Největší světová franšíza na poli vzdělávání Maple Bear Canadian School vstupuje na český trh

Maple Bear Canadian School, která provozuje 450 škol ve 22 zemích světa, chce zpřístupnit dvojjazyčnou výuku i českým žákům. Kombinace kanadské výukové metodiky s místními osnovami zajistí, že žádný z žáků nezůstane pozadu. Ve střední a východní Evropě má vzniknout celkem padesát vzdělávacích center, od mateřských škol až po střední.

Praha, 5. března 2020 | Příprava dětí k celoživotnímu studiu, úspěchu a aktivnímu občanství v globálním rozměru stojí v základech vzdělávacího systému, který v celosvětovém srovnávání vynesl Kanadu na přední příčky. Díky Maple Bear Canadian School bude tento koncept nově k dispozici i českým školám. V centru jeho pozornosti stojí rozvoj dítěte ve všech oblastech, nejen intelektuální, ale i pohybové, emoční a sociální. Důraz je přitom kladen na tři dovednosti – tvořivost, týmovou spolupráci a kritické myšlení.

„Podle poznatků Institute for the Future (IFTF) neznáme ještě 85 % pracovních pozic, které budou existovat v roce 2030. Jak může škola připravit děti na práci, která ještě neexistuje? Protože nikdo nevidí do budoucnosti, odpovědí je „naučit se učit“. Pokud dětem vedle dovedností vštípíme také lásku k učení a získávání vědomostí, budou připraveni čelit budoucím výzvám a přizpůsobit se jakékoliv situaci, která je čeká v rychle se proměňujícím světě,“ řekl Yann Bidan, generální ředitel Maple Bear pro střední a východní Evropu. 

„Po otevření mateřské školy v Sibiu v Rumunsku na podzim loňského roku, kterou budou letos následovat další mateřské a základní školy v Cluji v Rumunsku a v Sofii v Bulharsku, chceme nabídnout náš vzdělávací model na bázi franšízy také v Česku. Daří se nám oslovovat dva typy partnerů – majitele již existujících soukromých škol, kteří chtějí nabídnout svým studentům nejen bilingvní studium, ale i moderní a uznávanou metodiku výuky. A vedle toho podnikatele či investory, kteří chtějí vstoupit do sektoru školství a hledají nejvhodnější vzdělávací program a metodiku výuky. Náš model může být také zajímavý pro stávající jazykové školy, které chtějí rozšířit své pole působnosti. Naše školy mají jedinečné postavení tím, že nejsou mezinárodní, ale místní. Nabízejí kanadskou metodiku dvojjazyčné výuky v kombinaci s místními osnovami. Studentům Maple Bear se tak otevírá mnoho příležitostí pro další vzdělávání ať již na lokální či mezinárodní úrovni,“ dodává Yann Bidan.

Podle mezinárodního hodnocení studentů OECD PISA se kanadský vzdělávací systém dlouhodobě řadí mezi pět nejlepších na světě. Srovnání PISA definuje dovednosti klíčové pro život a zkoumá, jak umíme v reálném životě využívat to, co jsme se naučili ve škole. Kanada se ve zmíněném žebříčku řadí na první místo mezi anglicky mluvícími zeměmi a pravidelně se objevuje mezi globálními šampiony v předstihu před evropskými ekonomickými lídry, jako je Francie nebo Německo.

Výhoda bilingvního vzdělání

Spolu s metodikou je Kanada světovým lídrem v poskytování dvojjazyčného imerzního vzdělávání. Výzkumy dokazují, že čím dříve se děti začnou učit druhému jazyku, tím snadnější vstup do života mají. Dvojjazyčnost je však výhodou, která přesahuje pouhou plynulou znalost dvou jazyků. Zlepšuje různé mentální funkce a zvyšuje sociální dovednosti. Z několika nedávných průzkumů vyplývá, že bilingvní děti se dokáží lépe soustředit, zapojovat se do více úkolů současně, přizpůsobovat se změnám a řešit problémy. Dvojjazyčnost navíc dokáže až o pět let oddálit nástup některých nemocí, jako je Alzheimerova choroba a demence.

O Maple Bear 

Maple Bear bilingvní školy nejsou mezinárodní, ale místní školy. Maple Bear je v souladu s místními vzdělávacími předpisy, nabízí v plném rozsahu předepsané místní předměty v kombinaci s aplikovanou kanadskou vzdělávací metodologii. Maple Bear zahrnuje více než 450 center od mateřských škol po střední školy ve 22 zemích s celkovým počtem 41 tisíc žáků a studentů. Ve střední a východní Evropě má v plánu otevřít 50 center.

Kanada je průkopníkem mezi zeměmi, které přizpůsobily svůj vzdělávací systém dovednostem pro 21. století. Od roku 1994 používá kanadský vzdělávací systém metodiku, která plně rozvíjí osobnost dítěte, pohybově, intelektuálně, emočně a sociálně, se zaměřením na rozvoj klíčových dovedností pro úspěšnou budoucnost. Kanadské školství se také dobře osvědčilo ve spolupráci s různými kulturami, více než 30 % dětí v kanadských školách má oba rodiče z různých zemí. Metodika výuky je vyvinuta tak, aby zajistila, že nikdo nezůstane pozadu.

O úspěšných aplikacích konceptu Maple Bear

Singapur: Singapur má podle žebříčku PISA a OCDE nejvýkonnější vzdělávací systém na světě. S 5,6 mil. obyvateli je zde velmi konkurenční trh se soukromými školami. První škola Maple Bear byla otevřena v Singapuru v roce 2014. V současné době zde funguje 42 škol. V roce 2019 byla Maple Bear oceněna v kategorii „Best in Preschool Bilingual Literacy Award“ a také jako top výběr singapurských rodičů.

Brazílie: Maple Bear má 40% podíl na trhu soukromých škol v Brazílii s více než 130 školami v 81 městech.

Indie: Během desetiletého působení se Maple Bear zařadila mezi top 5 soukromých mateřských škol a nedávno získala cenu IDA 2019 za inovativní pedagogiku v raném vzdělání.

O Yannu Bidanovi, General Manager Maple Bear pro oblast střední a východní Evropy

Yann Bidan je francouzsko-rumunský podnikatel s více než dvanácti lety zkušeností v podnikání ve východní Evropě. V Rumunsku vybudoval a vedl organizaci s více než 1,200 zaměstnanci. V současné době se zaměřuje na sociální podnikání, tedy podnikání, které směřuje energii a schopností tam, kde mohou současnou situaci narušit a změnit, ať již vytvořením start-upu nebo investicí do společností, které vedle finančního výsledku sleduje také společenský, sociální nebo environmentální dopad svého podnikání.

Yann má bakalářský titul v oboru Mezinárodní obchod a magisterský titul v oboru Finanční inženýrství. Studoval ve Švédsku, Velké Británii a Francii. Pracoval v New Yorku, Londýně a Barceloně. Posledních 5 let strávil jako vrcholový manažer východoevropské pobočky velké kanadské společnosti.