AXA kapitálově vstoupila do společnosti Adiquit, která pomáhá lidem přestat kouřit

Skupina AXA Česká republika a Slovensko získala minoritní podíl v české společnosti Adiquit, která stojí za vznikem stejnojmenné digitální platformy pro odvykání kouření. Cílem investice je další rozvoj společnosti Adiquit, která podniká ve společensky prospěšném oboru. Krok skupiny AXA Česká republika a Slovensko je plně v souladu s globální strategií skupiny AXA, která již v minulosti deklarovala postupné ukončení investic do tabákového průmyslu a jeho pojistné ochrany.

Společnost AXA životní pojišťovna a.s. ze skupiny AXA Česká republika a Slovensko počátkem prosince tohoto roku kapitálově vstoupila do české společnosti Adiquit, s.r.o. a získala v ní minoritní podíl. Skupina AXA Česká republika a Slovensko nebude přímo zasahovat do řízení společnosti Adiquit. Spolupráce bude probíhat formou pravidelných schůzek k vyhodnocování obchodních plánů a konzultací dalšího rozvoje firmy.

Cílem investice skupiny AXA Česká republika a Slovensko je zejména podpora společensky prospěšného podnikání. Společnost Adiquit, za níž stojí odborníci na závislosti, se zabývá procesem odvykání kouření pomocí stejnojmenné digitální platformy. Ta kuřáky provádí odvykáním krok za krokem. Skupina AXA Česká republika a Slovensko a společnost Adiquit spolupracují dlouhodobě na rozvoji platformy zdravého životního stylu AXA Health Keeper. Pro příští rok pak obě společnosti počítají s dalším prohloubením spolupráce zejména v oblasti komunikace.

„Naše partnerství se společností Adiquit je dalším krokem k naplnění naší vize posunout se z role plátce škod do role partnera našich klientů, který jim poskytuje mnohem širší servis a služby než jen pojistné produkty. Adiquit nám výrazně pomůže s posílením prevence jako nedílné součásti našich řešení. Filozofie společnosti Adiquit je velmi podobná té naší: pomáhat lidem žít lepší život pomocí inovací a technologií. Jsme rádi, že můžeme takto společensky prospěšnému projektu pomoci dále růst,“ říká generální ředitel AXA Česká republika a Slovensko Robert Gauci. Ten v souvislosti s novou transakcí připomíná také nedávné rozhodnutí skupiny AXA podepsat na půdě OSN „Závazek finančnictví bez tabáku“, v jehož rámci skupina AXA deklarovala nulovou finanční podporu tabákovému průmyslu v oblasti pojišťovnictví a investic.

Podle exkluzivního průzkumu skupiny AXA Česká republika a Slovensko kouří v současnosti zhruba třetina dospělých Čechů. Většině z těch, kteří se závislosti chtějí zbavit, se to bohužel nedaří. „Na základě své praxe adiktologa mohu říci, že závislost na tabáku patří mezi nejsilnější závislosti. Devět z deseti kuřáků, kteří zkouší přestat bez pomoci, neuspějí. Právě proto jsme se s kolegy rozhodli vyvinout mobilní aplikaci Adiquit založenou na terapeutických a vědecky ověřených metodách. Studie prokázaly, že úspěšnost odvykání s Adiquit je až 6krát vyšší, než když se člověk snaží přestat sám. Spojení s AXA nám navíc pomůže dostat Adiquit k ještě více lidem,“ komentuje kapitálový vstup skupiny AXA Česká republika a Slovensko jeden ze zakladatelů Adiquitu adiktolog Adam Kulhánek.

Boj s chutí na cigaretu je i jedním ze základních témat digitální platformy AXA Health Keeper, která motivuje širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Její uživatelé mají k aplikaci Adiquit zvýhodněný přístup. „Důležitým krokem ke zdravějšímu já je i zbavení se závislosti na kouření. Adiquit účinným způsobem pomáhá kuřákům přestat a setrvat ve svém odhodlání. V AXA chceme být opravdovými partnery našich klientů, proto se dlouhodobě snažíme jít za hranice pojištění a navazovat partnerství tam, kde to dává smysl,“ uzavírá Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 550 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI I NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ