Lanovka, delfíni nebo kotevní řetěz. Přeprava speciálního zboží vyžaduje i rok příprav

Praha, 19. února 2020 – Každý se denně setkáváme s přepravou standardních zásilek, zejména v podobě zboží z e-shopů. Přepravní a logistické firmy se ale zabývají také transportem tzv. speciálních zásilek náročných na převoz, a to kvůli jejich nadměrným a atypickým rozměrům či obrovské hmotnosti v řádech desítek tun. „Speciální přepravy vyžadují pečlivou přípravu a plánování, které může být v řádu týdnů, ale i několika měsíců, a to v závislosti na parametrech přepravovaného produktu a typu cílové destinace. Takovýmto způsobem se přepravují strojírenské produkty, technologické celky, či velké konstrukce. Speciálních zásilek přepravíme v průměru i několik desítek ročně,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Speciální přepravy s nadrozměrnými zásilkami jsou realizovány v ČR i celosvětově. Využívá se při tom všech dostupných dopravních možností – od přepravy po silnici, řece, přes oceán, ale také letecky či po železnici. Škála přepravovaných zakázek je opravdu pestrá a nechybí ani rarity.

„Mezi jedny z nejzajímavějších speciálních přeprav, které jsme realizovali, se řadí přeprava automobilu Rolls-Royce z roku 1930 na zimní výstavu do švýcarského muzea, které bylo ovšem umístěno na hoře v nadmořské výšce 2 500 metrů. Po zvážení všech alternativ jsme nakonec usoudili, že nejlepším způsobem dopravy bude speciální uchycení vozu pod lanovku a následné vyvezení na vrchol hory,“ komentuje Kodada. 

Další z raritních převozů této logistické společnosti byl přesun delfínů z rakouského Lince do Tel Avivu, a to letecky a první třídou. Transport byl pro delfíny upraven tak, aby byl co nejpohodlnější a průběžně probíhala kontrola správnosti jejich životních funkcí. Jednou z nejdelších přeprav byl pak například transport trolejbusů z ČR do Uzbekistánu, trasa činila až 6 500 kilometrů. „Velkou výzvou pro nás byla také přeprava lanovkového systému o hmotnosti 450 tun do mexického města Pueblo. Nejenom, že šlo o logisticky náročný projekt, byl obtížný i z hlediska termínu, lanovka musela být dopravena na místo v co nejnižším možném čase. Na letiště bylo zboží dopravováno celkem 25 návěsy a 3 sprintery. Letecky pak přepravu zajišťovaly 4 charterové lety Boeingu 747 F,“ popisuje jinou ze zakázek Kodada.

Speciální transport? I rok příprav a 20členný tým 

Naplánovat takové přepravy je náročné, proto se chystají i s ročním předstihem a na přípravě se podílí až 20 lidí zároveň. „Nejprve se určuje ideální typ přepravy a trasa, následně se prověřuje, zda jsou silnice dostatečně široké, jestli mají mosty adekvátní nosnost a výšku v případě podjezdů s nákladem, kontroluje se také rozmístění drátů vysokého napětí a stanovuje se, zda je potřeba technický a policejní doprovod,“ přibližuje Kodada. U říční přepravy se pak musí počítat s proměnlivou hladinou v řekách. „V posledních letech je i v Evropě nutné při plánování počítat v určitých částech roku s problematickou splavností řek. Špatné načasování může v některých případech způsobit i několikaměsíční zpoždění projektu. V takovém případě je nutné počkat na zlepšení podmínek,“ říká Jakub Roubíček, Branch Manager divize Air and See Gebrüder Weiss. 

Ideální je tedy plánovat přepravu objektu už v momentě, kdy se začíná vyrábět, zvlášť, pokud bude převážen do zahraničí. V rámci přepravy se totiž musí zohledňovat směrnice a požadavky každého státu a ty se mohou velmi lišit. Kromě samotné trasy se pak řeší také zabalení objektu a jeho řádné zajištění a upevnění po celou dobu přepravy, a to tak, aby odolal všem třecím a odstředivým silám a gravitačnímu přetížení (G).

U některých nadměrných zásilek musí navíc asistovat technický či policejní doprovod. „U zásilek přesahujících 3,2 metrů šíře a 4,5 metrů výšky se přeprava provádí za přítomnosti technického doprovodného vozidla. Pokud je šíře objektu více jak 5,5 metru, je z důvodu bezpečnosti převozu nezbytný policejní doprovod, který zajišťuje bezpečnost silničního provozu během přesunu,“ říká Jan Kodada.

V ČR hlavně strojírenství

Speciální přepravy v České republice tvoří zejména technologická zařízení, strojírenské produkty, nosníky různých konstrukcí (například mostů), ale také dopravní prostředky – od vrtulníků, autobusů a trolejbusů, až po lodě. „V průběhu prosince 2019 jsme v České republice například zajišťovali přepravu speciální zakázky pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR – transport a umístění experimentální zařízení na výrobu nanokatalyzátorů s hmotností přesahující 2 tuny. Nejkomplikovanější bylo samotné umístění objektu do prostor Akademie věd do čtvrtého patra budovy. Protože byly rozměry zabaleného předmětu větší než všechny výtahy a okna, muselo se přistoupit k jejich částečnému vybourání,“ komentuje Roubíček. Přeprava navíc probíhala za využití speciálního 4,5tunového C-háku a 350tunového jeřábu. 

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  

 

Kontakt pro média

Petra Papugová                                                                                                                 Šárka Hálová
PR Consultant                                                                                                                    Marketing Manager
KnowComm s.r.o.                                                                                                             Gebrüder Weiss spol. s.r.o.
tel.: +420 774 335 620                                                                                                     tel.: +420 724 068 178
e-mail: papugova@know.cz                                                                                            e-mail: sarka.halova@gw-world.com
www.knowlimits.cz                                                                                                          www.gw-world.com