Předběžné finanční výsledky za fiskální rok 2019: Rheinmetall na vzestupu

Provozní výsledek sektoru obrany se výrazně vylepšil. Významně rostla i marže v segmentu automobilového průmyslu.

  • Konsolidovaný nárůst prodeje o 107 milionů eur na 6 255 milionů eur.
  • Konsolidovaný provozní výsledek se zlepšil o 2,9 % na 505 milionů eur.
  • Operativní cash flow výrazně vzrostlo na 314 milionů eur.
  • Automobilový průmysl: Provozní výsledek klesl na 184 milionů eur, provozní marže dosáhla 6,7 %.
  • Sektor obrany zvyšuje provozní výsledek o 35 % na 343 milionů eur – provozní marže vzrostla na 9,8 %.
  • Počet nevyřízených objednávek se navýšil o 20 % na nový rekord ve výši téměř 11 miliard eur.

Technologická skupina Rheinmetall se sídlem v Düsseldorfu pokračovala ve fiskálním roce 2019 v růstu a zaznamenala další zlepšení prodejů a zisků. Tento vývoj ve sledovaném období byl dán aktivitami Skupiny v oblasti obranného segmentu. Ovšem i odvětví automobilového průmyslu prokázalo svoji odolnost v celkově slabém tržním prostředí poznamenaném poklesem automobilové výroby.

Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG: „Rheinmetall zaznamenal další rekordní rok. Ve fiskálním roce 2019 dosáhly naše tržby nového maxima a náš provozní výsledek poprvé překročil 500 milionů eur. Zároveň se nám podařilo zvýšit provozní cash flow skupiny na více než 300 milionů eur. Díky našemu výkonu se vůbec poprvé nevyřízené objednávky skupiny přiblížily téměř 11 miliardám eur. Jsme také dobře připraveni na budoucí vývoj na klíčových trzích. Jako mezinárodní dodavatel systémů pro ozbrojené síly těžíme z trendů v obchodě s obrannými technologiemi, který je ovlivněn narůstající poptávkou a počtem vojenských zakázek. V segmentu automobilového průmyslu budeme prosazovat modernizaci technologií a i nadále chceme být díky ambiciózními inovacím konvenčních i alternativních systémů pohonů důležitým partnerem mezinárodních výrobců.“

V roce 2019 dosáhla společnost Rheinmetall konsolidovaného prodeje ve výši 6 255 milionů eur. Jedná se o nárůst o 107 milionů eur, tj. o 1,7 % ve srovnání s předchozím rokem, ve kterém činil 6 148 milionů eur. Po očištění o pozitivní měnové efekty a efekty portfolia činí růst 0,5 %. Sektor obranného průmyslu v rámci Skupiny silným nárůstem prodejů a výrazně vyšší ziskovostí více než kompenzoval pokles v automobilovém průmyslu.

Provozní výsledek (EBIT bez speciálních položek) dosáhl ve fiskálním roce 2019 nového maxima 505 milionů eur. Jedná se o nárůst o 14 milionů eur, což je o 2,9 % více než v předchozím roce s 491 milionů eur.

Skupina Rheinmetall ve fiskálním roce 2019 mírně zvýšila provozní marži na 8,1 % ve srovnání s 8,0 % v předchozím roce. Na úrovni Skupiny činil zisk po zdanění v uplynulém fiskálním roce 354 milionů eur, v meziročním srovnání nedošlo ke změně. Včetně výnosů připadajících na nekontrolní podíly, činil zisk na akcii za rok 2019 7,77 eur (2018: 7,10 eur).

Obrana: Významný růst tržeb a marže, rekordní objem objednávek

Obchodní výsledky sektoru obrany ve fiskálním roce 2019 byly opět charakterizovány vysokou celosvětovou poptávkou ve vojenském sektoru a úspěšným postavením společnosti Rheinmetall na hlavních trzích. 

Příjem objednávek v tomto sektoru zůstal na vysoké úrovni. Již druhý rok po sobě získal tento sektor objednávky v hodnotě přes 5 miliard eur. Ve fiskálním roce 2019 činil příjem objednávek 5 186 milionů eur po rekordních 5 565 milionech eur v předchozím roce, kdy přišla největší jednorázová objednávka v historii společnosti za 211 vozidel Boxer pro australské ozbrojené síly za více než 2 miliardy eur.

Počet nevyřízených objednávek společnosti Rheinmetall Defence se k 31. prosinci 2019 zvýšil na nové maximum 10 399 milionů eur, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 21 %. V roce 2019 dosáhl tento sektor obratu 3 522 milionů eur. To meziročně odpovídá růstu o 9,4 %. Po očištění o vliv portfolia dosáhl organický růst 7,6 %. 

Odvětví také v roce 2019 výrazně navýšilo svůj zisk. Provozní výsledek dosáhl ve sledovaném roce 343 milionů eur, což překonalo číslo z předchozího roku o 89 milionů eur (o 35 %). Dobrá obchodní výkonnost se odráží také na ziskovosti Rheinmetall Defence. Provozní marže vzrostla ve fiskálním roce 2019 na 9,8 %, po 7,9 % v předchozím roce. Výhled, který předpovídal provozní marži mírně nad 9,5 %, byl proto potvrzen.

Automobilový průmysl: marže je stále dobrá navzdory klesajícímu trhu

V globálním tržním prostředí, které je v charakterizováno poklesem automobilové výroby zejména v Číně, došlo ve fiskálním roce 2019 v segmentu Automotive k poklesu objednávek a v důsledku toho ke snížení výnosů. Tržby v tomto odvětví klesly z 2 930 milionů eur na 2 736 milionů eur, což představuje snížení o 6,6 %. Podle nejnovějších údajů o trhu klesla celosvětová automobilová výroba ve stejném období o 5,8 %.

Údaje o obratu v tomto odvětví nezahrnují příspěvky od společných podniků v Číně, které navýšily svůj prodej o 138 milionů eur (o 15,8 %) na 1 010 milionů eur, a to i přes pokles v automobilové výrobě v Číně o 8,4 %.

V důsledku poklesu prodeje v tomto odvětví činil provozní výsledek společnosti Automotive v uplynulém fiskálním roce 184 milionů eur (v předchozím roce: 262 milionů eur). Provozní marže sektoru sice nedosahovala vysoké úrovně předchozího roku, i tak se ve fiskálním roce 2019 udržela na 6,7 % (v předchozím roce: 8,9 %). To mírně překročilo nejnovější očekávání na úrovni 6,5 %.

Dne 18. března 2020 společnost Rheinmetall zveřejní konečné obchodní údaje a výhled pro fiskální rok 2020.