Švýcarská banka UBS pozitivně hodnotí české státní dluhopisy. Dopadly nejlépe ve střední a východní Evropě

Praha, 28. ledna 2020 – Česká republika získala v poslední analýze švýcarské banky UBS o státních dluhopisech na rozvíjejících se trzích nejlepší hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy. Zpráva UBS si pochvaluje rekordních prodeje českých suverénních dluhopisů na konci loňského roku.

Česká republika je země s nízkým rizikem

  • Analýza UBS kladně hodnotí nízké úvěrové riziko pro české státní dluhopisy se splatností kratší než 5 let. Riziko selhání těchto dluhopisů je považováno za méně než 2 %, což je nejnižší možná kategorie.
  • Česká republika je ve zprávě UBS zařazena mezi nejlépe hodnocené státy. Získává tak nejvyšší úvěrové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy hodnocené švýcarskou bankou UBS.
  • Zpráva UBS ocenila řadu pozitivních faktorů ovlivňujících českou ekonomiku, zejména nízkou zadluženost a nízkou míru inflace, která by se měla v příštích letech pohybovat kolem 2 – 2,5%.
  • Zdůrazněna je také institucionální síla české ekonomiky, která těží z členství v EU.

Česká fiskální odolnost a stabilní výhled

  • Zpráva UBS se také zaměřuje na fiskální odolnost České republiky. Přispívají k tomu hlavně nízký rozpočtový schodek a nízký poměr státního zadlužení k HDP.
  • „Fiskální výkon české ekonomiky v posledních letech byl silný a míra zadlužení se výrazně snížila na jednu z nejnižších úrovní mezi vyspělými zeměmi. Ekonomika je prosperující a integrovaná s EU, zejména úzce s Německem. Českou republiku v souladu s nedávným hodnocením Moody´s považujeme za emitenta s nízkým AA. Agentura Moody’s podle našich očekávání zvýšila rating České republiky na Aa3 se stabilním výhledem. Domníváme se, že toto hodnocení je oprávněné díky nízkému dluhovému zatížení České republiky a dobrým českým ekonomickým a fiskálním výkonem,“ řekl Thomas Wacker, analytik UBS.
  • Český úvěrový výhled ve zprávě švýcarské banky UBS zůstává stabilní.
  • „Domníváme se, že české dluhopisy denominované v EUR jsou atraktivnější než dluhopisy členů eurozóny s podobným hodnocením. I když jsou méně likvidní, nabízejí výnosy podobné španělským dluhopisům a mnohem vyšší ve srovnání se zeměmi, jako je Belgie, “dodal Thomas Wacker, analytik UBS 

O UBS

UBS poskytuje finanční poradenství a řešení pro bohaté, institucionální a firemní klienty po celém světě, stejně jako pro soukromé klienty ve Švýcarsku. Strategie UBS se zaměřuje na přední světové podnikání v oblasti správy majetku a přední univerzální banku ve Švýcarsku, opírající se také o Asset Management a investiční banku. Banka UBS se zaměřuje na podniky, které mají silnou konkurenční pozici na svých cílených trzích, jsou kapitálově efektivní a mají atraktivní dlouhodobý strukturální růst nebo výhled ziskovosti.

UBS má zastoupení ve všech hlavních finančních centrech po celém světě. Má kanceláře ve více než 50 regionech a místech, přibližně 31% zaměstnanců pracuje v Americe, 32% ve Švýcarsku, 19% ve zbytku Evropy, na Blízkém východě a v Africe a 18% v asijském Pacifiku. UBS Group AG zaměstnává více než 67 000 lidí po celém světě. Její akcie jsou kótovány na SIX Swiss Exchange a New York Stock Exchange (NYSE).