Predikce Dell Technologies na rok 2020

Praha, 21. ledna 2020 – Rok 2020 představoval pro mnoho lidí milník ve vývoji technologií. Před pár desítkami let si lidé tento rok představovali tak, že hlavním dopravním prostředkem bude autonomní vozidlo, v každodenních životech budeme využívat virtuální asistenty předvídající naše potřeby a přijímající pokyny, budou existovat roboti vykonávající lidskou práci a také inteligentní stroje a tisíce zařízení připojených k internetu. Skutečnost zatím není taková, jaká byla v těchto sci-fi vizích, ale jsme takovému světu o velký kus blíž.

Jádrem většiny inovací a pokroků současnosti jsou jednak nesmírně velké objemy dat a výpočetní výkony, jednak kapacita okraje sítě, cloudu a infrastruktury datových center ke zpracování a využití těchto dat. A uvážíme-li, jaká záplava dat se na nás bude valit v příštích deseti letech, můžeme se jen dohadovat, jak bude vypadat svět kolem nás v roce 2030, včetně aplikací a služeb, jaké si dnes nedokážeme ani představit.

Rokem 2020 se začíná psát to, co Dell Technologies nazývá novým desetiletím dat a vstupujeme do něj s velkými očekáváními, co nového technika umožní a jak ovlivní naše životy, práci a zábavu. Jaké přelomové technologie a trendy tedy budou udávat tón vývoje v nadcházejících deseti letech?

Rok 2020 dokazuje, že je načase IT zjednodušovat

Máme v rukou spoustu dat: velká data, metadata, strukturovaná data, nestrukturovaná data – data v cloudech, v okrajových zařízeních, v ústředních datových centrech…, všude. Pro podniky je však těžké zajistit, aby se správná data dostala ve správnou dobu na správné místo. Chybí jim ucelený přehled – a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je – kvůli přílišnému množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře. Pro manažery IT se viditelnost dat v roce 2020 stane jednou z nejvyšších priorit, protože data jsou motorem inovací.

Podniky budou schopné urychlit digitální transformaci zjednodušením a automatizací IT infrastruktury a konsolidací systémů a služeb do komplexních řešení, která poskytnou větší míru kontroly a lepší přehled. Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů se stane běžnou záležitostí

Myšlenka, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe, se v roce 2020 stane jednoznačnou realitou.  Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost. Výzkumná a poradenská společnost IDC předpověděla, že do roku 2021 bude celosvětově více než 90 % podniků k naplnění svých infrastrukturních potřeb využívat různé kombinace lokálních/dedikovaných privátních cloudů, veřejných cloudů a tradičních platforem.

Privátní cloudy však nebudou jednoduše běžet v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy poběží právě tam a budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že podniky budou od svých poskytovatelů cloudu a služeb očekávat podporu svých hybridních cloudů ve všech typech prostředí. Bezpečnost a ochrana dat bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes. Bezpečnostní opatření jako nadstavba cloudové infrastruktury budou bezpředmětná – bezpečnost totiž musí být nedílnou součástí samotné podstaty strategie správy dat, od okraje sítě přes datové centrum po cloud.

Placení podle reálné (s)potřeby

Jednou z největších překážek manažerů IT, kteří řídí transformaci, jsou dostupné prostředky. Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů, a to i na jeden rok dopředu, natož na období tří nebo pěti let. Na oblibě získávají SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu – platí průběžně pouze za to, co skutečně spotřebují.

V roce 2020 se výrazně rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS) v souvislosti s přechodem podniků na softwarově definované a cloudem podporované IT. Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení. 

Edge computing rychle proniká do podnikového prostředí

Tzv. okraj sítě se neustále vyvíjí a mnozí se jej marně snaží přesněji vymezit a definovat. Zatímco dříve se o něm hovořilo pouze v souvislosti s internetem věcí (IoT), dnes je těžké nalézt systémy, aplikace, služby, uživatele a lokality, které by nebyly připojené k síti. Okraj sítě se objevuje na mnoha místech a bude se rozrůstat spolu s podnikem a s tím, jak bude firemní IT poskytovat potřebnou infrastrukturu.

Konektivita 5G nabízí nové možnosti ve zdravotnictví, finančních službách, školství a průmyslové výrobě. SD-WAN a softwarově definovaná síťová řešení obecně se stávají jádrem komplexních infrastrukturních IT řešení zajišťujících rychlé a bezpečné přesuny datově náročných pracovních zátěží mezi okrajem sítě, datovými centry a cloudovými prostředími. Otevřená síťová řešení převáží nad proprietárními. Podniky si totiž uvědomí, že způsob, jak úspěšně spravovat a chránit data v dlouhodobém horizontu, vyžaduje flexibilitu a agilitu, jakou může nabídnout pouze síť založená na otevřeném softwaru.

Inteligentní zařízení mění způsob práce a spolupráce

Inovace v oblasti osobních počítačů každoročně posouvají hranice zážitků – monitory nabízí stále kvalitnější, věrnější a větší obraz, ale ostatní rozměry se postupně zmenšují. Skutečná revoluce se však odehrává spíše uvnitř. Softwarové aplikace využívající umělou inteligenci a strojové učení jsou součástí systémů, které vědí, kde a kdy optimalizovat spotřebu a výpočetní výkon podle obvyklých vzorců užívání. Biometrické technologie rozpoznají vaši tvář, jakmile se podíváte na obrazovku. Dnešní aplikace umělé inteligence a strojového učení jsou natolik chytré, že dokáží upravovat hlasitost zvuku a barvy na obrazovce podle obsahu, který sledujete, nebo hry, kterou právě hrajete.

Další pokroky v oblasti AI a strojového učení promění během tohoto roku osobní počítače v ještě chytřejší zařízení usnadňující spolupráci. Budou schopné optimalizovat spotřebu a výdrž baterie tak, aby byl k dispozici dostatek energie pro nejproduktivnější části dne. Dokáží i samy odstraňovat některé problémy, případně požádat o opravu. Tím ušetří starosti uživateli a samozřejmě omezí počet hlášených potíží. To bude představovat výrazný nárůst spokojenosti a produktivity jak na straně koncových uživatelů, tak na straně IT oddělení, které jim poskytuje podporu. 

Inovace – integrita a udržitelnost zdrojů

Trvale udržitelné inovace budou nadále stát v centru pozornosti. Firmy jako Dell usilují o to, aby jejich činnost neměla negativní dopady na planetu. Investice do opětovného využití výrobků, recyklace a inovací v uzavřeném cyklu dále porostou. Hardware je menší a energeticky úspornější, vyrobený z recyklovaných materiálů, čímž se minimalizuje objem elektronického odpadu a maximalizuje využití druhotných surovin. V Dell Technologies se nám podařilo naplnit cíle programu Odkaz pro dobrou věc 2020 v předstihu – takže jsme si vytyčili nové cíle do roku 2030. Chceme za každý prodaný výrobek jeden odpovídající výrobek recyklovat, chceme se zaměřit na oběhové hospodářství, kdy více než polovina materiálů v každém výrobku bude pocházet z druhotných zdrojů, a chceme, aby 100 % našich obalových materiálů bylo recyklovaných nebo pocházelo z obnovitelných zdrojů.

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies je unikátní skupina firem, které poskytují organizacím potřebnou IT infrastrukturu, aby mohly budovat svoji digitální budoucnost, transformovat své IT a chránit svá nejdůležitější aktiva: informace. Společnost poskytuje služby firmám všech velikostí ve 180 zemích – od 99 % firem v žebříčku Fortune 500 až po jednotlivé spotřebitele – kterým dodává nejkomplexnější a nejinovativnější portfolio produktů od těch koncových přes core až po cloudová řešení. Rodina Dell Technologies se skládá z následujících značek: Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream a VMware.