V SAP Services snížili fluktuaci na úroveň roku 2013

Významných výsledků firma dosáhla díky nabídce kariérního růstu a jednoduché změně v nastavení benefitů.

PRAHA, Česká republika — 27. ledna 2020Dlouhodobý nedostatek uchazečů na pracovním trhu vedl mnohé společnosti k přetahování pracovníků zaměstnaných jinde, a způsobil tak výrazný růst fluktuace napříč obory. To přispělo k celé řadě problémů, například růstu personálních nákladů či postupnému vytrácení know-how. S cílem předejít těmto scénářům se společnost SAP Services, poskytující personální a finanční služby všem světovým pobočkám firmy SAP, zaměřila na možnosti kariérního růstu svých lidí a další změny vedoucí k omezení fluktuace. Tu se jí podařilo snížit na úroveň roku 2013.

Různé zdroje uvádí, že fluktuace na českém pracovním trhu se v současné době pohybuje kolem 15 %, u některých firem však dosahuje až 25 %. Jako běžné rozmezí se přitom považuje 5 -10 %. Obecně bývá fluktuace nejvyšší u mladých lidí do 30 let, nejnižší pak u zaměstnanců nad 50 let. Zvýšená fluktuace vede k růstu personálních nákladů, především na nábor a zaškolování nových pracovníků, a negativně tak ovlivňuje hospodářský výsledek. Mezi další důsledky patří například problém s udržením know-how a nízká motivace stávajících pracovníků. 

Průzkum personální agentury Randstad ukázal, že vloni firmy v České republice nejčastěji nabíraly nové zaměstnance právě kvůli rostoucí fluktuaci – tento důvod zmiňovalo dvakrát tolik respondentů než v roce předešlém. I proto se zaměstnavatelé z různých oborů začali intenzivněji věnovat projektům vedoucím k posílení loajality zaměstnanců, v sektoru podnikových služeb například firmy investovaly do celé řady vzdělávacích programů a profesního růstu pracovníků. Podle oborové asociace ABSL díky tomu fluktuace v roce 2019 klesla v celém sektoru, a to o 3 procentní body. 

Ještě významněji, na úroveň roku 2013, se podařilo redukovat fluktuaci zaměstnanců společnosti SAP Services, která patří s více než 1200 lidmi mezi největší organizace svého druhu v celé ČR. Zároveň firma vloni navýšila počet pracovníků o 14 %.

Kvůli turbulencím na pracovním trhu došlo v předcházejících letech i u nás ke zvýšení fluktuace zaměstnanců. To s sebou neslo vyšší nároky na operativu a rostoucí zátěž stávajících pracovníků, kteří museli vykrývat neobsazená pracovní místa a navíc zaučovat nováčky,“ komentuje Lenka Pospíšilová, HR Business Partner ve společnosti SAP Services, a vysvětluje, jakým způsobem se firmě podařilo fluktuaci snížit: „Díky rozhovorům s odcházejícími kolegy jsme zjistili, jaký je nejčastější důvod jejich rozhodnutí. Většina z nich u nás neviděla příležitosti pro kariérní růst, a to i přesto, že různé možnosti nabízíme. Začali jsme proto interně více propagovat volné pracovní pozice v rámci skupiny SAP v České republice. Zaměstnancům jsme také nabídli široké možnosti vzdělávání, aby se na případné nové role a kariérní růst mohli dobře připravit.“ 

Další změnou, kterou firma zrealizovala, byla aktualizace systému benefitů tak, aby více vycházel vstříc přáním zaměstnanců. Každý zaměstnanec SAP Services navíc nově dostává i tzv. Total Reward Statement, což je roční souhrn obdržených výplat, bonusů, peněžních i nepeněžních benefitů a zaměstnaneckých akcií. Ukázalo se totiž, že lidé často při posuzování svých podmínek opomíjeli jednorázové finanční odměny a nejrůznější benefity. 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

O společnosti SAP

SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 437 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.