EUC otevírá bezplatně telemedicínu pro své pacienty

Zdravotnická skupina EUC otevřela pro své pacienty Virtuální kliniku EUC. Reaguje tak na aktuální téma rizika nákazy koronavirem COVID-19. Pacienti mohou prostřednictvím chatu s lékařem konzultovat vše, co je k této problematice zajímá. Chat je pro ně přístupný od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Přihlášení probíhá přes speciální webový portál www.EUC-koronavirus.cz.

Praktičtí lékaři v síti EUC registrují 80 tisíc pacientů v celé České republice. Ti všichni mohou nyní bezplatně využívat Virtuální kliniku EUC. Do chatu s lékařem se dostanou přes webový portál www.EUC-koronavirus.cz. Zde vyplní jednoduchý vstupní formulář, poté dostanou e-mailem odkaz, pomocí kterého se přihlásí do chatu s lékařem. Tato služba je pro ně otevřena od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou. Pacienti mohou probrat s lékaři vše, co se týká rizika nákazy koronavirem COVID-19 – například, co dělat po návratu z rizikových oblastí, konzultovat, jak správně postupovat v případě příznaků, které odpovídají možné nákaze, ale i to, jak správně přistupovat k prevenci. Odborníci na chatu také vysvětlí, jak funguje karanténa, co znamená práce v režimu home office, co dělat v situaci, kdy bude z důvodu karantény uzavřena škola nebo školka. Virtuální klinika EUC za účelem vydání e-neschopenky zprostředkuje pacientům, registrovaným u praktických lékařů v klinikách EUC, vzdálený kontakt s jejich praktickým lékařem.

Pro zaměstnance firemních klientů EUC byla možnost chatu zpřístupněna již minulý týden a zájem o něj byl mimořádný.

„Jsme největší ambulantní poskytovatel zdravotní péče a partner pro zaměstnavatele, vnímáme svoji společenskou odpovědnost a chceme aktivně přistoupit k minimalizaci rozšiřování nákazy,“ vysvětluje Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, zpřístupnění Virtuální kliniky EUC pro pacienty v takovém rozsahu, a doplňuje: „Pokud bude o službu zájem, zvážíme její otevření pro širokou veřejnost, tedy i pro pacienty, kteří nejsou registrováni u našich praktických lékařů, protože právě telemedicína se potvrzuje jako vhodný nástroj, jak odlehčit ordinacím v době infekční epidemie.“

 „Vzhledem k aktuální situaci související se zvýšeným zájmem občanů o téma koronaviru COVID-19 jsme v rámci Virtuální kliniky EUC vyvinuli na míru AI nástroj (umělá inteligence), který sesbírá potřebné informace od klienta. Lékař je pak posoudí, doplní případně dalšími otázkami a klientovi poradí. Lékařům to ulehčuje práci a šetří čas,“ objasňuje fungování chatu s lékařem Daniel Soukup, manažer Virtuální kliniky EUC, a dodává: „Také z důvodu aktuální situace zrychlíme zavedení videokonzultací (dalšího komunikačního kanálu), které jsme původně plánovali spustit až v květnu. Věnujeme nyní energii tomu, abychom spuštění dokázali realizovat nejpozději na konci března, možná i dříve.“  

Virtuální klinika funguje na švédské telemedicínské platformě, kterou využívají již téměř
4 miliony klientů. 

Sousední Německo vydalo zákon, kterým postavilo telemedicínskou konzultaci na roveň fyzické návštěvě u lékaře v ordinaci. V reakci na současnou situaci rizika nákazy koronavirem COVID-19 zareagovalo a desítky poskytovatelů telemedicínských služeb nabízí svým klientům videokonzultaci k aktuálnímu zdravotnímu problému. Eliminuje se tak riziko nákazy v čekárnách. Chráněni jsou tak zejména chronicky nemocní pacienti
a zdravotnický personál. V této situaci umožňuje videokonzultace důvěryhodnou konverzaci mezi lékařem a pacientem. Současně zvyšuje bezpečnost a pohodlí. Někteří poskytovatelé telemedicínské služby v Německu nabízejí tuto konzultaci v současné době bezplatně. Švédský systém již také zařadil do svých telekonzultací okruh týkající se koronaviru COVID-19.

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2018 investovala 708 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 29 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 11 mamocentrech,19 lékárnách a 16 laboratořích zaměstnává 1 900 lidí, kteří poskytnou péči 2 milionům pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz 

Označeno tagem