BDO Advisory se připojila k mezinárodní síti Moore Global

Společnost BDO Advisory se s účinností od 1. ledna 2020 připojila k Moore Global, jedné z předních světových auditorských a poradenských sítí. Společnost nyní bude veškeré své aktivity provozovat pod značkou sítě Moore, a to pod jménem Moore Czech Republic.

Společnost Moore Czech Republic je vedena jednateli a společníky Petrem Kymličkou a Radovanem Haukem, sídlí v Praze a má v rámci celé skupiny více než 130 zaměstnanců. Pod značku Moore s sebou přivádí své specializované dceřiné společnosti Servodata, DataScript a S-COMP, jež se orientují na poskytování komplexních služeb v oblasti IT a vzdělávání. Z hlediska obratu cílí skupina na páté místo na českém trhu v rámci poradenských firem. 

Společnost Moore Czech Republic se profiluje zejména v oblasti manažerského poradenství a corporate finance, kde během posledních let zaznamenala rychlý růst v rámci celého středoevropského regionu a získala mezi své zákazníky řadu velkých a středních podniků, jakož i institucí veřejného sektoru. Mezi nejvýznamnější oblasti její působnosti patří průmysl a energetika, dále sociální služby, veřejná správa, ale také např. IT a telekomunikace. Globální síť podpoří ambiciózní plány společnosti Moore Czech Republic na rozvoj komplexních služeb (včetně auditu, daňového poradenství a outsourcingu účetnictví) v horizontu 12–18 měsíců. 

Generální ředitel Moore Global, Anton Colella, uvítal společnost slovy: „Jedná se o firmu s velkými ambicemi a prokazatelnými dosavadními výsledky založenými na rychlém růstu. Zaměření na poradenství je atraktivní právě v době, kdy naši klienti čelí komplikovaným problémům a stále více potřebují profesionály, kteří mohou nabídnout ucelená a vysoce odborná řešení. Petr a Radovan vybudovali firmu, která je schopna tyto potřeby plně uspokojit. Jsem přesvědčen, že jejich připojení do globální sítě Moore podpoří naši strategii pro Evropu i mimo ni.

Petr Kymlička a Radovan Hauk, vedoucí partneři firmy, uvedli: „Jsme potěšeni, že se můžeme připojit k ambiciózní globální síti, která podpoří náš růst a zejména naše dlouhodobé ambice rozšířit dosavadní naše aktivity o schopnost poskytovat kompletní spektrum poradenských a auditorských služeb. Naším cílem je růst nejen na českém trhu, ale prostřednictvím spolupráce s ostatními členskými firmami Moore i na globální úrovni. “

O Moore Global
Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských firem s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích.