Cisco představuje způsob, jak řídit aplikace v hybridním multicloudovém světě

Praha, 4. února – Podniky si uvědomují, že aplikace se stávají klíčovou složkou podnikání a získání loajality zákazníků. Podle zprávy App Attention Index 2019 tvrdí 78 % z nich, že jejich očekávání ohledně digitálních zkušeností stoupají. Posun k aplikacím jako těžišti obchodní činnosti ale klade nesmírně velké nároky na podnikové IT. Společnost Cisco proto představila multidoménový přístup, který poskytuje úplný přehled o celé infrastruktuře a jejím provozu. Tím umožňuje řešit problémy automatizovaně v reálném čase a zajišťovat tak optimální výkon aplikací. Nová aplikační platforma založená na Kubernetes usnadňuje DevOps i IT vstup do multicloudového světa.

Na konferenci Cisco Live byly představeny tyto inovace::

Cisco AppDynamics, nejrozšířenější řešení pro sledování výkonu aplikací, přináší AppDynamics Experience Journey Map – mapu uživatelské zkušenosti, která automaticky zobrazuje nejdůležitější cesty zkušenosti uživatele u klíčových podnikových aplikací. Tyto cesty se zaměřují jak na výkonnostní ukazatele, tak na zkušenost s užíváním aplikace. Tím příslušné týmy získávají ucelený přehled o výkonnosti, uživatelské zkušenosti a provozu aplikace.

Cisco Intersight Workload Optimizer přináší účinnou optimalizaci pracovní zátěže a nákladů v hybridních architekturách. Intersight Workload Optimizer bere v úvahu výkonnostní, nákladová a regulatorní omezení. Na základě historických i aktuálních informací aktivně upozorňuje na možné problémy a předkládá možnosti snížení nákladů způsobených zbytečně velkou kapacitou zdrojů. Na rozdíl od přístupů, které začínají a končí u virtualizované infrastruktury, toto řešení dokáže odhalit základní příčiny poklesu výkonu aplikací, ať pramení z aplikační vrstvy, vrstvy VM nebo kontejneru či vychází hlouběji z úložného, výpočetního nebo síťového hardwaru.

AppDynamics a Cisco Intersight Workload Optimizer si nyní vzájemně předávají data a poskytují aplikačním a infrastrukturním týmům společný pohled na infrastrukturní závislosti ovlivňující výkon aplikací, uživatelskou zkušenost, a tedy i činnost podniku. Díky jednotné terminologii, jednotným nástrojům a sdíleným souborům dat o stavu aplikací a infrastruktury mohou IT týmy lépe spolupracovat a zaměřit se na to, co je nejpodstatnější: obchodní činnost a zákazníky. Jedná se o první řešení na trhu, které přímo propojuje informace o aplikacích s automatizací infrastruktury. Umožňuje infrastrukturním týmům v reálném čase vyhovět nárokům na výkon aplikací kriticky důležitých pro chod podniku a zároveň udržovat pod kontrolou náklady a komplexitu prostředí.

Řešení Cisco HyperFlex Application Platform poskytuje integrovanou platformu pro kontejnery ve formě služby, která zjednodušuje poskytování zdrojů a provoz Kubernetes v cloudu, datovém centru i na okraji sítě. Tato nová platforma nabízí soubor opensourcových nástrojů, automatizuje rutinní činnosti a usnadňuje IT a DevOps týmům užití Kubernetes způsobem, který urychluje inovace aplikací v multicloudovém prostředí. Podporuje také monitorování a optimalizaci celého souboru technologií od aplikace po infrastrukturu v reálném čase pomocí nástrojů AppDynamics a Intersight.

 „Aplikace jsou dnes srdcem každého podniku, ale řídit IT infrastrukturu tak, aby zajišťovala pozitivní uživatelskou zkušenost, nikdy nebylo složitější,“ říká Liz Centoni, viceprezidentka a generální ředitelka divize cloudových, výpočetních a IoT řešení společnosti Cisco. „Tyto nové technologie poskytují úplný a detailní přehled o všech aspektech infrastruktury prizmatem aplikací. Tím usnadňují nápravu problémů v reálném čase a nabízejí automatizované prediktivní řešení potenciálních potíží dříve, než nastanou.“
Někteří dodavatelé poskytují přehled o aplikacích nebo jednotlivých vrstvách fyzické nebo virtuální infrastruktury. Cisco jako první pokrývá všechny tři a nabízí aktivní optimalizaci ve všech ohledech. A aplikační platformou HyperFlex výrazně usnadňuje aplikačním a infrastrukturním týmům zavádění a správu Kubernetes jako faktického standardu pro vývojáře aplikací.

Dostupnost:

  • AppDynamics Customer Journey Map bude k dispozici ve 2. čtvrtletí 2020.
  • Cisco Intersight Workload Optimizer bude k dispozici ve 2. čtvrtletí 2020.
  • Aplikační platforma HyperFlex pro Kubernetes bude předběžně k dispozici ve 2. čtvrtletí 2020.

Další zdroje:

  • Další informace o těchto oznámeních naleznete v manažerském blogu Liz Centoni zde.
  • App Attention Index 2019
  • Další informace o Cisco Data Center naleznete zde.
  • Veškeré tiskové zprávy společnosti Cisco můžete sledovat na Facebooku a LinkedInu pod hashtagem #CiscoCZPress.

O Cisco Systems 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.