V Polsku bude v některých případech možné odečíst i celou darovanou částku z příjmu. Na Slovensku se nic nemění a stejně jako doposud není možné z darů odečíst částku žádnou.  

10 nebo 15 %? Kolik mohu odečíst?

V České republice mají daňové úlevy pro dárce dlouhou tradici, protože je mohou využívat již téměř 30 let. Jedná se o dar, kterým dárce zvýší majetek obdarovaného bez nároku na jakoukoliv protislužbu. Dary mohou být peněžní, hmotné (movité i nemovité), stejně jako nehmotná aktiva nebo zboží a produkty splňující formální podmínky popsané v předpisech.

 „V České republice může fyzická osoba odečíst částku daru až do výše 15 % ze svého základu daně (rozdílu všech svých zdanitelných příjmů a uznatelných výdajů), pokud je hodnota daru vyšší než 2 % daňového základu nebo pokud činí nejméně 1 000 Kč. Právnická osoba může také dar uplatnit na snížení svého daňového základu (a následně své daňové povinnosti), ale ne více než 10 % svého základu daně , přičemž dar musí mít hodnotu alespoň 2 000 Kč. Aby mohl být dar uplatněn jako daňově uznatelná položka, musí být darován výhradně osobám nebo organizacím uvedeným v zákoně o dani z příjmu a pro přesně stanovený účel,“ upřesňuje daňová poradkyně Darina Dolanská z V4Group.

Dary mohou snížit daň v případě, že jsou převedeny na obce, kraje, organizační složky státu, právnické osoby se sídlem na území České republiky, právnické osoby organizující veřejné sbírky na základě zvláštní právní normy (nebo fyzické osoby za podmínek stanovených ve výše uvedených ustanoveních) za předem stanoveným účelem. Konkrétní účely lze ověřit v dokumentu „Dary vs. daňové výhody“ v sekci častých dotazů (QaA) týkajících se filantropických výdajů.

https://ceeimpact.org/wp-content/uploads/2019/08/QA_donations_tax_Visegrad-Group.pdf

Otázky a odpovědi se také objeví v kalkulačce po výběru země a jazyka, jelikož jsou přizpůsobeny právním předpisům dané země.

Jak Kalkulačka pro filantropy funguje?

Kalkulačka byla vytvořena proto aby své dárcovství filantropové lépe plánovali nejen co se týče času a získávání informací, ale i finančních zdrojů. Jedná se o bezplatný online finanční nástroj, který je k dispozici každému, kdo chce vypočítat částku daru poskytující maximální daňovou úlevu.  Kalkulačka funguje podle českého, polského, slovenského a maďarského práva.

Je-li k dispozici odhadovaný roční příjem, daná země a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob, kalkulačka snadno vypočítá maximální částku, kterou lze odečíst v daňovém přiznání. Například s měsíčním příjmem před zdaněním ve výši 30 000 Kč, tj. 360 000 Kč ročně, bude fyzická osoba moci od základu daně odečíst i 54 000 Kč, což znamená velmi znatelné snížení. Na druhou stranu v případě že se jedná o společnost s měsíčním příjmem 100 000 Kč (1 200 000 Kč ročně), je možné odepsat ze základu daně dokonce i 120 000 Kč.

Kalkulačku můžete vyzkoušet zde: https://ceeimpact.org/cs/kalkulacka/

„Právní předpisy v oblasti filantropie jsou poměrně složité, protože daňoví poplatníci neodpočítávají dary od daně, ale od základu daně a existují pro to určité limity. Odpočty se liší v závislosti na darovaných částkách (Česká republika), případech (Polsko) nebo organizacích (Maďarsko). Proto jsme se rozhodli vytvořit praktický nástroj pro filantropy, který mohou používat jednotlivci, podniky nebo dokonce daňoví poradci. Řešení sociálních problémů by mělo být společným zájmem nás všech.  Díky promyšlenému dárcovství můžeme věci změnit k lepšímu,“ doplňuje Anna Korzeniewska ze Social Impact Alliance pro střední a východní Evropu, mezinárodní ThinkTank, který působí ve střední a východní Evropě, se zaměřením na země Visegrádské skupiny.

Různé daňové zákony pro dárce v zemích Visegrádské skupiny

V zemích Visegrádské skupiny se daňové preference pro filantropy značně liší. Největší výhodu v této oblasti získají fyzické a právnické osoby v Polsku, které přispívají na charitativní a pečovatelské činnosti církve. Nejslabší mezi státy V4 je Slovensko, které nepodporuje daňové snížení z charitativních darů vůbec. V Maďarsku neexistují žádné daňové preference pro jednotlivce. Dary od právnických osob však mohou dárci přinést velmi velké daňové úlevy dosahující až 50 % z příjmů za předpokladu, že byly uzavřeny dárcovské smlouvy.

* * *

Další informace o darech a strategické filantropii naleznete na: CEEimpact.org.

Věděli jste, že Kalkulačka pro filantropy byla mezi iniciativami představenými na mezinárodním turnaji Global Goals Week 2019? # ACT4SDGs.

Více informací najdete na: https://act4sdgs.org/partner/Alliance_for_CEE .

* * *

Social Impact Alliance for CEE je mezinárodní ThinkTank, jehož misí je poskytovat individuálním a korporátním filantropům nástroje a informace k chytré a strategické alokaci takových zásob jako jsou čas, vědomosti a peníze. Působí v zemích střední a východní Evropy (CEE), se zvláštním zohledněním zemí Vyšehradské skupiny: Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Podporuje ty, kteří chtějí mít skutečný sociální dopad a usiluje o to, aby filantropie byla snazší, strategičtější, a hlavně vedla ke skutečným sociálním změnám.