Společnost 4finance s.r.o. nemá žádný vztah k subjektu 4fin

Označení 4fin je matoucí a firma HS Advisory jej nesmí nadále používat

Brno, 8. ledna 2020

Společnost 4finance s.r.o. není v žádném vztahu k subjektu s označením 4fin, které v nedávné době začala využívat firma HS Advisory. Společnost 4finance s.r.o. působí na trhu déle než osm let a využívání značky 4fin konkurenčním subjektem vnímá jako nekalou soutěžní praktiku. To potvrzuje i soudní rozhodnutí, podle kterého společnost HS Advisory nesmí používat značku 4fin k propagaci svých aktivit.

Společnost 4finance s.r.o. je zavedená značka a na trhu finančního poradenství působí již déle než osm let. Stabilní tým zkušených poradců dlouhodobě poskytuje odborné poradenské služby stálým klientům. Na přítomnost nové značky 4fin ji upozornilo několik obchodních partnerů a několik klientů, kteří si obě značky v médiích zaměnili.

„Nejsme žádný multilevel a poškozuje nás, když se na nás obracejí naši klienti a ptají se na pravdivost článků v médiích týkajících se údajně naší společnosti a různých podezřelých kauz“ vysvětluje Ing. Radek Měřínský, jednatel společnosti 4finance s.r.o. 

„K našemu překvapení se články týkaly značky 4fin, která ale s naší společností nemá nic společného a vznikla teprve v loňském roce. Vzhledem k neochotě HS Advisory změnit svou obchodní značku 4fin jsme se obrátili na soud, který uznal naše výhrady a v předběžném opatření používání značky 4fin zakázal. Netušíme, proč firma HS Advisory zvolila ze všech možností právě označení, které je tak zřetelně zaměnitelné s naší značkou, takto neuvážený krok na nás působí velmi amatérsky.“ doplňuje Měřínský.

V předběžném opatření z 19. 12. 2019 Městský soud v Praze uložil společnosti HS Advisory okamžitou povinnost zdržet se užívání označení obsahujícího výraz „4fin“ a „4 fin“ v jakémkoli druhu nabídky, reklamy či propagace svých aktivit. V odůvodnění rozhodnutí se soud „ztotožňuje s názorem žalobce, že veřejnost může vnímat toto označení jako zkratku žalobcovy obchodní firmy. Není tudíž vyloučeno, aby v řízení o věci samé bylo používání označení „4fin“ (ať již s mezerou či bez ní) posouzeno jako protiprávní zásah do žalobcovy obchodní firmy, či jako nekalé soutěžní jednání, konkrétně vyvolání nebezpečí záměny podle § 2981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.“