Software602 zavádí paušály na neomezené používání vzdálených elektronických podpisů, vzdálených pečetí a časových razítek

Už žádné extra platby za limitovaný počet časových razítek, vzdálených pečetí a podpisů, v rámci paušálu a podle velikosti klienta, je lze využívat bez omezení.

Praha 12. února 2020 – Vzdálené elektronické podepisování a pečetění, časová razítka a ověřování a uchovávání dokumentů pro firmy i veřejné instituce v České republice začíná být mnohem jednodušší než dříve. Software602 jako jediný kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru v ČR zavádí měsíční paušály za neomezené využívání eIDAS služeb pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí a podpisů na dálku, kvalifikovaných elektronických časových razítek i ověřování a uchovávání elektronicky podepsaných dokumentů.

„Dosud jsme nabízeli elektronické pečetění a časová razítka za extra poplatek, kdy si klient musel nakoupit balíček s určitým počtem pečetí či razítek, nebo platit za každý dokument zvlášť. To ale pro klienty nebylo zrovna přívětivé a už vůbec ne zjednodušením, o což nám jde. Nyní už nabízíme neomezené využívání těchto služeb v rámci našeho komplexního řešení za měsíční paušál podle velikosti instituce,“ říká Martin Vondrouš, expert společnosti Software602 pro zavádění nových technologií.

Software602 je na základě povolení Ministerstva vnitra jediným poskytovatelem služby pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů na dálku SecuSign a SecuSeal pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku na českém trhu. Žádná jiná společnost nemůže v ČR poskytovat obě tato řešení současně.

„V rámci řešení eIDAS služeb nyní nabízíme tři různé měsíční paušály pro firmy či úřady o velikosti do 50, 250 a nad 250 zaměstnanců. Nabídka zahrnuje komplexní správu podpisových a pečetících certifikátů včetně kvalifikovaných služeb ověřování a uchovávání,“ říká Martin Vondrouš. Zákazník přitom nemusí investovat do vlastního hardware, vše je dostupné vzdáleně v HSM modulech zabezpečených v datacentru TIER III. „Pro podepisování či pečetění není nutný token ani čipová karta, ty nahrazuje virtuální token,“ dodává Vondrouš. Řešení lze provozovat i soubežně, tedy i s již pořízenými kvalifikovanými hardwarovými prostředky. Za legislativní správnost dat pak nese Software602 plnou odpovědnost a to po jejich kompletní životní cyklus.

Podrobnosti o službě včetně ceníků naleznete na adrese www.podepisujis602.cz

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do platforem na řešení digitalizace formulářů pro Portály a Paperless agendy a řešení digitalizace dokumentů, podpisů a jejich archivaci s dlouhodobým právním účinkem napříč členskými státy EU. Společnost je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení eIDAS. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602. Více na www.linkedin.com/company/software602/.