Pedagogická komora doporučuje rozšířit mimořádné opatření o mateřské školy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje Bezpečnostní radě státu rozšířit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci onemocnění koronavirem o mateřské školy.

„Hromadné vzdělávání neprobíhá pouze na základních, středních a vysokých školách, ale rovněž ve školách mateřských,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ve třídě mateřské školy může být až 28 dětí, což není zásadní rozdíl oproti maximálnímu počtu 34 žáků ve třídách základních a středních škol. V mateřských školách činí průměrný počet 22 dětí na třídu. Řadu mateřských škol navštěvuje přes 100 dětí, jsou tudíž větší, než málotřídní základní školy, kterých je více než tisíc.

„Riziko šíření nákazy je v mateřských školách pravděpodobnější, protože se děti hygienickým návykům teprve začínají učit,“ říká učitelka v MŠ Lucie Horová, „zatímco žáci dojdou do základní školy sami, děti musí do školky každý den doprovázet dospělí, čímž se nebezpečí šíření viru dále zvyšuje.“

Řada učitelek mateřských škol zůstala se svými dětmi, které navštěvují základní školu, doma, což stěžuje zajištění provozu mateřských škol. Bohužel někteří rodiče, ačkoliv jsou doma se školákem nebo na rodičovské dovolené, dávají druhé dítě do mateřské školy, čímž ohrožují sebe i ostatní.

Pedagogická komora, z. s.

http://www.pedagogicka-komora.cz