Pandemie koronaviru ve východní Evropě posílila poptávku po kvalitním soukromém dvojjazyčném vzdělání

V důsledku současné pandemie hledají rodiče  školy s vysokou úrovní vzdělání jejich dětí – ať již prezenčního či online. Poukázala také na potřebu silného manažerského týmu, který zvládne i tak neočekávané náročné situace, jako je tato. Byl to jeden z faktorů narůstajícího zájmu rodičů v regionu střední a východní Evropy o profesionálně řízené privátní školky a školy. Maple Bear, kanadský lídr v dvojjazyčném vzdělání, otevírá nové školy v regionu a plánuje vstup do České republiky.

V současné době je síť Maple Bear přítomna ve 24 zemích na celém světě. Má 530 škol školek a nabízí dvojjazyčný kanadský systém vzdělání více než 41 000 dětem ve věku od 6 měsíců do 18 let. Během koronavirové krize zaznamenala síť Maple Bear zvýšený zájem o partnerství v zemích střední a východní Evropy. Po svém úspěšném vstupu do Bulharska, Rumunska, Albánie a Chorvatska, plánuje další expanzi do České republiky, Ukrajiny, Polska a dalších zemí během roku 2021.

„Rozšiřujeme nyní naši síť také do České republiky a hledáme lokální partnery. Pandemická situace stimulovala zájem o takové školy ze strany rodičů i podnikatelů. Členství v silné mezinárodní síti škol nabízí stabilitu a garantuje rodičům, že o vzdělání jejich dětí bude postaráno jak ve skutečných tak také ve virtuálních třídách,“ řekl Yann Bidan, generální ředitel Maple Bear ve střední a východní Evropě.

Kanadský vzdělávací systém se pravidelně umisťuje na předních příčkách v mezinárodním hodnocení studentů OECD PISA a je jedničkou mezi všemi anglicky mluvícími zeměmi na světě. Česká republika se umístila na 24. pozici aktuálnímžebříčku PISA, který hodnotí schopnosti studentů v oblasti čtení, matematiky a vědy.

„Česká republika je pro Maple Bear důležitým trhem, který má velký potenciál. Hledáme místní franšízanty, kteří chtějí založit do konce roku 2021 dvojjazyčné školky a školy ve 3 největších českých městech – Praze, Brně a Ostravě. Čeští rodiče často naráží na nedostatek kapacit ve školkách a právě tam může Maple Bear pomoci. Našimi partnery jsou obvykle podnikatelé v oblasti vzdělání, kteří chtějí nabídnout jednu z nejlepších vzdělávacích a výukových metodologií na světě. Partnery mohou být také současní majitelé soukromých škol,  kteří chtějí diverzifikovat a zlepšit svou nabídku,“ dodává Yann Bidan.

Úspěch sítě Maple Bear stojí na několika faktorech: Nabízí lokálním partnerům průběžnou akademickou podporu velkého týmu kanadských školitelů a Virtuálního kanadského akademického ředitele. Zároveň poskytuje lokální týmy, které pomáhají s operativou, marketingem a ekonomickým plánováním. Světová síť zaručuje rodičům dobrou péči o jejich děti bez ohledu na situaci. Má také ojedinělou pozici na trhu vzdělání – Maple Bear jsou totiž registrovány jako lokální školy, které vyhovují místním vzdělávacím regulacím a nabízejí zcela jasně definované místní učební plány ve spojení s kanadským programem a výukovými metodami.

Výhody dvojjazyčného vzdělávání

Kanada je světový lídr v dvojjazyčném imerzním vzdělání. Jak ukazují průzkumy, čím dříve se děti setkají s druhým jazykem, tím lepší start do života budou mít. Dvojjazyčnost je ale výhodou, která přesahuje pouhou znalost dvou jazyků. Zlepšuje různé mentální funkce a zlepšuje sociální dovednosti. Podle nedávných studií mají bilinguální děti lepší schopnost se koncentrovat, lépe zvládají multitasking, adaptaci se na změny a řešení problémů. Také to může oddálit některé nemoci, jako Alzheimerovu chorobu nebo demenci až o 5 let.

O Maple Bear

Dvojjazyčné školy Maple Bear nejsou mezinárodními, ale lokálními školami. Vyhovují místním vzdělávacím regulacím a nabízí zcela jasně definované lokální kurikulum ve spojení se systémem kanadských výukových strategií a metodologií. Maple Bear má více než 450 center – od školek po střední školy – ve 24 zemích pro celkem 45 000 žáků. Maple Bear Global Schools má za cíl otevřít 1000 škol v příštích 3 letech. 

Maple Bear – příběhy úspěchu

Singapur: Podle žebříčku PISA a OECD má Singapur jeden z nejvýkonnějších vzdělávacích systémů. S populací 5,6 milionů obyvatel má velmi kompetitivní trh soukromého vzdělání. První škola Maple Bear byla otevřena v roce 2014, dnes zde funguje 48 škol. Maple Bear získal ocenění v letech 2018/19 a 2019/20 jako „Nejlepší program pro první roky vzdělání“. Maple Bear Singapore rozumí důležitosti a výhodám výchovy bilinguálního dítěte.

Brazílie: Maple Bear vlastní 40 % trhu soukromých škol s celkem 170 školami v 81 městech.

Indie: Maple Bear je mezi top 5 značkami v privátním předškolním segmentu a v roce 2019 získal ocenění IDA za inovativní pedagogiku v raném vzdělání.