Členové ČLFA loni poskytli leasingy a úvěry za 132,21 mld. Kč. Dalších 25,36 mld. Kč klienti čerpali pomocí factoringu

Celkový objem prostředků poskytnutých podnikům i domácnostem meziročně stoupl o 3,5 % na 157,57 mld. Kč

 

  • Oblast financování podnikatelských investic vzrostla o 4,5 %
  • Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se zvýšila o 5,5 %
  • Domácnosti si půjčily o 0,4 % více peněz než v roce 2018
  • Objem financí určených na nová osobní auta mírně poklesl o 0,9 %
  • Na operativní leasing připadlo 23,7 % firemních investic

 

Praha 12. února 2020. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2019 firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu a úvěrů 132,21 miliardy korun. Dalších 25,36 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. Celkově tak objem financování firem a domácností meziročně vzrostl o 3,5 % na 157,57 mld. Kč.

„V roce 2019 jsme zaznamenali růst jak ve financování firemních investic, tak v oblasti financování domácností. Je to velice pozitivní zpráva, protože naše členské společnosti se loni musely potýkat s poklesem na trhu s novými osobními vozidly, která jsou pro ně klíčovou komoditou. V podnikatelské sféře byla tahounem růstu kategorie financování strojů a zařízení,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 44 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Z celkových 157,57 miliardy korun bylo 129,62 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 27,95 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci loňského roku 266,61 miliardy korun, za rok tak vzrostly o 3,5 %.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala meziroční růst o 4,5 % při objemu 104,26 miliardy korun. Operativním leasingem bylo realizováno 23,7 % těchto investic.

Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu loni vzrostla o 5,5 % na 183,98 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu meziročně stoupla o 3,1 % na 25,36 miliardy korun.

V kategorii financování domácností asociace zaznamenala zvýšení celkového objemu obchodů o 0,4 % na 27,95 miliardy korun. Výše spotřebitelských úvěrů poskytnutých členy ČLFA dosáhla 27,06 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 0,4 %. Objem spotřebitelského leasingu klesl o 0,2 % na 0,89 miliardy korun.

Členové ČLFA uzavřeli v loňském roce nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 75,73 miliardy korun, o 0,5 % méně než v roce 2018. Z toho 34,35 miliardy bylo určeno na pořízení 73 029 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nové osobní automobily se meziročně snížil o mírných 0,9 %, počet těchto vozidel však poklesl o 10 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 29,2 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v roce 2019.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých v roce 2019 (srovnání s rokem 2018)

celkový objem v mld. Kč 

(2019)

celkový objem v mld. Kč 

(2018)

změna v %
financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně podnikatelských úvěrů, operativní leasing, leasing nemovitostí)

104,26 99,81 +4,5 %
financování firemního provozu 

(factoring)

25,36 24,60 +3,1 %
financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)
CELKEM

27,95

157,57

27,83

152,24

+0,4 %

+3,5 %

Pozn.: Výsledky za rok 2018 byly pro potřeby meziročního srovnání a objektivního zmapování trendů na trhu přepočítány tak, aby odpovídaly aktuální členské základně asociace. Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů.

Více na: www.clfa.cz.

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Nejvíce peněz si firmy jako obvykle půjčily na dopravní prostředky 

V roce 2019 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 104,26 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci bylo realizováno 76,3 % těchto investic za 79,57 miliardy korun. Zbývajících 23,7 % firemních investic za 24,69 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 2,24 miliardy korun, o 8,2 % méně než v roce 2018.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také loni dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů a také o financování kovoobráběcích i jiných obráběcích strojů.

Financování firemního provozu (factoring)

Výše prostředků poskytnutých formou factoringu stoupla o 3,1 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky loni stoupla výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 3,1 % na 25,36 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 183,98 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 5,5 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V roce 2019 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření loni nadále převládala poptávka po tuzemském factoringu.

Objem prostředků, které členové ČLFA poskytli domácnostem, mírně vzrostl

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v loňském roce prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 27,06 miliardy korun, což značí meziroční růst o 0,4 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,89 miliardy korun, tedy o 0,2 % méně peněz než v roce 2018.

Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (10,23 miliardy korun), neúčelové půjčky (6,60 miliardy korun) a financování hmotného majetku (10,23 miliardy korun).

Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 9,18 miliardy korun. Větší zájem přitom měly o financování ojetin než o financování nových vozidel.

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v roce 2019

počet smluv 
nové vozy 17 716
ojeté vozy 23 359