Jan a Václav Neckářovi pomáhají lidem s afázií díky AfaSlovníku

6. 3. 2020 – AfaSlovník, první aplikace v Česku, která učí pacienty po mrtvici mluvit, jde po měsících testování do ostrého provozu. Její spuštění symbolicky k Evropskému dni logopedie (6. března) doprovází osvětová kampaň věnovaná afázii. Tváří kampaně je zpěvák a herec Václav Neckář, který si onemocněním sám prošel. Aplikace, jejíž vývoj podporuje Nadace Vodafone, dosáhla před oficiálním spuštěním na 1 200 uživatelů z řad pacientů i logopedů.

Cévní mozková příhoda je všeobecně známý pojem, ročně u nás postihne téměř 50 000 lidí. Až třetina pacientů, kteří mrtvici přežijí, trpí afázií, závažným narušením komunikačních schopností. Přesto převládá o tomto onemocnění mezi laickou veřejností velmi nízké povědomí a bývá chybně zaměňováno mimo jiné s poruchami intelektu. A právě to se rozhodl AfaSlovník změnit. Spolu s Václavem a Janem Neckářovými natočili video spot přibližující afázii a pocity pacientů široké veřejnosti.

Václav Neckář ví, o čem mluví. Mozková mrtvice ho zasáhla v roce 2002 při cestě na koncert. Málokdo si dokáže představit následky mrtvice, se kterými se zpěvák musel vypořádat. Příhoda závažně poškodila zpěvákovo řečové centrum a způsobila mu těžkou afázii. Měl problémy jak s produkcí řeči, tak s porozuměním, a musel začít znovu. Od základu se učil mluvit a memoroval texty vlastních písní. Díky intenzivní terapii, své píli a podpoře blízkých se dokázal vrátit do běžného života, a co víc, opět koncertovat. I proto je vzorem mnoha pacientů s afázií. 

„AfaSlovník slouží pacientům s narušenou komunikační schopností, jako měl pan Neckář, k intenzivní terapii. Ta je nezbytná v průběhu celého onemocnění a klíčová především v prvních dvou měsících. Afatik může trénovat řeč na každodenní bázi z pohodlí domova v době, kdy není na terapii u klinického logopeda. Krom toho může logoped zadat pacientovi v aplikaci domácí cvičení na míru a ve statistikách monitorovat úspěšnost jeho plnění,“ vysvětluje Lucie Macková, spoluautorka AfaSlovníku a logopedka ve FN Královské Vinohrady. A doplňuje: „Intenzivní léčba afázie tak pomáhá snižovat pacientovy obtíže při komunikaci, a eliminuje riziko, že by se kvůli stresu z neschopnosti komunikovat izoloval od společnosti. Naopak pomáhá k rychlejšímu návratu do běžného života.“

Aplikace je rozdělená na slovníkovou část a testy, a po celou dobu pacienty provází hlas Gustava Bubníka, mimo jiné dabéra Toma Cruise a Charlieho Sheena. Pacientům a logopedům slouží statistiky ke sledování pokroku a problematických oblastí.

SLOVNÍK TESTY
700 nejfrekventovanějších slov českého jazyka 4 typy cvičení: poslech, psaní, čtení, mluvení
slova tříděna do tematických kategorií: barvy, čísla, jídlo, oblečení, lidské tělo, město atd. nastavení denního plánu a tematických okruhů k procvičování
do budoucna – možnost přidání vlastní kategorie statistiky – sledování pokroku a problematických oblastí 

„Aplikaci jsme od dubna loňského roku testovali s logopedy a jejich pacienty. Podařilo se nám tak získat zpětnou vazbu od reálných uživatelů. Některé poznatky jsme zapracovali rovnou, ty komplexnější, jako například další typy testů, si necháváme do další fáze rozšíření aplikace,“ říká Ondřej Macko, spoluautor aplikace, která byla oficiálně představena 16. listopadu 2019 na konferenci Asociace klinických logopedů ČR.

Aplikace vznikala za podpory Nadace Vodafone. „Technologie, které zkvalitňují životy lidí a boří bariéry, podporujeme dlouhodobě. A přesně to je cílem AfaSlovníku. Navíc díky síti Nadace Vodafone jej můžeme rozšířit i do dalších více než dvaceti zemí, ve kterých naši kolegové působí, a pomoci s návratem do běžného života milionům pacientů,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Přestože se Česká republika řadí k zemím s nejvyšším výskytem a úmrtností způsobenou mozkovou mrtvicí, ani ve světovém měřítku nejde o zanedbatelná čísla. Ročně postihne mrtvice na 15 milionů lidí, z toho 38 % se vypořádává s jejími následky v podobě afázie. „Proto bychom do budoucna rádi rozšiřovali AfaSlovník i do dalších zemí. Už nyní pracujeme na slovenské verzi a jsme nadšení, že svůj hlas pro aplikaci propůjčil herec a moderátor Maroš Kramár,“ doplňuje Zuzana Hanibalová, spoluautorka AfaSlovníku. 

Více o AfaSlovníku: www.afaslovnik.cz.

Video spot s Václavem Neckářem zde

Režie: Ondřej Bojo, kamera: Lukáš Hromek, střih: Milan Freisler, copywriting: Pavel Kříž, produkce: Zuzana Hanibalová. 

O LOGOPEDIA, Z. S.

Hlavním cílem spolku Logopedia je umožnit dospělým pacientům trpícím afázií intenzivní léčbu, která je klíčová ke zmírnění dopadů nemoci, prostřednictvím pomůcky AfaSlovník, první logopedické aplikace k léčbě afázie v Česku. Současně chce zvyšovat povědomí o afázii mezi širokou veřejností, které je přes vysokou závažnost onemocnění minimální. Právní formu organizace získala v roce 2017, ale myšlenka vzniku projektu přišla už v roce 2015. Projektový tým tvoří tři zakládající členové a řada externích spolupracovníků. U většiny z nich je zapojení do projektu na dobrovolnické bázi. Patronem projektu je zpěvák Václav Neckář a dabér Gustav Bubník.

O NADACI VODAFONE

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 zřizovatelem – společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací se sociálním dopadem.