Při financování nového auta volí většina domácností spotřebitelský úvěr, u firem vede operativní leasing

Praha 24. února 2020. Většina domácností upřednostňuje při financování nového osobního automobilu spotřebitelský úvěr. Podle statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) takto loni postupovalo 90 % zákazníků z řad spotřebitelů. Zbývajících 10 % privátních klientů členských společností asociace si vybralo operativní leasing.

Ve firemní sféře je situace odlišná. Měřeno počtem uzavřených smluv preferovalo loni 51 % podnikatelských subjektů při financování nového osobního automobilu operativní leasing, tedy pronájem vozu doplněný službami spojenými s jeho provozem. Oproti tomu 49 % firemních klientů dalo přednost tradičnímu způsobu financování ‒ účelovému podnikatelskému úvěru, případně obdobně koncipovanému finančnímu leasingu.

„Operativní leasing tak v podnikatelské kategorii obhájil svůj nadpoloviční podíl na trhu z posledních let. Mezi domácnostmi je dnes popularita operativního leasingu nižší. Nepochybně k tomu přispěl fakt, že již pominula doba levných operativních leasingů nabízených na kratší dobu, typicky na jeden nebo dva roky, která ve větší míře oslovovala právě i privátní zájemce. Výrobci vozidel i leasingové společnosti už tuto strategii opustili a trh se vrátil do obvyklých kolejí,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA, která sdružuje významné tuzemské poskytovatele leasingu anebo účelových úvěrů.

Členské společnosti ČLFA v loňském roce profinancovaly bezmála 30 % všech nově registrovaných osobních automobilů v České republice. Konkrétně šlo o 73 029 vozidel, tři čtvrtiny z nich byly určeny firmám, jedna čtvrtina spotřebitelům. Celkem členové asociace poskytli na nové osobní automobily 34,35 miliardy korun, meziročně o 0,9 % méně. Firmy využily 87 % uvedené sumy, 13 % připadlo domácnostem.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.