Aplikace AfaSlovník zajistí intenzivní logopedickou terapii v době restriktivních opatření

28. 7. 2020 – AfaSlovník, webová aplikace, která učí pacienty po mrtvici znovu mluvit, byla oficiálně spuštěna v březnu 2020. Velký ohlas ale zaznamenala až v době koronavirové krize, kdy pacienti nemohli docházet na logopedickou terapii. Využili ji nejen pacienti s afázií, která je jedním ze závažných důsledků mrtvice, ale také pacienti s jiným logopedickým onemocněním včetně dětských pacientů, jejich rodičů a pedagogů speciálních základních a středních škol. Počet uživatelů AfaSlovníku vzrostl za pouhé dva měsíce o třetinu a naznačuje potenciál moderních technologií v online léčbě logopedických onemocnění.

Intenzivní trénink řeči z domova

Léky na afázii neexistují a jediným způsobem léčby je intenzivní logopedická terapie. V běžných podmínkách dochází pacienti na terapii jednou týdně. V době restriktivních opatření musely logopedické ordinace zavřít a pacienti o tuto možnost přišli. „Pacienti byli odkázáni na pomoc svých blízkých, později na občasné online terapie se svým logopedem. Aby terapie byla efektivní, měla by probíhat na denní bázi, pouze tak je možné zmírnit příznaky onemocnění,“ říká Lucie Macková, spoluautorka AfaSlovníku a logopedka ve FN Královské Vinohrady. 

V tuto chvíli více než kdy jindy pacienti ocenili existenci aplikace, která jim umožňovala řeč procvičovat. AfaSlovník využili i logopedi, kteří mohli na dálku nastavit svým pacientům cvičení na míru. „Vzhledem k současné situaci, kdy opět dochází k zavádění restriktivních opatření, bude aplikace minimálně do podzimu tohoto roku pro všechny uživatele zdarma,“ doplňuje Lucie.

Online léčba nejen afázie

Aplikace je primárně určena pro pacienty s afázií, ale osvědčila se jako doplněk logopedické terapie i při léčbě dalších logopedických onemocnění. Zuzana Hanibalová, jedna z autorek AfaSlovníku dodává: „V době pandemie jsme chtěli být prospěšní větší části společnosti. Viděli jsme v aplikaci potenciál, že by mohla pomáhat i jinde. Začali jsme tedy naší komunikaci cílit i na další skupiny sociálně znevýhodněných – pacienty s vývojovou dysfázií, pacienty s poruchami autistického spektra a rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem. Aplikace od té chvíle začala získávat překvapivě velký ohlas, za dva měsíce (od poloviny března do poloviny května 2020) jsme zaznamenali 570 nových registrací z řad pacientů i logopedů.“

Václav Neckář tváří spotu o afázii

Autoři aplikace natočili k jejímu spuštění video spot s Václavem Neckářem, který je nejznámějším bojovníkem s afázií u nás. Cílem spotu je zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi širokou veřejností, především aby nedocházelo k jejímu podceňování a k léčbě se přistoupilo co nejdříve po příhodě. 

Význam a naléhavost zviditelnit téma sdílejí i další subjekty. Kratší verze spotu běží od 27. července v celonárodním vysílání České televize, a od srpna bude spot s Václavem Neckářem na prodejnách společnosti Vodafone po celé ČR. „Když jsme se v loňském roce rozhodli podpořit další vývoj aplikace AfaSlovník, netušili jsme, jak bude během pandemie otázka využívání aplikací a technologií v oblastí eHealth tak aktuální a potřebná. Právě na podporu vzniku a vývoje takovýchto ICT projektů se sociálním dopadem se naše nadace cíleně zaměřuje, a v současnosti tyto projekty zlepšují kvalitu života více jak 1,5 milionu lidí v České republice,“ uvádí Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone Česká republika.

Více o AfaSlovníku: www.afaslovnik.cz.

Video spot s Václavem Neckářem zde

Režie: Ondřej Bojo, kamera: Lukáš Hromek, střih: Milan Freisler, copywriting: Pavel Kříž, produkce: Zuzana Hanibalová. 

LOGOPEDIA, Z. S.

Hlavním cílem spolku Logopedia je umožnit dospělým pacientům trpícím afázií intenzivní léčbu, která je klíčová ke zmírnění dopadů nemoci, prostřednictvím pomůcky AfaSlovník, první logopedické aplikace k léčbě afázie v Česku. Současně chce zvyšovat povědomí o afázii mezi širokou veřejností, které je přes vysokou závažnost onemocnění minimální. Právní formu organizace získala v roce 2017, ale myšlenka vzniku projektu přišla už v roce 2015. Projektový tým tvoří tři zakládající členové a řada externích spolupracovníků. U většiny z nich je zapojení do projektu na dobrovolnické bázi. Patronem projektu je zpěvák Václav Neckář a dabér Gustav Bubník.

O NADACI VODAFONE

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 zřizovatelem – společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací se sociálním dopadem.