V případě kybernetického útoku na Fakultní nemocnici v Brně hrozí hackerovi trest odnětí svobody 8 až 15 let.

Jednak se takovým jednáním dopouští trestného činu Neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákona, kde jsou trestní postihy nižší. V dané situaci však lze relevantně uvažovat o spáchání trestného činu Obecného ohrožení podle § 272 trestního zákona, kde jsou sankce významné, a to zejména v závislosti na způsobené škodě na majetku (zejména pět miliónů korun českých a více) a zdraví (zejména těžká újma na zdraví či dokonce smrt). Současný stav nouze státu dle zákona o bezpečnosti státu bude navíc pravděpodobně pro pachatele obecnou přitěžující okolností. Kdyby soud prokázal, že hacker způsobil smrt úmyslně, mohl by dostat 12 – 20 let nebo výjimečný trest (20 – 30 let), případně i doživotí.

Jakub Kadlec, advokát z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners