Sváteční volno a práci z domova si nejvíce užívají živnostníci

Praha, 5. prosince 2019 – Poslední prosincové dny tráví většina Čechů oslavami vánočních svátků a návštěvami svých rodin a blízkých, není tedy divu, že právě na toto období si šetří svou dovolenou. Volno si ale na všechny dny mezi svátky nemohou vzít zdaleka všichni. Vyplývá to z dat společnosti Seznam.cz, které se v průzkumu* k možnosti vzít si na Vánoce dovolenou vyjádřilo 619 pracujících.

Z dotázaných jsou na tom zdaleka nejlépe živnostníci, z nichž si na celé svátky může vzít volno hned 80 %. Nemají problém ani s prací z domova, kterou si mohou dovolit zhruba tři čtvrtiny z nich. Jinak si dovolenou na celé svátky může vzít v průměru 68 % respondentů, přičemž z domova může podle potřeby pracovat v průměru jen pětina pracujících. Další desetina dotázaných smí přes svátky využívat home office jen omezený počet dní.

Některé české firmy umožňují uzpůsobení pracovních povinností během Vánoc i svým zaměstnancům. „Díky pružné pracovní době není problém, aby si zaměstnanci rozvrhli své povinnosti a vybrali si dovolenou v době, kdy jim to nejlépe vyhovuje, například mezi svátky. Společnost Seznam.cz podporuje i home office, takže je možné po dohodě s nadřízeným pracovat od vánočního stromečku,“ popisuje David Koláček, manažer náboru Seznam.cz.

*Průzkum proběhl formou online dotazování uživatelů služeb Seznam.cz v době od 23. do 30. 9. 2019 (N = 619 pracujících uživatelů Seznam.cz).