Xmarton: “Průměrné firemní vozidlo nenajede ani 100 kilometrů denně”

Praha, 19. února 2020 – Interní analýza dat společnosti Xmarton, která vyrábí jednotku umožňující propojení mobilního telefonu s motorovým vozidlem a jeho monitorování ukázala, že průměrné firemní vozidlo v České republice ujede pouze 96 kilometrů za den a celých 12 dní v měsíci zůstává stát nevyužité. Většina jednotlivých jízd se pak vejde do vzdálenosti 35 kilometrů.

2020-02-19 11_20_26-Xmarton.com.png

Z dat vyplynulo, že průměrné firemní vozidlo ujede za den 96 kilometrů, ale více, než dva dny v týdnu (přesně 2,2) zůstává stát zcela nevyužité. Čistý čas jízdy činí denně pouze 45 minut. V pohledu na celý měsíc tak auto najezdí čistého času 15 hodin a 14 minut, za které zvládne ujet průměrně 1780 kilometrů. 

Ředitel společnosti Xmarton Jan Pešek k výsledkům analýzy říká: “Velká část jízd, které jsme v datech našli, se vešla do 15 kilometrů vzdálenosti, což většinou svědčí o používání aut v rámci města. Je otázka, zda by se mnoha firmám nevyplatil na takového “městské popojíždění” jiný model správy vozového parku. Například sdílení jednoho auta více zaměstnanci.”     

Sledovaná vozidla byla používána průměrně 58 hodin a 38 minut za měsíc, což i při započítání všech přestávek během jízd činilo pouze 7,2% využití. Pokud dáme tento údaj navíc do kontrastu s maximální naměřenou hodnotou 42,8% využití, vyplývá jasně, že většinu času prostojí firemní vozidla nevyužitá. 

“Víme, že průměrně dvanáct dní z celého měsíce se firemní vozidlo vůbec nepohne. Pokud by firmy v těchto dnech nabídly svá vozidla k používání většímu okruhu zájemců z řad veřejnosti prostřednictvím carsharingové platformy, zásadně by to zvětšilo finanční efektivitu správy vozového parku. Ani roční nájezd kolem 21.000 kilometrů nesvědčí o velkém vytížení těchto aut.” dodává k celému šetření Jan Pešek    

Anonymizovaná data, která byla zpětně vyhodnocena za období od 1. ledna do 30. listopadu 2019 pocházejí od 914 sledovaných vozidel osazených jednotkou Xmarton. Do statistik byla zahrnuta pouze klasická osobní vozidla, která neslouží k rozvozu zboží, zásobování, nebo službě taxi.

O společnosti Xmarton:

Společnost Xmarton vznikla v roce 2016 s cílem usnadnit sdílení osobních aut bez nutnosti fyzického předávání klíčů. Jednotka, kterou Xmarton vyrábí, umožňuje propojení běžného automobilu s chytrým mobilním zařízením. Hlavní funkcí technického řešení od společnosti Xmarton je vytvoření digitálního autoklíče, se kterým lze provádět základní ovládání, odemykání a startování vozu pouze pomocí autorizovaného mobilního zařízení. Kromě těchto operací umožňuje Xmarton vedení elektronické knihy jízd, sledování vozidla v reálném čase nebo detekci jeho odtahu. Jednotka slouží také jako dodatečné zabezpečení automobilu – nezávislý imobilizér.

Řešení Xmartonu je v současné době nainstalováno téměř v 1 000 vozidlech různých značek a modelů vyrobených po roce 2002.