Visa převezme Plaid

Praha, 16. ledna 2020Společnost Visa oznámila, že podepsala konečnou dohodu o převzetí firmy Plaid, jež lidem usnadňuje zabezpečené propojení finančních účtů s aplikacemi, které pro správu svých financí běžně používají. Visa za akvizici společnosti Plaid zaplatí protiplnění v celkové výši 5,3 miliardy dolarů. 

Produkty firmy Plaid spotřebitelům umožňují pohodlné sdílení finančních údajů s tisíci aplikacemi a službami, jako jsou například Acorns, Betterment, Chime, Transferwise a Venmo. Spotřebitelé tyto aplikace a služby využívají při plánování svých výdajů, zvyšování úspor a sledování svých investic. Například při založení účtu ve Venmo právě Plaid uživateli umožňuje propojit svůj bankovní účet s účtem v této službě.  

Pro zájem spotřebitelů o využívání finančních aplikací je stále důležitější součinnost mezi finančními institucemi a vývojáři. K převodu peněz v roce 2019 využívalo finanční aplikace 75 procent světových spotřebitelů s přístupem k internetu, oproti pouhým 18 procentům v roce 2015. Právě firma Plaid je lídrem v zajišťování této součinnosti. Celá jedna čtvrtina osob s bankovním účtem v USA dnes používá služby od Plaid k propojení s více než 2600 vývojáři finančních aplikací z více než 11 000 finančních institucí.

Z nákupu Plaid a z toho plynoucí podpory našeho podnikání jsme opravdu nadšeni,“ řekl Al Kelly, výkonný ředitel a prezident společnosti Visa. „Společnost Plaid je lídrem v rychle rostoucím světě finančních technologií. Akvizice v souvislosti s naší stávající činností v oblasti fintechu posílí spolupráci Visa s vývojáři, finančními institucemi i spotřebiteli.”

Misí společnosti Plaid je zjednodušení správy financí pro všechny, a proto nás velmi těší možnost v našem poslání pokračovat v celosvětovém měřítku,“ říká Zach Perret, výkonný ředitel a spoluzakladatel firmy Plaid. „Visa má coby klíčová součást finančního ekosystému důvěru miliard spotřebitelů, firem i finančních institucí a společně s Plaid mohou podporovat rychlý růst digitálních finančních služeb.“

Zaměření firmy Plaid na finanční technologie v první řadě otevírá nové tržní příležitosti v USA i na mezinárodní scéně. Spojení obou firem pak představuje příležitost k rozšíření platebních možností a s tím souvisejícími službami pro vývojáře finančních technologií. A konečně, akvizice společnosti Visa umožní úzce spolupracovat s fintechy a zapojit se do všech fází jejich vývoje.

Tato akvizice je přirozeným vývojem na 60 let trvající cestě od bezpečného propojování kupujících a prodávajících k propojování spotřebitelů s digitálními finančními službami,“ řekl Kelly. „Spojením firem Visa a Plaid se dostáváme do středu světa finančních technologií, zvětšuje se naše cílová skupina a zrychluje se dlouhodobá trajektorie růstu výnosů.“

Uzavření dohody o spojení Visa a Plaid představuje přínos také vývojářům, finančním institucím i spotřebitelům. 

S Visa i s Plaid udržujeme dobré vztahy. Napojením technologie firmy Plaid na zabezpečenou a rozsáhlou globální síť společnosti Visa se nám otevírají velmi zajímavé příležitosti ke zlepšení našich produktů,“ říká Dan Schulman, prezident a výkonný ředitel společnosti PayPal

Věříme, že nákup firmy Plaid je významným milníkem, který spotřebitelům přinese větší bezpečnost a kontrolu pro zacházení s finančními údaji. Ochrana údajů zákazníků a jejich bezpečné sdílení je pro Chase dlouhodobou prioritou. Těšíme se na partnerství s Visou, jež nám umožní nadále zajišťovat jedinečný zážitek pro naše společné zákazníky,” říká Gordon Smith, spoluprezident společnosti JPMorgan Chase a ředitel pro spotřebitelské a komunitní financování

Uzavření transakce podléhá řádnému schválení a dalším obvyklým podmínkám. Společnost Visa transakci uhradí z dostupné hotovosti a vydáním dluhopisů. Tato transakce nebude mít žádný dopad na dříve oznámený program odkupu akcií ani na politiku vyplácení dividend firmy Visa. Předpokládaný termín uzavření transakce je v nejbližších třech až šesti měsících. 

Informace o webcastu a konferenčních hovorech

Řídicí tým společnosti Visa uspořádal 13. ledna 2020 živý audio webcast, jehož záznam bude dostupný po dobu 30 dnů. To a informace pro investory včetně doplňkových finančních informací jsou rovněž k dispozici na webu http://investor.visa.com.

# # # 

O společnosti Visa

Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte o společnosti Visa, visa.com/blog a sledujte nás na @VisaNews.  

O společnosti Plaid

Plaid je datová síť, jež je srdcem nástrojů v oblasti finančních technologií, které milionům spotřebitelů pomáhají vést zdravější finanční život. Platformu Plaid využívají tisíce digitálních finančních aplikací a služeb, jako například Acorns, Betterment, Expensify a Venmo, a řada největších bank k snazšímu propojování finančních účtů spotřebitelů s aplikacemi a službami, jichž chtějí využívat. Plaid propojuje přes 11 000 finančních institucí v USA, Kanadě a Evropě. Společnost v 2013 založili Zach Perret a William Hockey a její sídlo je v San Francisku ve státě Kalifornie.

Označeno tagem