Můstky ze skla a oceli propojí historické budovy VŠCHT Praha

Praha, 11. března 2020 – Odvážný projekt propojení budov Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se chýlí ke konci. V noci z 10. na 11. března byl přivezen první ze dvou téměř 25metrových můstků a osazen mezi dvě univerzitní budovy nad Studentskou ulici. Instalace druhého můstku je v plánu 26. března. Celková cena díla činí 60 milionů korun. Architektonický návrh pochází z dílny studia ov-a, vlastní stavbu provádí na základě výsledků výběrového řízení firma Metrostav.

„Konstrukce můstků se vyráběly na dílně a čeká je 30kilometrový převoz ve finálním tvaru. Po jejich usazení na pilíře dojde k opláštění skleněnými prvky. Stavba dočasně ovlivní provoz v ulici Studentské zejména zábory částečně omezujícími pěší i automobilovou dopravu v ulici Studentské. Při vlastním osazování můstků na svá místa je nutné krátkodobě uzavřít celou ulici,“ říká Petr Šichtanc, architekt VŠCHT Praha.

„Osazení první ze dvou lávek předcházely složité přípravné práce spojené zejména s ochranou a přeložením inženýrských sítí, založením stavby a bouracími pracemi, které musely probíhat s minimálním dopadem na chod odborných pracovišť a laboratoří VŠCHT. Chtěl bych tímto poděkovat týmu Metrostavu za vysoké nasazení při realizaci a za výbornou spolupráci s objednatelem, projektanty a našimi zhotoviteli na stavbě,“ komentuje dílo vedoucí projektu Ing. Petr Mlejnek z Metrostavu.

Od rekonstrukce budovy CIIRK se jedná o nejvýraznější zásah do podoby Kampusu Dejvice, ve které tráví svůj čas desetitisíce studentů a akademiků z VŠCHT Praha, ČVUT, Ústavu organické chemie a biochemie AVČR, Národní technické knihovny a Katolické fakulty UK.

Nápad na propojení budov A a B není nový. Počítal s ním již architekt Antonín Engel v urbanistickém návrhu dejvického kampusu z třicátých let 20. století. K jeho kompletní realizaci však nikdy nedošlo a v současných podmínkách již není možné tento návrh následovat, neboť byl založen na masivních zděných konstrukcích na pilířích a klenbách, které by významně zasahovaly do pěší komunikace a omezovaly dopravu. „Nikdy bychom na můstky v původní podobě nezískali stavební povolení. Navíc jsme historizující cestou jít nechtěli, žijeme koneckonců v jiném tisíciletí,“ vysvětluje Petr Šichtanc, architekt VŠCHT Praha.

Potřeba spojit obě budovy, ať už kvůli bezpečnosti, nebo komfortu pro studenty a zaměstnance, akcelerovala v roce 2017, kdy VŠCHT vypsala vyzvanou architektonickou soutěž. Ze třech soutěžních návrhů byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a (dalšími účastníky byly AA Ther a Projektil architekti).

Komise hodnotitelů – v níž mimo jiné zasedli ing. arch Pleskot, architekt roku 2014 a jedna z nejvýznamnějších osobností soudobé české architektury, nebo ing. arch. Melková, držitelka hlavní ceny Grand prix architektury 2012  a zpracovatelka koncepční studie vývoje Kampusu Dejvice – ocenila především otevřenou, krystalickou podobu můstků. Prostorová mřížka ocelových trubek podle komise působí jako napnutá mezi budovami, spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru.

Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. „Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce,“ vysvětluje Jiří Opočenský z ateliéru ov-a.

Vlastní stavby se ujala v listopadu 2019 na základě výběrového řízení firma Metrostav. Celková cena je 60 milionů korun. Škola bude čerpat prostředky z ministerského dotačního fondu ISPROFIN. Použito bylo téměř 80 tun oceli na konstrukci obou můstků, celková hmotnost jednoho můstku přesáhne 40 tun. Plocha k prosklení činí 440 m2. Délka lávek je 24 metrů, výška 4,6 metru, šířka dle profilu 3 až 5 metrů.

Oba můstky by měly být plně funkční v průběhu druhého čtvrtletí roku 2020.