Upvest spustil dosud největší fundraising na své platformě v hodnotě 41 milionů

Společnost Upvest, provozovatel stejnojmenné platformy pro online investice do developerských projektů, nabízí investorům možnost podílet se na ojedinělém online investičním fundraisingu uskutečněným na českém internetu. Cílem projektu Prvního pluku je vybrat částku 41 milionů korun, očekávaný výnos pro investory činí 6,5 % p.a.

2020-02-05 11_44_57-Upvest _ Online investice do nemovitostí

Budovy nacházející se v pražské čtvrti Karlín čeká rekonstrukce a přeměna na ubytovací jednotky, které následně budou sloužit ke krátkodobým pronájmům. Z důvodu komplexity akvizice projektu není možné využít bankovní financování pro samotnou akvizici nemovitosti Prvního pluku. Upvest tedy poskytuje potřebné finance na její nákup po dobu předpokládaných 6 měsíců, během kterých si developer zajistí dlouhodobý bankovní úvěr. Samotná investice do projektu probíhá formou participace na seniorním překlenovacím úvěru. Upvest se tak tímto krokem dostává na trh větších úvěrů a nadále rozšiřuje portfolio nabízených investic.

„Tento fundraising je pro nás velice důležitý hned ze dvou důvodů. Za prvé tím rozšiřujeme nabídků typů úvěrů o tzv. překlenovací úvěr a za druhé se tímto úvěrem dostáváme k objemu financování, který by měl být do budoucna pro naši platformu standardní. Za první den a půl se nám podařilo zajistit od našich investorů prostředky ve výši 34 milionů korun, což signalizuje vysokou atraktivitu této investiční příležitosti,“ uvádí Petr Volný, spoluzakladatel Upvestu.