VŠCHT Praha založila nový Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Praha, 2. 3. 2022 – Na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha byl založen nový ústav se zaměřením na rozvoj udržitelného hospodaření v soukromé i státní správě, výzkum produktové ekologie a ekodesignu a na analytickou činnost v oblasti oběhového hospodářství.

Continue reading „VŠCHT Praha založila nový Ústav udržitelnosti a produktové ekologie“

Monitoring odpadních vod spolehlivě odhalí nákazu ve školách

Praha, 12. 1. 2022 – Tým VŠCHT Praha ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. od září 2021 monitoruje odpadní vody z vybraných základních a mateřských škol Prahy 9 a MČ Lysolaje. Projekt inicioval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, který již od minulého školního roku aktivně hledá metody, jak efektivně vyhledávat nakažené žáky a učitele na jednotlivých školách. Cílem je minimalizovat nutnost posílat velké množství žáků do karantény, popř. zavírat celé třídy. Předběžné výsledky pilotního projektu ukazují, že monitoring odpadních vod výborně popisuje rozsah epidemie a její průběh na jednotlivých školách. Zároveň odhalují, že plošné testování PCR je podstatně účinnější při zamezování šíření epidemie než testování antigenními testy.

Continue reading „Monitoring odpadních vod spolehlivě odhalí nákazu ve školách“

VŠCHT vstoupila do světa horolezců. Na světě je nový standard pro jištění i první akreditovaná laboratoř

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se stal první akreditovanou laboratoří Mezinárodní horolezecké federace (UIAA) pro testování nového Standardu 123. Ten se vztahuje k permanentním jistícím prvkům (skobám, nýtům atp.), jež horolezci při své činnosti využívají, a zaručuje jejich bezpečné použití po dobu alespoň 50 let. Nový standard je výsledkem osmileté spolupráce mezi UIAA, Institut de la Corrosion v Brestu a doktorem Tomášem Proškem z VŠCHT Praha.

Continue reading „VŠCHT vstoupila do světa horolezců. Na světě je nový standard pro jištění i první akreditovaná laboratoř“

Nová zbraň proti covidu-19. Vědci žádají o pomoc

Praha – Česko trápí v souvislosti s onemocněním covid-19 zásadní problém – dlouhodobě vysoký podíl pozitivních testů. Skutečný rozsah epidemie ve společnosti tedy neznáme, ale jen odhadujeme. Řešením může být nová analytická metoda založená na stanovení obsahu RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, která přináší několik zásadních výhod – je zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, získává data s předstihem, je výrazně levnější, lze díky ní odhalovat ohniska epidemie a sledovat šíření nových mutací. K prosazení metody je však potřeba pomoci státních institucí, soukromých laboratoří, epidemiologů, případně velkých tuzemských firem.

Continue reading „Nová zbraň proti covidu-19. Vědci žádají o pomoc“

Autonomní nanoroboti dopraví léčivo přímo k nádorům

Praha, 18. 3. 2021 –  Centrum pro Pokročilé Funkční Nanoroboty v čele s profesorem Martinem Pumerou zahájí od 1. 5. 2021 v roli koordinátora nový výzkumný projekt vývoje funkčních nanorobotů pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii, s in vivo experimenty. Poskytovatelem podpory v hodnotě téměř 20 milionů korun na dobu 4 let je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kromě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde profesor Pumera působí, jsou členy čtyřčlenného konsorcia 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Fakultní Nemocnice Motol.  Konsorcium na projektu spolupracuje také se zahraničním partnerem Harvard Medical School (USA).

Continue reading „Autonomní nanoroboti dopraví léčivo přímo k nádorům“

VŠCHT nahradí fyzické dny otevřených dveří on-line festivalem

Praha, 11. ledna 2021 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ruší kvůli epidemické situaci dny otevřených dveří, které se měly uskutečnit 23. a 24. ledna 2021. Zájemci o studium na této technologické univerzitě ale nepřijdou zkrátka. Na sobotu 6. února 2021 je pro ně připraven plnoformátový on-line festival, který nabídne 25 interaktivních místností. V nich si budou moci zájemci mimo jiné pohovořit se studenty bez přítomnosti pedagogů o tom, jak studium na přední české univerzitě probíhá. VŠCHT také nabízí možnost navštívit školu individuálně v doprovodu současného studenta v jakýkoli pracovní den.

Continue reading „VŠCHT nahradí fyzické dny otevřených dveří on-line festivalem“

Robotičtí pavouci tkají sítě z hormonů. Mohou čistit odpadní vody

Praha, 26. listopadu 2020 – Syntetické a přírodní hormony ve vodních zdrojích jsou významným problémem dneška, neboť narušují endokrinní činnost řady organismů. Nové možné řešení představují autonomní, samohybní a dálkově ovládaní mikroroboti, kteří dokážou tyto znečišťující látky z vodného prostředí efektivně odstraňovat. Objev vědců z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byl publikován v listopadovém čísle Nature Machinery Intellingence.

Continue reading „Robotičtí pavouci tkají sítě z hormonů. Mohou čistit odpadní vody“

Nová kniha Robot 100: Sto rozumů přináší originální pohledy na Čapkovy roboty

Praha, 27. října – Ve čtvrtek 29. října 2020 vyjde u příležitosti stého výročí celosvětově užívaného slova „robot“ nová kniha Robot 100: Sto rozumů. Publikace obsahuje jak původní vydání divadelní hry Karla Čapka R.U.R., v němž se slovo robot objevilo poprvé, tak celou stovku pohledů, asociací a komentářů k této hře (a robotice obecně) z per tuzemských i zahraničních spisovatelů, vědců, umělců či novinářů. Knihu Robot 100: Sto rozumů sestavila editorka Jitka Čejková z VŠCHT Praha. Mezi autory příspěvků najdeme mimo jiné britského spisovatele Simona Mawera, špičkového experta v oblasti robotiky Rodneyho Brookse, viceprezidentku Mezinárodní společnosti pro umělý život Susan Stepneyovou, jazykovědce Karla Olivu či písničkáře a básníka Jiřího Dědečka. Obálku a ilustrace vytvořil mladý výtvarník Jonáš Ledecký.

Continue reading „Nová kniha Robot 100: Sto rozumů přináší originální pohledy na Čapkovy roboty“

VŠCHT Praha nabízí středoškolákům konzultace a doučování zdarma

Praha, 20. října 2020 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nabízí s ohledem na epidemiologickou situaci a s ní související omezení na středních školách pomoc studentům i jejich učitelům. Pro maturanty z chemie, matematiky a biologie jsou připraveny on-line konzultace k maturitě zdarma, pro studenty, kteří mají naopak s výše uvedenými předměty problémy, je k dispozici doučování zdarma. Pomoc organizuje a zaštiťuje univerzita, samotné doučování bude v gesci 40 vybraných studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. 

Continue reading „VŠCHT Praha nabízí středoškolákům konzultace a doučování zdarma“