Moderní metody analýzy zdravotnických dat povedou k efektivnějšímu záchytu civilizačních chorob

Praha, 3. prosince 2019 – Dle údajů Mezinárodní diabetické federace (International Diabetes Federation) bylo v roce 2019 celosvětově 463 milionů dospělých osob (20-79 let) s diabetem. Jeden ze dvou (celkem 232 milionů) přitom o své diagnóze vůbec neví. Vysoký počet diabetiků vykazuje také Česká republika. Dle údajů ÚZIS se s cukrovkou aktuálně léčí více než milion osob, přičemž další dvě až tři procenta populace zatím ani netuší, že toto onemocnění má. Většině nemocných (90 %) je diagnostikován diabetes 2. typu, kterému by bylo možné při včasném záchytu předejít, respektive vhodnými opatřeními zmírnit jeho dopad na zdravotní stav pacienta. Podobná situace je například i u kolorektálního karcinomu, kde byla ČR dlouho mezi zeměmi s nejčastějším výskytem tohoto onemocnění. V současnosti v Česku běží několik projektů, které na základě analýz zdravotnických dat pacientů umí identifikovat tzv. rizikové pacienty. Mezi nejkomplexnější patří platforma Zdravel, která prostřednictvím vysoce pokročilých eHealth analytických nástrojů odhalí pacienty se zvýšeným rizikem výskytu kolorektálního karcinomu, diabetu včetně jeho přidružených onemocnění, a dalších civilizačních chorob. Včasné odhalení nemoci může přitom mnoha pacientům život prodloužit, či dokonce zachránit.

Hlavním cílem je zlepšení zdraví pacienta

Ideální situace, kdy by měl lékař přehledně a jednoduše dostupné všechny zdravotnické informace o svém pacientovi a znal chorobopis všech svých pacientů, by posunula zdravotní péči o notný kus dopředu. Dostupnost zdravotnických informací je v dnešní době pouze otázkou využití vhodných technologických řešení, které by byly legislativně zakotveny. Přičemž obojí je řešitelné. O zajištění potřebných informací pro lékaře se mohou postarat vysoce pokročilé analytické metody v kombinaci se čtením nestrukturovaného textu. Vyvinuté technologické řešení za lékaře projde všechna dostupná zdravotnická data a identifikuje možná rizika.

„Základním stavebním kamenem platformy Zdravel je, že sama o sobě umožňuje lékařům spolupracovat a sdílet informace o pacientovi napříč specializacemi přehlednou formou. Snižuje jejich administrativní zátěž, podporuje je v léčení a zefektivňuje i samotnou léčbu. Zdravel lékaři strukturovaně roztřídí data a nabídne mu komplexní pohled pro rozhodnutí o vhodném léčebném postupu. Lékař tak má k dispozici ve zlomku času klíčová zdravotnická data a má i více prostoru na samotnou léčbu svých pacientů,“ uvádí Martin Wagner, generální ředitel projektu Zdravel a dodává: „Práce s daty je v dnešní digitální době nezbytností. Aplikace, které nad platformou budujeme, umožňují Identifikaci rizikových pacientů a návrh jejich dispenzarizace například u kolorektálního karcinomu, prediabetu, dyslipidemie, astmatu, osteoporózy a dalších nemocí. Pro nemocnice


nacházíme pacienty s podezřením na nozokomiální nákazu, hlídáme vhodnost medikace centrovou léčbou, přinášíme jednoduchá řešení pro telemedicínu a mnoho dalších služeb.“

Strojová interpretace zdravotnických dat: menší chybovost než u člověka

Projekt Zdravel funguje v České republice od roku 2017. Jeho aplikace zefektivňují zdravotnický systém analýzou dostupných zdravotnických dat, v nichž je velké množství informací, ale není v lidských silách je zpracovat a využít pro zvýšení kvality lékařské péče. Zdravel ke zpracování dat z nemocničních a ambulantních informačních systémů i dalších zdrojů využívá vysoce pokročilý nástroj HarveyX, který umí pracovat se strukturovaným i nestrukturovaným textem. Mimo jiné dokáže identifikovat relevantní slova a slovní spojení včetně zkratek ve volném textu, rozpoznat kontext daných slov, spojit informace extrahované z volného textu s informacemi ze strukturovaných dat a zvýraznit data, která mohou lékaři pomoci v léčení. „Kromě významné časové úspory je výhodou strojového zpracování zdravotnických dat také výrazně menší chybovost než u člověka. Naše dlouhodobé testování ukázalo, že náš software vygeneruje vždy výrazně méně chyb než člověk, protože přesnost lidského mozku ovlivňuje únava, stres i jiné negativní faktory,“ dodává Wagner. Na systému HarveyX je také vystavěna aplikace Epidis pro automatizované vyhledávání suspektních pacientů s nozokomiální nákazou, kterou Zdravel nabízí nemocnicím ve spolupráci se společností Hartmann-Rico.

O Zdravelu:

Projekt Zdravel funguje v České republice od roku 2017. Jedná se o platformu přinášející komplexní systém pro analýzu zdravotnických dat a jejich sdílení mezi ošetřujícími lékaři a pacientem. Jde o vysoce pokročilou technologickou eHealth platformu přinášející lepší péči o pacienty díky využití nejmodernějších postupů a technologií včetně umělé inteligence. Výsledné aplikace využívají mimo jiné sofistikovaný systém pro čtení strukturovaného i nestrukturovaného textu. Zdravel implementuje přísné bezpečnostní standardy, které se prolínají všemi procesy od zpracování a zobrazování dat, přes archivaci až po fyzickou ochranu. Zdravel přináší své produkty a spolupracuje na řadě analytických projektů s nemocnicemi, veřejnou správou, zdravotními pojišťovnami a korporátními zákazníky – všemi, kdo pracují se zdravotnickými daty a hledají v nich informace.

Použité zdroje:

1.

The IDF Diabetes Atlas Ninth edition 2019 provides the latest figures, information and projections on diabetes worldwide. In 2019, approximately 463 million adults (20-79 years) were living with diabetes; by 2045 this will rise to 700 million. The greatest number of people with diabetes were between 40 and 59 years of age. 1 in 2 (232 million) people with diabetes were undiagnosed

https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

2.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.