Nokia a VMware prohlubují spolupráci s cílem usnadňovat provoz rozsáhlých multicloudových prostředí

budou investovat do výstavby pokročilé certifikační laboratoře v prostorách společnosti Nokia s cílem urychlit testování portfolia jejích síťových funkcí k získání certifikace VMware Ready for NFV

PRAHA / Espoo, Finsko a Palo Alto, Kalifornie, 9. prosince 2019 Společnosti Nokia a VMware oznámily rozšíření partnerství, jehož součástí je vývoj integrovaných řešení, jejichž cílem je umožnit poskytovatelům komunikačních služeb dosáhnout zefektivnění provozu a úspory nákladů prostřednictvím rozsáhlých multicloudových prostředí.

Po letech omezeného užívání virtuálních nebo cloudových síťových funkcí v produkčních prostředích potřebují poskytovatelé komunikačních služeb tyto funkce zavádět ve větším rozsahu, a to kvůli stoupajícímu využití nových datově náročných aplikací pro budoucí sítě 5G a edge computing. Úspěch takové strategie závisí na bezproblémové interoperabilitě a efektivním provozu cloudových síťových funkcí. 

Společnosti VMware a Nokia mají široký okruh společných zákazníků po celém světě. Dnes oznámené rozšíření partnerství prohloubí interoperabilitu mezi softwarovými aplikacemi společnosti Nokia a platformou VMware Telco Cloud, včetně VMware vCloud NFV. Obě firmy také navýší investice v rámci prohloubení technické spolupráce a pokročilého výzkumu a vývoje integrovaných řešení. V důsledku toho budou poskytovatelé komunikačních služeb moci snáze realizovat své záměry a dosahovat obchodních cílů s využitím cloudové infrastruktury VMware, která bude uzpůsobená pro spolupráci s virtualizovanými a kontejnerizovanými síťovými funkcemi společnosti Nokia.

Nokia a VMware spolupracují na vytvoření efektivní cloudové redundance provozováním aplikací Nokia, jako je Nokia Service Management Platform, na platformě VMware Telco Cloud a VMware HCX, která slouží k usnadnění migrace aplikací, vyvažování zátěže a optimalizaci procesu obnovy po havárii v prostředích s více datovými centry a cloudy. To zákazníkům umožní zavádět multicloudové strategie ke sjednocení síťových a IT prostředí a jejich propojení s privátními podnikovými cloudy, okrajovými cloudy a veřejnými cloudy.

Nokia se bude soustředit na technickou certifikaci svých virtuálních síťových funkcí a softwarových aplikací na platformě VMware vCloud NFV prostřednictvím specializované certifikační laboratoře VMware Ready for NFV, která bude fungovat v jejích prostorách. Nová laboratoř umožňuje zkoumat i charakteristiku výkonu, což poskytovatelům komunikačních služeb umožní správně nakonfigurovat technologické prostředí pro dosažení nejlepších výsledků. Certifikační laboratoř umožní společnostem Nokia a VMware zrychlit obsluhu zákazníků, držet krok s novými funkcemi a vydáními softwaru a lépe sladit plánovaný rozvoj portfolií obou společností.

Několik softwarových aplikací společnosti Nokia, například Nokia CloudBand Application Manager nebo Nokia Smart Plan Suite, spolu s virtuálním IMS, virtualizovaným paketovým jádrem a SIP firewallem již získalo certifikaci pro provoz v cloudových prostředích VMware. Tato a další řešení jsou k dispozici na VMware Solution Exchange. 

Dr. Alex Jinsung Choi, viceprezident pro strategii a technologické inovace společnosti Deutsche Telekom, řekl:  „Sbližování společností Nokia a VMware nás těší, protože usnadní zavádění virtuálních a cloudových síťových funkcí Nokia na platformě VMware Telco Cloud. Zlepšování interoperability jejich portfolií považujeme za nesmírně přínosné a věříme, že příspěvek rozšířeného partnerství k životaschopnosti celého ekosystému nám pomůže urychlit naši digitální transformaci.“ 

Shekar Ayyar, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro telekomunikační a okrajový cloud, řekl: „S nástupem 5G a edge computingu zákazníci s využitím multidoménového orchestrátoru Projektu Maestro a dalších inovativních řešení zavádí telekomunikační cloud VMware připravený na kontejnerové technologie. Máme radost z partnerství se společností Nokia, jehož výsledkem bude rychlejší zavádění jejích virtuálních a kontejnerizovaných funkcí v cloudové infrastruktuře VMware. Užitek z toho budou mít především naši zákazníci, kterým tak pomůžeme připravit jejich telekomunikační cloudové sítě na budoucí rozvoj.“

Bhaskar Gorti, prezident Nokia Software, řekl: „V dnešní digitální éře poskytovatelé komunikačních služeb očekávají, že softwarová řešení budou nativně cloudová a nezávislá na typu hardwaru a budou schopná pracovat v komplexních sítích složených z prvků od různých dodavatelů. Oznámené rozšíření partnerství poskytne společnostem Nokia a VMware větší prostor k zintenzivnění inovací a pomůže jim naplňovat očekávání jejich společných zákazníků.“

O společnosti Nokia
Tvoříme technologie, které propojují svět. Naše nabídka síťových zařízení, softwaru, služeb a licencí představuje jediné globálně dostupné ucelené portfolio na trhu. Mezi naše zákazníky patří poskytovatelé komunikačních služeb, jejichž sítě využívá celkem 6,1 miliardy uživatelů, i soukromé podniky a subjekty veřejného sektoru, kterým naše síťové portfolio slouží ke zvyšování produktivity zkvalitňování života.

Prostřednictvím našich výzkumných týmů včetně světově uznávaných laboratoří Nokia Bell Labs pomáháme světu zavádět komplexní sítě 5G, které jsou rychlejší, bezpečnější a schopné přinášet revoluční změny do životů, ekonomik a lidských společností. Nokia při vývoji a výrobě společensky užitečných, vysoce kvalitních technologií dodržuje nejvyšší etické standardy v podnikání a dbá na integritu. www.nokia.com

O společnosti VMware
Software společnosti VMware je základem komplexní globální digitální infrastruktury. Její cloudová, síťová a bezpečnostní řešení a produkty pro digitální pracovní prostředí podporované širokým ekosystémem partnerů si volí zákazníci z celého světa jako základ svého dynamického a výkonného digitálního prostředí. Společnost VMware sídlí v Palo Alto v Kalifornii a jejím dlouhodobým cílem je přinášet přelomové inovace a pozitivně ovlivňovat svět. Další informace naleznete na stránkách https://www.vmware.com/company.html .