Philip Morris ČR a.s. získal prestižní certifikaci Top Employer Česká republika 2020

Již pošesté za sebou byla společnosti Philip Morris ČR a.s. udělena certifikace Top Employer v České republice. Tuto prestižní mezinárodní certifikaci obdržela od Top Employers Institute. Je udělována pouze firmám, které splní přísné podmínky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem.

Jsme nesmírně hrdí, že naše společnost Philip Morris ČR byla již po šesté v řadě oceněna jako Top Employer v České republice. Je to pro nás nejen ocenění, ale i závazek nadále nabízet ve všech směrech vynikající podmínky pro naše zaměstnance. Snažíme se o to jak při získávání nových kolegů a jejich začleňování do naší firemní kultury, tak při podpoře rozvoje talentů a budování naší firemní kultury založené na inkluzi a diverzitě. Je to fantastický úspěch, který ukazuje, jak důležití jsou pro nás spokojení zaměstnanci v době, kdy naše firma prochází transformací, které vede k budoucnosti bez kouře,“ řekl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

Certifikát mohou získat pouze společnosti, které splní přísná kritéria stanovená Top Employers Institute pro oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým mezinárodním auditem. Certifikát je tak skutečným obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance.

Mezi oblasti, které jsou hodnoceny, patří: řízení talentů, nábor talentů, plánování pracovních sil, přijímání a adaptace nových zaměstnanců, péče o zaměstnance (školení, rozvoj), řízení výkonu, rozvoj vůdčích schopností, řízení kariéry a nástupnictví, odměňování a zaměstnanecké výhody a kultura pracovního prostředí. 

„Abychom splnili své cíle, chceme pokračovat v získávání nových talentů a posilovat naše postavení konkurenceschopného a vyhledávaného zaměstnavatele. Na pracovním trhu v ČR máme významné místo a například ve Středočeském kraji, kde máme náš výrobní závod v Kutné Hoře, patříme k největším zaměstnavatelům,“ uvádí Dimitrios Karampis, HR ředitel společnost Philip Morris ČR a.s. 

Vedle šesti certifikací v řadě jako top zaměstnavatel v ČR získala společnost Philip Morris ČR a.s. jako úplně první firma v České republice prestižní certifikaci tzv. platové rovnosti EQUAL-SALARY. Certifikaci uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích. Certifikát má platnost 3 roky, během nichž musí certifikované společnosti předložit dvě monitorovací zprávy.

„Pevnou součástí našich firemních zásad je, že na pracovišti neakceptujeme jakoukoli diskriminaci. Pokud jde o oblast odměňování, víme, že je to něco, co se obtížně dokazuje. Rozhodli jsme se proto pro nezávislé a objektivní posouzení, abychom zjistili, zda to, v co věříme, skutečně děláme. Zároveň chceme být považováni za skvělé místo k práci pro své stávající i budoucí zaměstnance bez ohledu na pohlaví, “ řekl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnost Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR a.s. je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a distributorem bezdýmných náplní HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Firma zde působí již od roku 1992 a zaměstnává více než tisíc lidí. Přes 27 let přispívá různým charitativním projektům včetně těch, které zahrnují podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Společnost je součástí globální skupiny Philip Morris International Inc. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných tabákových výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Navíc, společnost PMI na základě licence dodává verzi svého zařízení IQOS Platformy 1 a tabákové náplně autorizované Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration – FDA) společnosti Altria Group, Inc. k prodeji ve Spojených státech. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu  se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků IQOS společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. prosinci 2019 již 9,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 52 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.